Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÁS a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéről

Tájékoztató a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a  kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéről:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2017. szeptember 1-tól hatályos 55/I. § szerint az

 ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére,

 fertőtlenítésére,

 a helyszíni szemlére,

 a nyomáspróbára,

 a működőképességi és vízzárósági próbára,

 a geodéziai bemérésre és a

 vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá

 a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére

az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.

A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

A nyilvántartást ide kattintva érheti el.

A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerint Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) látja el a víziközműszolgáltatásról szóló törvény szerint a bejelentett vízszerelők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos eljárásokat 2017. szeptember 1-től.

A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezését (a továbbiakban: tevékenység) az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a hatóság által rendszeresített, a Rendelet 1. számú melléklete alapján készített e-nyomtatványnak megfelelő adattartalommal és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2018. január 1-jétől alkalmazandó, 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján elektronikusan kell benyújtani. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

Az e-nyomtatvány itt érhető el.

A bejelentéshez mellékelni kell

 a szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány másolatát,

 gyakorlati idő meglétét igazoló szakmai gyakorlat igazolását,

 legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítás igazolását,

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartást vezet. A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé teszi.

A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás díjmentes.

Az előírt képesítések a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint

  Végezhető
tevékenység
Végzettség, szakképzettség, szakképesítés Gyak.
idő
(év)
1. ivóvíz-
bekötő-vezeték
építése,
kivitelezése
1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek
közül valamelyik, az
1.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, az 1.1.3.
pont szerinti
tevékenységek közül valamelyik, valamint az 1.1.4. pont szerinti végzettség

1.1.1. Mérnök


– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc) További követelmény: a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

3

1.1.2. Technikus

– vízépítő szaktechnikus,
– vízgazdálkodó technikus,
– vízgépészeti technikus,      
– víziközmű technikus, 
– település vízgazdálkodási technikus, – területi vízgazdálkodó technikus vagy – vízépítő technikus

3

1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)


– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
– épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő (vízgázvezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

-
1.1.4. Műanyag hegesztő 1
2.     Szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése Szennyvízbekötővezeték építése, kivitelezése    
2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt végzettségek
közül valamelyik, a 2.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, a 2.1.3. pont szerinti tevékenységek
közül valamelyik,
valamint a 2.1.4. pont szerinti végzettség 

 2.1.1 Mérnök


– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény: a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)

 3

2.1.2. Technikus

– vízépítő szaktechnikus, 
– vízgazdálkodó technikus, 
– vízgépészeti technikus,      
– víziközmű technikus, 
– település vízgazdálkodási technikus,
– területi vízgazdálkodó technikus vagy – vízépítő technikus

 3
 

2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)


– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő, 
– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 
– épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, 
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő, 
– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő (vízgázvezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

 -
 2.1.4. Műanyag hegesztő   1

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-06-18