Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Felvonók (LIFT) 

Összefoglaló táblázat

 Szakterület rövid neve:

a felvonók biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása

EU-s irányelv:

2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. február 26.)

95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1995. június 29.) - HATÁLYÁT VESZTETTE

EU-s irányelv rövidítése:

LIFT

Átültető magyar jogszabály:

28/2016. (VIII.23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - HATÁLYÁT VESZTETTE

ÚTMUTATÓ az irányelvhez:

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

LIFT oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája

 

Hírek

 • 2016.09.07-i dátummal lép hatályba a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet. E  rendelet a  felvonókra és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 • A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet hatályát veszti.

 • Az felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendeletnek megfelelő és a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.

 • Az Európai Parlament és Tanács átdolgozta a 95/16/EK irányelvet, melyet a 2014/33/EU számon hirdetett ki:  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás).

 • Az új irányelv követelményeit 2016. április 20-tól kell alkalmazni. A régi és az új irányelv közötti átmenettel kapcsolatos kérdésekről és válaszokról a fenti táblázatban említett LIFT oldalon található az Európai Bizottság által készített tájékoztató.

 • Az Európai Parlament 2014. február 5-i jogalkotási állásfoglalása a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) – elfogadott szöveg

 

Szakterület rövid leírása

Ezt az irányelvet az épületekben és építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonókra kell alkalmazni. Ugyancsak alkalmazni kell bizonyos, az említett felvonókba szerelt biztonsági berendezések használatára.

Ezen irányelv alkalmazásában a „felvonó” meghatározott szinteket kiszolgáló emelő berendezés, amely egy merev és a vízszinteshez képest legalább 15 fokot bezáró dőlésszögű vezetősínen mozgó fülkével rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:

 • személyek,
 • személyek és áruk,
 • kizárólag áruk, ha a fülke megközelíthető, azaz egy személy nehézség nélkül be tud szállni, és ha a fülkén belül elhelyezett vagy a fülkén belül lévőszemély által elérhető vezérlőszerkezettel szerelik fel.

Rögzített pályán mozgó felvonók akkor is ezen irányelv hatálya alá tartoznak, ha nem merev vezetősínek mentén mozognak. A „fülke” a felvonónak azt a részét jelenti, amelynek segítségével a személyeket és/vagy árukat alátámasztják a felemeléshez vagy leengedéshez.

 

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következők esetében:

 • olyan felvonók, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál,
 • építési területeken használt felvonók,
 • kötélpályák, beleértve a függővasutakat,
 • kimondottan katonai vagy rendőrségi célokra tervezett vagy gyártott felvonók,
 • olyan felvonók, amelyekről munkát lehet végezni,
 • bányákban használt felvonók,
 • művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezések,
 • szállítóeszközökre szerelt emelők,
 • gépekhez kapcsolt és kizárólag a munkahely megközelítésére szolgáló felvonók, beleértve a karbantartást és a gépek ellenőrzési pontjait,
 • fogaskerekű vasutak,
 • mozgólépcsők és mozgójárdák.

 

A felvonó és a biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a gyártó utasításainak és az engedélyezett terveknek megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett nem veszélyezteti személyek életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Az előírt követelmények teljesítését az NGM rendeletben meghatározott megfelelőség-értékelési eljárással és EU-megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolni.

 

Kapcsolódó jogszabály: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

Rovatszerkesztő:

Kovács Tamás

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-04