Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Nyomástartó berendezések és rendszerek; egyszerű nyomástartó edények (PED és SPVD);

Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED)

Egyszerű nyomástartó edények

(SPVD)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Nyomástartó berendezések és rendszerek

Hatályos EU-s irányelvek:

PED: 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

SPVD: 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Hatályát vesztett, korábbi EU-s irányelvek:

PED: 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1997. május 29.)

SPVD: 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyszerű nyomástartó edényekről (2009. szeptember 16.)

Hatályos átültető magyar jogszabály:

44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabály:

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Útmutatók 

PED útmutató

SPVD útmutató

Az irányelvekhez harmonizált szabványok aktuális listája:

PED Szabványlista

SPVD Szabványlista

Az oldalakon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

PED oldal

SPVD oldal

Az irányelvekhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája PED

Bejelentett szervezetek listája SPVD

 


Szakterület rövid leírása

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet vezet be a hazai jogrendbe, a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelvet (PED: pressure equipment directive) és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU irányelvet (SPVD: simple pressure vessel directive).

Az NGM rendelet hatálya kiterjed az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes személyre és jogi személyre .

Nyomástartó berendezés az edény, a csővezeték, a biztonsági szerelvény és a nyomással igénybe vett tartozék,  valamint a nyomással igénybe vett részekhez közvetlenül kapcsolódó elemek;

Nyomástartó rendszer a gyártó által összeszerelt több nyomástartó berendezés, amely összefüggő működési egységet alkot.

Egyszerű nyomástartó edény minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, amelynek belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar, és nincs kitéve tüzelés hatásának, továbbá

−     a nyomással igénybe vett alkotórészei és csatlakozásai ötvözetlen minőségi acélból, ötvözetlen alumíniumból vagy öregedésálló alumíniumötvözetekből készültek; és

−     az edény domború és/vagy sík fenekekkel lezárt körhenger, amennyiben a két fenék és a hengeres rész forgástengelye közös, vagy két közös forgástengelyű kifelé domború fenékből készül; és

−     az edény legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar, és e nyomásból és a térfogatából képzett PS x V szorzat legfeljebb 10 000 bar x liter; és

−     a legkisebb üzemi hőmérséklet nem kisebb, mint -50 °C, és a legnagyobb üzemi hőmérséklet acél edények esetében legfeljebb 300 °C, az alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetén legfeljebb 100 °C.

Az NGM rendelet meghatározza a hatálya alá tartozó termékek körét, a műszaki-biztonsági követelményeket, a megfelelőségértékelési modulrendszert mind a nyomástartó berendezések, mind az egyszerű nyomástartó edények tekintetében, valamint a közös szabályokat.


Rovatszerkesztő: Ferenczi Zoltán 

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu          

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-04