Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Szállítható nyomástartó berendezések (TPED)

Szállítható nyomástartó berendezések (TPED)

 

Összefoglaló táblázat

 

Szakterület rövid neve:

Szállítható nyomástartó berendezések

EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2010. június 16.).

EU-s irányelv rövidítése:

TPED (Transportable Pressure Equipment Directive)

Átültető magyar jogszabály:

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

Útmutató az irányelvhez:

-

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

-

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

-

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája

Hírek

 

Szakterület rövid leírása

A 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) a 2010/35/EU irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe. Az NGM rendelet új termékekre vonatkozó hatályát kiegészíti a 2004. május 1. előtt gyártott berendezések megfelelőség-újraértékelési lehetőségével. Kiterjed továbbá a szállítható nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatára, soron kívüli ellenőrzésére.

Az NGM rendelet szabályozza a termékek nem megfelelősége esetén a piacfelügyeleti hatósági intézkedéseket is.

Megfelelőségi jelölés: π

Kapcsolódó jogszabályok:

Az NGM rendelethez kapcsolódik

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei (ADR);

- a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete;

- a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat.

 

Rovatszerkesztő: Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-02-04