Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Gépek (MD) Kültéri berendezések zajkibocsátása (Zaj)

Gépek (MD)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

a gépek biztonsági követelményei és a megfelelőség tanúsítása

EU-s irányelv:

2006/42EK Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) EGT vonatkozású szöveg 

EU-s irányelv rövidítése:

MD

Átültető magyar jogszabály:

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató 2.2 kiadás, angol nyelvű

Korábbi, 2. kiadású útmutató, magyar nyelvű (tájékoztató jelleggel)

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

MD oldal: Hasznos tudnivalók a gépek irányelv világából illetve kitekintés az európai piac történéseire

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája

 

Hírek

Megjelent 2023. június 29. napján a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/1230 az európai parlament és a tanács rendelete (2023. június 14.).

A 2023. július 4-én megjelent EU hivatalos lap (L 169) módosította a fenti rendeletet, az eredeti rendeletben lévő mindegyik határidőt 6 nappal megtoldva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1230-20230629&qid=1691497285662.


 

Szakterület rövid leírása

E termékek körét a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet a 2006/42/EK irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe.

A tárgykörbe tartozó berendezések definíciója: az olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze, gépnek nevezzük. Ide tartozik a részben kész gép is, mely csak arra szolgál, hogy beépítsék vagy hozzászereljék egy másik géphez vagy egy másik részben kész géphez vagy berendezéshez, ily módon létrehozva egy gépet. A fenti leírásból látható, hogy a gépek csoportjába szinte valamennyi berendezés, melyet külső erőforrás működtet, beleérthető. Természetesen számos kivétel is akad, ilyenek: például a közúti-, légi-, vízi- és vasúti járművek (a rájuk szerelt gépek kivételével), mutatványos berendezések, katonai-rendvédelmi célokra épített gépek, kizárólag versenyre szánt járművek, a színházi előadások során előadókat mozgató berendezések, egy sor villamos és elektromos berendezés. Ezek biztonságát külön irányelvek írják elő.

Viszont a Rendelet hatálya alá esnek a cserélhető berendezések, biztonsági berendezések, teherfelvevő eszközök, láncok, kötelek, hevederek, leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek vagy az emberi erővel hajtott berendezés, melyet teheremelés céljából állítottak össze.

Fontos megjegyezni, hogy a gépek megfelelőségi értékelését a CE jelölés igazolja általában. Vannak azonban a gépek üzemeltetését érintő, emberi egészségre ártalmas folyamatok és berendezések, melyek megfelelőség értékelése egy szigorú, jogszabályban körülhatárolt vizsgálatokon kell megtörténnie. Itt gondolunk többek között a kézi adagolású famegmunkáló gépekre, húsüzemi gépekre, a műanyag- és gumiiparban használatos fröccsöntő berendezésekre. Ezen gépeket külső, az erre a területre szakosodott és akkreditált szervezet ellenőrizheti a gyártást és minősítheti a terméket vagy termékcsoportot. A kiadott CE jelölés csak az úgynevezett típusvizsgálati igazolással együtt garantálja a gép vagy berendezés biztonságát.

 

Rovatszerkesztő:                                          
Ferenczi Zoltán

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

Zaj (OND)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsájtására vonatkozó jogszabályok

EU-s irányelv:

2000/14/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

EU-s irányelv rövidítése:

OND

Átültető magyar jogszabályok:

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

és

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató (angol nyelvű)

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista (Gépek irányelven belüli szabványok)

Az oldalon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

OND oldal: Hasznos tudnivalók a ZAJ irányelv világából illetve kitekintés a megengedett zajkibocsájtási határértékekre

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája

 

 

Hírek


 

Szakterület rövid leírása

E termékek körét a 140/2001.(VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A Korm. rendelet és a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet ültetik át a 2000/14/EK irányelvet a magyar jogrendbe. 

A tárgykörbe tartozó kültéri berendezések a teljesség igénye nélkül:

 • építőipari robbanómotoros teher emelőgépek,

 • döngölőgépek, kompresszorok,

 • kézi betontörők,

 • csörlők,

 • földtolók,

 • dömperek,

 • kotró-rakodók,

 • villás emelőtargoncák,

 • rakodógépek,

 • aljzattisztítók,

 • fűnyírók,

 • motoros kapák.

 

A európai belső piac keretein belül közelíteni kell a szabadban használatos berendezések zajkibocsátására vonatkozó követelményeket az ilyen berendezések szabad mozgása akadályainak felszámolása érdekében. Az ilyen berendezések engedélyezett zajszintjének csökkentése védi az egészséget és a polgárok jólétét, valamint óvja a környezetet. A nyilvánosság számára is biztosítani kell az ilyen berendezések által kibocsátott zajról szóló információkat.

A berendezés gyártója vagy annak a Magyarországon letelepedett meghatalmazott képviselője minden berendezéstípusra megfelelőségi nyilatkozatot állít ki annak tanúsítása érdekében, hogy a típus minden egyes berendezése megfelel e rendelet előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven kell kiállítani. Amennyiben a megfelelőségi nyilatkozatot nem magyar nyelven állították ki, annak hitelesített fordítását kell elkészíttetni.

A zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezéseket forgalomba hozatal vagy üzembe helyezés előtt a gyártó vagy a Magyarországon letelepedett meghatalmazott képviselője köteles alávetni az alábbi megfelelőségértékelési eljárások egyikének:

 

 1. a) belső gyártásközi ellenőrzés a műszaki dokumentáció értékelésével és az eljárás időszakos ellenőrzése,

vagy

 1. b) minden egyes egység egyedi vizsgálata,

vagy

 1. c) teljes körű minőségbiztosítás.

 

Azokra a berendezésekre, amelyeknél hangteljesítményszint-határérték nincs megállapítva, a garantált hangteljesítményszintet kell megadni.

 

A garantált zajszint jelölésére szolgáló matrica mintája.

 

 

Rovatszerkesztő:                                          
Ferenczi Zoltán

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-04