Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Robbanásveszélyes környezetbe szánt berendezések (ATEX)

Robbanásveszélyes környezetbe szánt berendezések (ATEX)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Robbanásveszélyes környezetbe szánt berendezések

EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/34/EU irányelve a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

EU-s irányelv rövidítése:

ATEX

Hatályát vesztett,
korábbi EU-s
irányelv

94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1994. március 23.)

Hatályos átültető magyar jogszabály:

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet
a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Hatályát vesztett,
korábbi átültető
magyar jogszabály

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Útmutató az irányelvhez:

Angol nyelvű                   

Magyar nyelvű (ExNB Tanúsító Intézet Kft. engedélyével)

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlisták és végrehajtási határozatok

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

ATEX oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája


Hírek

-


Szakterület rövid leírása

E termékek körét a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) határozza meg. A NGM rendelet a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe.

A tárgykörbe tartozó berendezéseket rövid megnevezéssel robbanásbiztos (rövidítve: rb-s) berendezéseknek nevezzük. A potenciálisan robbanásveszélyes környezet olyan környezet, melyben gyúlékony gázok, gőzök, ködök vagy porok levegővel való elegye kialakulhat. A 2014/34/EU irányelvet szokás ATEX irányelvként is hívni. Az ATEX a robbanásveszélyes környezet francia megnevezéséből (atmosphères explosibles) származó mozaikszó.

A Hatóság feladatkörébe az NGM rendelet 3. § 26. pontjában meghatározott ún. II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések, védelmi rendszerek tartoznak. Ezek olyan robbanásbiztos berendezések, melyeket nem bányákba szántak. Az I. alkalmazási csoportba tartozó berendezések piacfelügyeletével a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága foglalkozik.

A robbanásbiztos berendezéseken a CE-jelölésen túl fontos kötelező jelölés a hatszögbe zár

Ex jelölés:   

Kapcsolódó jogszabályok:

Az NGM rendelethez kapcsolódik a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.


Rovatszerkesztő:                                          
Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

   

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-04