Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Aeroszol termékek és csomagolások (ADD)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások

EU-s irányelv:

75/324/EGK tanácsi irányelv az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1975. május 20.)

EU-s irányelv rövidítése:

ADD

Átültető magyar jogszabály:

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató (FEA: Európai Aeroszol Szövetség útmutatói)

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista (nem harmonizált szabványok)

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

ADD oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

nincs bejelentett szervezet


Hírek

2018. február 12-étől változott az EU-s irányelv, illetve az átültető magyar jogszabály.


A 2018. február 12-től forgalomba hozott, fémből készült aeroszoladagolók esetében, melyekben a sűrített gáz vagy nyomás alatt oldott gázok nem rendelkeznek tűzveszélyes tartománnyal (levegővel érintkezve 20 °C hőmérsékleten és 1,013 bar légköri nyomás mellett), a megengedett nyomás elérheti a 15 bar-t 50°C hőmérsékleten. A megengedett maximális nyomás növelése nem jár semmiféle új kötelezettséggel a gyártók számára, csupán egy további lehetőséget biztosít a nem tűzveszélyes hajtógázok használata esetén.


A másik változás, hogy 75/324/EGK irányelv címkézési rendelkezéseit hozzá kellett igazítani az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet változásához. Ez semmilyen új kötelezettséget nem ír elő, csak összhangot teremt az időközben változott 1272/2008/EK rendelettel a címkézési előírásokra vonatkozóan.

 


Szakterület rövid leírása

Az NGM rendelet a 75/324/EGK tanácsi irányelvet (ADD: Aerosol Dispensers Directive) ülteti át a magyar jogrendbe.

A rendelet hatálya a legalább 50 ml, fém palack esetében legfeljebb 1000 ml, nem szilánkvédett üveg és szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 150 ml, valamint műanyaggal bevont vagy más módon tartósan szilánkvédett üveg palack és nem szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 220 ml névleges űrtartalmú aeroszol termékek forgalmazására terjed ki.

Az NGM rendelet hatálya alá tartozó termékek közül csak gazdasági célfelhasználású termékek piacfelügyelete tartozik a Hatóság feladatkörébe. A fogyasztóknak szánt termékek piacfelügyeletével a fogyasztóvédelmi hatóság foglalkozik.

A forgalomba hozott aeroszoladagolókon elhelyezett „3” jelzéssel (fordított epszilon) igazolja a gyártó, hogy a termék megfelel az ADD irányelvben és mellékletében rögzített követelményeknek.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az NGM rendelethez kapcsolódik az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

 


 

Rovatszerkesztő: Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-01-07