Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Aeroszol termékek és csomagolások (ADD)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások

EU-s irányelv:

75/324/EGK tanácsi irányelv az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1975. május 20.)

EU-s irányelv rövidítése:

ADD

Átültető magyar jogszabály:

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató (FEA: Európai Aeroszol Szövetség útmutatói)

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista (nem harmonizált szabványok)

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

ADD oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

nincs bejelentett szervezet


Hírek

-


Szakterület rövid leírása

A 75/324/EGK tanácsi irányelvet (ADD: Aerosol Dispensers Directive) az NGM rendelet ülteti át a magyar jogrendbe.

A rendelet hatálya a legalább 50 ml, fém palack esetében legfeljebb 1000 ml, nem szilánkvédett üveg és szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 150 ml, valamint műanyaggal bevont vagy más módon tartósan szilánkvédett üveg palack és nem szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 220 ml névleges űrtartalmú aeroszol termékek forgalmazására terjed ki.

Az irányelv alkalmazásában aeroszoladagoló minden fémből, üvegből vagy műanyagból készült, egyszer használatos tartály, amely csepp­folyósított vagy nyomás alatt oldott sűrített gázt tartalmaz folyadékkal, pasztával, porral együtt vagy önmagában és, amely olyan adagolószer­kezettel rendelkezik, amelyen keresztül a tartalom gázban szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék, hab, paszta vagy por formájában, illetve folyékony halmazállapotban a szabadba juttatható.

Az NGM rendelet hatálya alá tartozó termékek közül csak gazdasági célfelhasználású termékek piacfelügyelete tartozik a Hatóság feladatkörébe. A fogyasztóknak szánt termékek piacfelügyeletével a fogyasztóvédelmi hatóság foglalkozik.

A forgalomba hozott aeroszoladagolókon elhelyezett „3” jelzéssel (fordított epszilon) igazolja a gyártó, hogy a termék megfelel az ADD irányelvben és mellékletében rögzített követelményeknek.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az NGM rendelethez kapcsolódik az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Rovatszerkesztő: Ferenczi Zoltán

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-02-10