Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Felvonó, mozgójárda és mozgólépcső fogalma, meghatározása

A 146/2014. Korm. rendelet (továbbiakban: Fmr.) 2. § 7. pont szerint felvonónak minősül és – az 1. § figyelembe vételével - az Fmr. rendelkezéseit kell alkalmazni

1. az olyan gépészeti berendezésre, amely

 • az építményben vagy azon kívül létesített,

 • állandó jellegű,

 • szakaszos üzemű,

 • fülkéje a vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű, meghatározott pályán, merev vezetősínek között mozog,

 • meghatározott szinteket szolgál ki,

 • fülkével vagy emelőlappal és aknaajtóval rendelkezik,

 • a következők szállítására szolgál:

  • személyek,

  • személyek és teher, vagy

  • kizárólag teher.

2. olyan fülkével rendelkező gépészeti berendezésre, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de meghatározott állandó pályán mozog (ollós felvonó stb.).

3. a személyszállításra való körforgó felvonóra.

3. a mozgáskorlátozott személyek számára készült lépcsőfelvonóra, ferdepályás vagy függőleges pályájú emelőlapra;

 

Kiegészítés: az olyan munkavégzésre telepített berendezés nem tartozik az Fmr. 3. § 7. pont meghatározott "felvonó" fogalomkörbe, amely üzemeltetésére az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (továbbiakban: GM rendelet) vonatkozik. Például:

 • Emelő asztal a GM rendelet 2.1. pont alapján a teher függőleges vonalú mozgását és közben vízszintes helyzetben való tartását csuklós mechanizmusokkal biztosító emelő berendezés.

 • Emelőláb a GM rendelet 2.4. pont alapján egyedi teheremelési feladatokra áttelepíthető tartószerkezet, ami emelő berendezéseket vagy annak vonó elemét terelő szerkezetet hordoz.

 • Építési személy-, teheremelő a GM rendelet 2.5. pont alapján személy emelésére is alkalmas építési teheremelő.

 • Építési teheremelő a GM rendelet 2.5. pont alapján építési helyen használt vezetékek közt mozgó teherfelvevő eszközű emelő berendezés.

 • Felrakó gép a GM rendelet 2.7. pont alapján raktári, polcrendszert kiszolgáló emelő berendezés.

 • Mozgó munkaállvány a GM rendelet 2.13. pont alapján személyek és munkaeszközeik magasba emelésére és munkavégzés közbeni megtartása céljára készült emelő berendezés.

 • Parkoló emelő a GM rendelet 2.15. pont alapján a parkoló létesítményekben a járműveket a parkoló helyükre szállító emelő berendezés.

 • Szerviz emelő a GM rendelet 2.17. pont alapján a járműiparban használt emelő berendezés, amellyel megemelt jármű alatt személyek dolgoznak.

 • Színpadtechnikai emelő berendezés a GM rendelet 2.18. pont alapján színpadok díszleteit, a vasfüggönyt, világító berendezéseit emelő, esetleg süllyesztő és megtartó emelő berendezések.

 

Az Fmr. 2. § 11. pont szerint mozgójárádának minősül és – az 1. § figyelembe vételével - az Fmr. rendelkezéseit kell alkalmazni az olyan gépészeti berendezésre, amely

 • vízszintes vagy legfeljebb 12°-os meredekségű pályán mozog,
 • folyamatos üzemű,
 • személyszállításra szolgál,
 • gépi hajtású és
 • körbe futó, lépcső nélküli szalaggal (például járólapok, heveder) rendelkezik.

 

Az Fmr. 2. § 12. pont szerint mozgólépcsőnek minősül és – az 1. § figyelembe vételével - az Fmr. rendelkezéseit kell alkalmazni az olyan gépészeti berendezésre, amely

 • a vízszinteshez képest legfeljebb 35°-os meredekségű pályán mozog,
 • folyamatos üzemű,
 • személyek fel- és lefelé való szállítására szolgál,
 • gépi hajtású és
 • körbe futó lépcsőszalaggal rendelkezik.

Az összeállítás a fenti jogszabályok 2021. május 20-án hatályos állapota alapján készült.

További információ kérhető: Posch Csaba kormányhivatali főtanácsos. Tel.: (1) 458 5929


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-05-21