Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Műszaki Felügyeleti Osztály

 

A Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben – az alábbiakban meghatározott körben – piacfelügyeleti, valamint műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelölte ki.

A Műszaki Felügyeleti Osztály látja el a Hatóság számára jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági hatósági feladatokat:

 • a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetése, valamint a vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetése 2017. szeptember 1-től,

 • az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző szolgáltatók nyilvántartásba vételével,

 • a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát végző szolgáltatók nyilvántartásba vételével,

 • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenységet végző szolgáltatók engedélyezésével,

 • a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával,

 • az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,

 • a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,

 • az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölésével és felügyeletével,

 • a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,

 • a felvonó- és mozgólépcső ellenőrök (szolgáltatók) nyilvántartásba vételével, a nyilvántartott szervezetekkel (szolgáltatókkal), valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével,

 • a műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alatt álló, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok létesítésének tervezésére, létesítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételével és felügyeletével,

 • a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló) megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásokban.

 

Ellátja továbbá az egyes hegesztett szerkezetek gyártása, a tartályok gyártásához és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás, időszakos vizsgálat, valamint a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység vonatkozásában, ezen kívül 2014. június 5-től a felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenységek és a nyilvántartott szervezetek tevékenysége vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság első fokú feladatait.

Műszaki Felügyeleti Osztály

Pethő Sándor

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: +36 1 4585 862

Telefax: +36 1 4585 949

E-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

A műszaki-biztonsági hatósági tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások a „Nyilvántartások” oldalon tekinthetők meg.

A hatósági eljárási díjakról szóló tájékoztató a „Díjak ” oldalon olvasható.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-06-13