Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » felvonok-mozgolepcsok-mozgojardak

Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák

 Nyilvántartás, szolgáltatás felügyelete

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztálya országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként látja el a következő hatósági feladatokat:

- a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetése,

- a nyilvántartott szervezetek valamint a felvonó- és mozgólépcső-ellenőrök nyilvántartásba vétele és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) alapján az ezekkel kapcsolatos tevékenység vonatkozásában a szolgáltatás felügyelete.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014 (V.5) Korm. rendelet (továbbiakban: Fmr.) 1. § (1) bekezdése alapján e rendelet szabályait alkalmazni kell:

- az építményekbe és azon kívül állandó jelleggel létesített minden felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára,

- ezen berendezések létesítésével, áthelyezésével, használatbavételével, üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, átalakításával, elbontásával, ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre,

- továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

Az Fmr. 1. § (2) és (3) bekezdése a fentiektől való kivételeket és eltéréseket határoz meg.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról,
  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
  • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Az összeállítás a fenti jogszabályok 2020. június 9-én hatályos állapota alapján készült.

További információ kérhető: Posch Csaba kormányhivatali főtanácsos.
Tel.: (1) 458 5929


 

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-06-26