Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Kisfeszültségi villamossági termékek (LVD)

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről (LVD)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről

Hatályos EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/35/EU irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról. (2016. április 20.)

Hatályát vesztett, korábbi EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.

Hatályos átültető magyar jogszabály:

23/2016. (VII. 7.) NGM rendeleta meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről. (2016.07.15.)

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabály:

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről.

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

 LVD oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:


Hírek

 


Szakterület rövid leírása

E termékek körét és biztonsági követelményeit a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet határozza meg. Ez a rendelet a 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe.

A 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet tárgykörébe az 50 és 1000 V közötti névleges feszültségű váltakozó árammal, valamint a 75 és 1500 V közötti egyenárammal működő villamossági termékek tartoznak, az alábbi termékkörök és jelenségek kivételével:

 

  1. Robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek.

  2. Radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek.

  3. Személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések.

  4. Villamosenergia-fogyasztásmérők.

  5. Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok.

  6. Villamos karám áramszolgáltató egységei.

  7. Rádióelektromos interferencia.

  8. Speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.9. Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

 

 

Rovatszerkesztő:                                   

Szilágyi Sándor                                            e-mail:    pfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-04-15