Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Kisfeszültségi villamossági termékek (LVD)

Kisfeszültségi villamossági termékek (LVD)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Kisfeszültségi villamossági termékek

Hatályos EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/35/EU irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

EU-s irányelv rövidítése:

LVD (Low Voltage Directive)

Hatályát vesztett, korábbi EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

Hatályos átültető magyar jogszabály:

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabály:

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

LVD oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:


Hírek

-


Szakterület rövid leírása

E termékek körét és biztonsági követelményeit a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet határozza meg. Ez a rendelet a 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe.

A 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet hatálya alá az 50 és 1000 V közötti névleges feszültségű, váltakozó árammal, valamint a 75 és 1500 V közötti feszültségű, egyenárammal működő villamossági termékek tartoznak, az alábbi termékkörök és jelenségek kivételével:

  • robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek;
  • radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek;
  • személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések;
  • villamosenergia-fogyasztásmérők;
  • háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok;
  • villamos karám áramszolgáltató egységei;
  • rádióelektromos interferencia;
  • speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek;
  • szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

Rovatszerkesztő:                                   

Márki Bertalan                                    e-mail:    pfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-01-12