Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Környezetbarát tervezés és energiacímkézés (ECOD, LABEL)

Az energiával kapcsolatos berendezések környezetbarát tervezési követelményei (ECOD)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Környezetbarát tervezés (ökodizájn)

EU-s irányelv:

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (2009. október 21.)

EU-s rendelet rövidítése:

ECOD

Átültető magyar jogszabály:

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről.

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

A rendelethez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

A rendelethez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek

-

 


Hírek

-


 Szakterület rövid leírása

Az energiahatékonyság javításának egyik lehetséges módja a villamos energia hatékonyabb végfelhasználása, jelentős hozzájárulást nyújt az üvegházhatású gázkibocsátásra vonatkozó közösségi célok eléréséhez. A villamos energia iránti igény a leggyorsabban növekvő energia-végfelhasználási fajta, és az e folyamatot ellensúlyozó politikai fellépés hiányában az előrejelzések szerint tovább fog növekedni az elkövetkezendő 20–30 évben.

Az ökodizájn irányelv az energiával kapcsolatos termékek lehetséges környezeti hatásainak csökkentése révén a magas szintű környezetvédelem megvalósítását tűzi ki célul, amely végső soron a fogyasztók és más végfelhasználók érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés szükségessé teszi a tervezett intézkedések egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihatásainak megfelelő figyelembevételét. A termékek hatékonyabb energia- és erőforrás-felhasználása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és a természeti erőforrások iránti igény csökkenéséhez, amelyek az ésszerű gazdasági tevékenység és a fenntartható fejlődés előfeltételei. További információkat olvashat itt.

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: ökodizájn irányelv) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termék specifikus végrehajtási intézkedések közvetlen alkalmazását. Az ökodizájn irányelv nem közvetlen hatályú uniós jogszabály, ezért az EU-tagállamok kormányainak gondoskodniuk kell annak átültetéséről, illetve arról, hogy nemzeti jogszabályaik összhangban legyenek vele. A végrehajtási intézkedések viszont minden EU-országban, tehát az összes uniós vállalkozásra közvetlenül alkalmazandók. Az ökodizájn irányelv magyar jogrendbe történő beillesztéséről a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet gondoskodik.

 

Az ökodizájn irányelvhez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és háztartási ventilátorok

206/2012/EU

Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok

92/42/EGK

Keringető szivattyúk

641/2009/EK

Háztartási mosogatógépek*

Elektromos motorok

(EU) 2019/1781

Fényforrások és különálló vezérlőegységek

(EU) 2019/2020

Háztartási hűtőkészülékek*

(EU) 2019/2019

Egyszerű set-top boxok

107/2009/EK

Elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban

1275/2008/EK

Elektronikus kijelzők

Háztartási szárítógépek*

932/2012/EU(

Háztartási mosógépek*

(EU) 2019/2023

Vízszivattyúk

547/2012/EU

125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok

327/2011/EU

Számítógépek és a kiszolgáló számítógépek

617/2013/EU

Porszívók

666/2013/EU

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések

813/2013/EU

Vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok

814/2013/EU

Háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók*

66/2014/EU

Transzformátorok

548/2014/EU

Szellőztetőberendezések

1253/2014/EU

Szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések

(EU) 2015/1185

Egyedi helyiségfűtő berendezések

(EU) 2015/1188

Szilárd tüzelésű kazánok

(EU) 2015/1189

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők

(EU) 2015/1095

Légfűtő eszközök, hűtőeszközök, magas hőmérsékletű technológiai hűtők és ventilátoros konvektorok  

(EU) 2016/2281

Szerverek és adattárolók

(EU) 2019/424

Elektromos motorok és frekvenciaváltók

(EU) 2019/1781

Külső tápegységek

(EU) 2019/1782

Hegesztőberendezések

(EU) 2019/1784

Hűtőkészülékek

(EU) 2019/2019

Fényforrások és különálló vezérlőegységek

(EU) 2019/2020

Elektronikus kijelzők

(EU) 2019/2021

Háztartási mosogatógépek*

(EU) 2019/2022

Háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek*

(EU) 2019/2023

Kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek

(EU) 2019/2024

* A rendelet nem tartozik a Piacfelügyeleti Osztály feladatkörébe.

 


Rovatszerkesztő:                       
Márki Bertalan

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 

 

 


Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

 (LABEL)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Energiacímkézés

hatályos EU-s rendelet:

(EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet az energiacímkézés keretének meghatározásáról és 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről
(2017. július 4.)

EU-s rendelet rövidítése

LABEL

Hatályát vesztett, korábbi
EU-s irányelv:

2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

Hatályos EU-s rendelet végrehajtásához kapcsolódó magyar jogszabály

210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról

Korábbi EU-s irányelvet átültető magyar jogszabály

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

Útmutató a rendelethez:

Útmutató

A rendelethez harmonizált szabványok aktuális listája

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

A rendelethez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek

-

 

Hírek

A 2019-ben elfogadott (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2016 és (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek (a továbbiakban: energiacímkézési rendeletek) új címkézési kötelezettségeket írnak elő az elektronikus kijelzőkre, a háztartási mosógépekre és mosó-szárítógépekre, a hűtőkészülékekre és a háztartási mosogatógépekre vonatkozóan. Ezeket a rendeleteket 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

Az alábbi linken – új címkék – további információk találhatók a fentiekben megadott termékkategóriákra vonatkozó besorolásokról és elérhetők a rendeletekben előírt, új energiahatékonysági címkék mintái.   Bővebb - fogyasztóknak szánt - információk:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/marciustol-az-uzletekben-is-ki-kell-helyezni-az-uj-energiacimkeket

A 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül került, mivel az Európai Törvényszék a Dyson kontra Bizottság ügyben (T-544/13. RENV. sz. ügy) 2018. november 8-i ítéletével megsemmisítette.

A Bizottság 2019. március 13-án megjelent 2019/C 96/08 számú közleménye szerint 2019. január 19-jétől:

  • a beszállítók az uniós piacon nem hozhatnak forgalomba a 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által előírt energiacímkével ellátott porszívókat;
  • a kereskedők a porszívók távértékesítése és online kereskedelme keretében nem hivatkozhatnak a szóban forgó energiacímkére, és nem bocsáthatják a fogyasztók rendelkezésére a termékinformációs adatlapot; a beszállítók és a kereskedők a címkén vagy a műszaki promóciós anyagokban nem hivatkozhatnak a porszívók energiahatékonysági osztályára és az elérhető energiahatékonysági osztályok skálájára;
  • a beszállítók nem vihetik be a porszívóikra vonatkozóan a termékadatbázis nyilvános és megfelelőségi részébe az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet
    I. mellékletében és 4. cikkében meghatározott információkat.

Az ítélet nincs kihatással a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekre.


 
Szakterület rövid leírása
 
A szabályozás célja, hogy az egyes energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az olyan termékek javára befolyásolja a végfelhasználók választását, amelyek kevesebb energiát és egyéb alapvető erőforrást fogyasztanak, vagy közvetetten kevesebb fogyasztást eredményeznek használat során. Ily módon a vásárlók tudatos vásárlási szokásaik által ösztönözhetik a gyártókat arra, hogy lépéseket tegyenek az általuk gyártott termékek energia és egyéb alapvető erőforrás szükségletének fogyasztáscsökkentésére. Az információ kulcsfontosságú szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden azonos típusú termékre egységes energiacímke bevezetése vált szükségessé, hogy a potenciális vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott termékek költségeiről energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztásuk tekintetében. További információkat olvashat itt.
 
Az új (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: energiacímkézési rendelet) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termékspecifikus végrehajtási intézkedéseket. Az energiacímkézési rendelethez hasonlóan a végrehajtási intézkedések is rendeletek, így az EU minden tagországban teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók.
 

Az energiacímkézési rendelethez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és kényelmi ventilátorok

626/2011/EU

Háztartási mosogatógépek*

(EU) 2019/2017

Fényforrások

(EU) 2019/2015

Hűtőkészülékek
Elektronikus kijelzők

Háztartási szárítógépek*

392/2012/EU

Háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek *

(EU) 2019/2014

Háztartási mosógépek*

(EU) 2019/2014

Porszívók

665/2013/EU**

Helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia- készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok.

811/2013/EU

Vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok.

812/2013/EU

Háztartási sütők és páraelszívók*

65/2014/EU

Lakóépületeket szellőztető berendezések*

1254/2014/EU 

Egyedi helyiségfűtő berendezések* (EU) 2015/1186
Szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok (EU) 2015/1187

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők

(EU) 2015/1094
Kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek (EU) 2019/2018

* A rendelet nem tartozik a Piacfelügyeleti Osztály feladatkörébe.

** Hatálytalan, mivel az Európai Törvényszék a Dyson kontra Bizottság ügyben (T-544/13. RENV. sz. ügy) 2018. november 8-i ítéletével megsemmisítette (lásd a Törvényszék 2019. január 7-én megjelent 2019/C 4/27 számú közleményét.)

 

Az energiacímke szerkezeti felépítése minden termékkategórián belül egységes képet mutat. A fogyasztók így könnyen össze tudják hasonlítani ez egyes terméktípusok energiafelhasználás szempontjából fontos paramétereit (pl.: vízfogyasztás, villamosenergia fogyasztás, teljesítmény).

A címkén feltüntetett adatok alapját az uniós jogszabályok által meghatározott mérési módszerek szolgáltatják. Az energiahatékonyság kategóriáit eredetileg A-tól G-ig tartó skálán lehetett feltüntetni, de a kor technikai színvonalához igazodva újabb megkülönböztető jelzések is bevezetésre kerültek (pl.: A +++). A honlapunk hírek rovatában megadott termékcsoportokra vonatkozó – az energiacímkézést érintő – 2021. március 1-étől előírt változásokról bővebben ezen a címen olvashat.  
   
 

        2021. március 1-ig                                                        2021. március 1-től

(Címkék az A+++–G energiahatékonysági osztályokba besorolt hűtőkészülékekről)


Rovatszerkesztő:                       
Dr. Vékes-Ilinszky Erika

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-08-30