Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Piacfelügyeleti Osztály » Mérőeszközök; nem automatikus mérlegek (MID és NAWI)

Mérőeszközök (MID); nem automatikus mérlegek (NAWI)

 

Összefoglaló táblázat

 

Szakterület rövid neve:

Mérőeszközök (MID) és nem automatikus mérlegek (NAWI)

EU-s irányelvek:

MID: 2014/32/EU a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (2014. február 26.)

NAWI: 2014/31/EU a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (2014. február 26.)

Hatályát vesztett, korábbi EU-s irányelvek:

MID: 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a mérőműszerekről (2004. március 31.)

NAWI: 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a nem automatikus működésű mérlegekről (2009. április 23.)

Hatályos átültető magyar jogszabályok:

MID: 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

NAWI: 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet  a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabályok:

MID: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

NAWI: 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Az alábbi oldalakon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

MID: Szabványlista

NAWI: Szabványlista

Szakterületek oldala az Európai Bizottság honlapján:

MID és NAWI oldal Közös a két irányelvhez

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek: Bejelentett szervezetek listája

 

 

Szakterület rövid leírása

E termékek körét a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. NGM rend.), valamint a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: 19/2016. NGM rend.) határozza meg. A 43/2016. NGM rend. a MID-et (measuring instruments directive), a 19/2016. NGM rend. a NAWI-t (non-automatic weighing instruments) ülteti át a magyar jogrendbe. A MID hatálya alá az alábbi 10 mérőeszközfajta tartozik:

  • vízmérők,

  • gázmérők és számítóegységek,

  • hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők,

  • hőfogyasztás-mérők,

  • víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek,

  • automatikus mérlegek,

  • viteldíjjelzők,

  • anyagi mértékek (anyagi hosszúságmérők, ital kiszolgáló térfogatmértékek),

  • kiterjedést mérő műszerek (hosszúságmérő, területmérő, térbeli kiterjedésmérő),

  • kipufogógáz-elemző műszerek.

A NAWI hatálya alá 1 mérőeszközfajta, a nem-automatikus mérlegek (olyan mérlegek, amelyek a mérés során kezelő beavatkozását igénylik) tartoznak. A kereskedelemben (üzletekben, boltokban) ilyen mérlegekkel lehet találkozni.

 

A MID előírásainak megfelelő mérőeszközökön a CE-jelölésen túl fontos kötelező jelölés:

- a kiegészítő metrológiai jelölés, mely egy nagy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága a CE-jelölés magasságával megegyező. A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi.

- a bejelentett szervezetnek az azonosító száma – amennyiben ezt a megfelelőség-értékelési eljárás előírja – a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést követően szerepel.

 

A NAWI előírásainak megfelelő nem automatikus mérlegeken a CE-jelölésen túl fontos kötelező jelölés:

- azon év két utolsó számjegye, amelyben a CE-jelölést felhelyezték

- a bejelentett szervezet(ek) azonosító száma(i), amely(ek) az EK-felügyeletet vagy az EK-hitelesítést végezté(k)

- egy legalább 12,5 mm × 12,5 mm méretű négyzetes zöld matrica, amelyen fekete színnel nyomtatva helyezkedik el egy nagy „M” betű.

Kapcsolódó jogszabályok:

A 43/2016. rend. és a 19/2016. NGM rend. hatálya alatti, összesen 11 mérőeszközfajta a 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartozik.

Rovatszerkesztő: Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

   

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-02-04