Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » uzemeltetokre-vonatkozo-egyes-kotelezettsegek-

Üzemeltetőkre vonatkozó egyes kötelezettségek

Felvonók üzemeltetésére,
és az üzemeltetőkre vonatkozó egyes kötelezettségek
kivonat a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014 (V.5) Korm. rendeletből (Fmr.)
Üzemeltető A berendezés tulajdonosa vagy a berendezés tulajdonosának a berendezés üzemeltetésével megbízott képviselője. 2. § 17.
Alapvető kötelezettségek Új berendezés létesítéséhez, használatba vételéhez végleges és végrehajtható hatósági engedély megszerzése. 17. § a)
Meglévő berendezés áthelyezéshez és az e rendelet szerinti főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakításához végleges és végrehajtható hatósági engedély megszerzése.
Meglévő berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, állandó üzemképes állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, szükséges felújításáról vagy cseréjéről való gondoskodás, vagy ha az nem lehetséges, a berendezés leállítása és a berendezés üzemeltetésének és használati módjának folyamatos figyelemmel kísérése. 17. § b)
Tájékoztatás a berendezés használati feltételeiről Az alapállomáson és a felvonófülkében - jól látható módon -ismertető tájékoztatót szükséges elhelyezni, mely tartalmazza a helyes működtetéssel kapcsolatos alapvető előírásokat, az esetleges veszélyforrásokat és a veszélyhelyzetben teendő intézkedéseket. 17. § i)
Karbantartás A gyártói utasításban foglaltak szerinti gyakorisággal kell végezni. Ha a gyártói utasítás másként nem rendelkezik, két egymást követő karbantartás között a 20 évesnél nem régebben üzembe helyezett vagy felújított berendezés esetében 70 naptári nap, egyéb esetben 35 naptári nap telhet el. 20. § (3)
Megbízás műszaki biztonsági vizsgálatok elvégeztetésére Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. A nyilvántartásba vett szervezetek jegyzéke megtalálható a Nyilvántartások menüpontban.
Figyelem! A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbízott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve a karbantartást végző személyt vagy szervezetet.
10. § (5)
Kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése nyilvántartott szervezettel 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés és kisteherfelvonó esetében: évente felváltva egy fővizsgálat és egy ellenőrző vizsgálat,
20 évnél régebbi berendezéseknél: félévenként felváltva egy fővizsgálat és egy ellenőrző vizsgálat
10. § (1) és (2)
Teendők balesetveszély, hiba esetén Közvetlen balesetveszélyt eredményezhető hiba, hiányosság észlelése, tudomására jutása esetén a berendezés azonnali leállítása és az üzemeltetés veszélyhelyzet megszüntetéséig tartó szüneteltetése.
Személyi sérüléssel, vagy jelentős anyagi kárral járó baleset megtörténtéről az ellenőrzésre nyilvántartott szervezet és a Hatóság haladéktalan tájékoztatása.
17. § e) és l)
Leállítás, veszélytelenítés A berendezések legfeljebb egy évig tarthatók leállítva.
Egy évet meghaladó leállítás esetén a berendezés veszélyteleníttetése iránti intézkedés megtétele szükséges, ezt követően a veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének megrendelése egy nyilvántartott szervezetnél.
17. § p)
Üzemzavar esetén A gyártó előírásai alapján a használók kiszabadításáról való gondoskodás, mely feladat szabványos vészjelzőrendszert alkalmazó diszpécserszolgálattal is megvalósítható. 17. § r)
Gépkönyv A gépkönyvbe az adott berendezés üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt, megállapítást, intézkedést és beavatkozást be kell jegyezni.
A gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az üzemeltető felel.
A gépkönyvet a berendezés beépítési helyén szükséges tartani.
A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó karbantartója és képzett vagy betanított vezetője tehetnek.
21. §

A berendezés üzemeltetőjének a Kormányhivatal Műszaki Felügyeleti Osztály részére a következő bejelentési kötelezettsége van:

- változás esetén az új üzemeltető, nevének és címének közlése 15 napon belül (Fmr. 17. § n) pont) - Bejelentőlap
- az üzemeltetés 6 hónapnál hosszabb ideig történő leállítása, valamint a leállítást követő ismételt üzembevétele időpontjának bejelentése (Fmr. 17. § m) pont alapján a 8. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint) - Bejelentőlap
- a berendezés megszüntetésének bejelentése a megszüntetés időpontját követő 15 napon belül (Fmr. 17. § o) pont) - Bejelentőlap

További információ kérhető: Posch Csaba kormányhivatali főtanácsos.

Tel.: (1) 458 5929


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-10-27