Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Hatósági jellegű képzések

 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés h) és k) pontjai Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölik ki a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítések:

 • a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes),

 • a tartályvizsgáló, a tartálytisztító,

 • az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója, a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója, valamint

 • a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá

 • a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges

vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű felkészítő tanfolyamok, képzések és továbbképzések képzési programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével.

A képzés szakmai felügyeletet ellátó hatóság főbb feladatai:

 • szakmai felügyeletet lát el a fenti képzések, öt évente kötelező továbbképzések és a vizsgáztatással kapcsolatban;

 • részére a képző szervezeteknek be kell jelenteni a képzési tevékenység végzésére irányuló szándékukat;

 • jóváhagyja a képzési / továbbképzési terveket, az oktatás és vizsgáztatás módját és a vizsgafeladatokat;

 • ellenőrzi a képzési tervek célra való alkalmasságát, tartalmát, jogszabályoknak való megfelelését, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelőségét;

 • országos nyilvántartást vezet a szervezőkről;

 • ellenőrzi a szervezők működését;

 • érvénytelenítheti az adott képzés eredményeit, helyesbítő intézkedést rendelhet el, és törölheti a képzést vagy a képzés szervezőt a nyilvántartásból, amennyiben megállapítja, hogy a jóváhagyás egy vagy több feltétele nem teljesül;

 • a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetséggel együttműködve kiadja és nyilvántartja a képesítési bizonyítványokat;

A képzési programnak a szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:

 1. a)  a képzés megnevezését és célját,

 2. b)  a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

 3. c)  a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

 4. d)  a tervezett képzési időt,

 5. e)  a képzés jelenléti képzés szerinti formájának meghatározását,

 6. f)   a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

 7. g)  a maximális csoportlétszámot,

 8. h)  a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,

 9. i)   a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

 10. j)   a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

 11. k)  a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.


Tájékoztató a nem hatósági jellegű nyomástartó berendezés üzemi vizsgáló szakképesítéssel rendelkezők továbbképzésérőlKérelem és Tájékoztató
a hatósági jellegű (képesítő képzés, szaktanfolyam) képzés szakmai követelményeiről

Elektronikus kérelem letöltése


Kérelem és Tájékoztató a hatósági jellegű képzés (továbbképzés) szakmai követelményeiről

Elektronikus kérelem letöltése

A műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök esetén előírt továbbképzések

 Elektronikus kérelem letöltése

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-09-04