Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzések

 


Tisztelt „Villamos biztonsági felülvizsgáló” képesítő képzés és a képzést követő vizsga megtartására jóváhagyással rendelkező engedélyesek.

Tájékoztatjuk, hogy az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 3. mellékletének 2. pontja 2024. január 29-től az alábbiak szerint változott:

2. A villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a teljes képzési idő legalább 64 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 16 óra, ami két 8 órás részre oszlik.” helyett „2. A villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a teljes képzési idő legalább 128 óra, melynek részeként a gyakorlati képzése legalább 32 óra, ami két 16 órás részre oszlik.”

A változás a már engedéllyel rendelkező képzésszervezők „Villamos biztonsági felülvizsgáló” képesítő képzéseinek az óraszámát nem érinti!

A meglévő engedélyeseknek nem kell új kérelmet benyújtaniuk. A szakmai honlapunkon közzétett tájékoztatók az új szabályoknak megfelelően változtak. 2024. január 29-ét követően csak a legalább 128 óra összes időtartamban megtartott „Villamos biztonsági felülvizsgáló” képesítő képzésekre adható ki új engedély.


Tájékoztató a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabályban előírt továbbképzések speciális, illetve részletes szakmai követelményeiről, a jóváhagyásra benyújtandó képzési programok tartalmáról és a hatósági eljárásról


Tájékoztató a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett továbbképzések részletes vizsgakövetelményeiről, valamint a továbbképzési igazolások tartalmáról, a jóváhagyásra benyújtandó vizsgaszabályzat tartalmáról és a hatósági eljárásról


Tájékoztató a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett képesítő képzések részletes vizsgakövetelményeiről, valamint a bizonyítványok tartalmáról, a jóváhagyásra benyújtandó vizsgaszabályzat tartalmáról és a hatósági eljárásról.


Tájékoztató a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett képesítő képzések speciális, illetve részletes szakmai követelményeiről, a benyújtandó képzési programok tartalmáról és a hatósági eljárásról


A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés h) és k) pontjai Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölik ki a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítések:

 • a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész,

 • a tartályvizsgáló, a tartálytisztító,

 • a villamos biztonsági felülvizsgáló,

 • a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, valamint

 • a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök (ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, Kazánkezelő (2-12 t/h között), kazángépész (12 t/h felett), erőművi kazángépész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre, és gázszerelő) betöltéséhez szükséges

többségében a képzésekhez kapcsolódó vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű felkészítő tanfolyamok, képzések és továbbképzések képzési programjának jóváhagyásával és a képzési, vizsgáztatási tevékenység felügyeletével.

 

A képzés szakmai felügyeletet ellátó hatóság főbb feladatai:

 • szakmai felügyeletet lát el a fenti képzések, öt évente kötelező továbbképzések és a vizsgáztatással kapcsolatban;

 • részére a képző szervezeteknek be kell jelenteni a képzési tevékenység végzésére irányuló szándékukat;

 • jóváhagyja a képzési / továbbképzési terveket, az oktatás és vizsgáztatás módját és a vizsgafeladatokat;

 • ellenőrzi a képzési tervek célra való alkalmasságát, tartalmát, jogszabályoknak való megfelelését, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelőségét;

 • országos nyilvántartást vezet a szervezőkről;

 • ellenőrzi a szervezők működését;

 • érvénytelenítheti az adott képzés eredményeit, helyesbítő intézkedést rendelhet el, és törölheti a képzést vagy a képzés szervezőt a nyilvántartásból, amennyiben megállapítja, hogy a jóváhagyás egy vagy több feltétele nem teljesül;

 

A képzési programnak a szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:

a)  a képzés megnevezését és célját,

b)  a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

c)  a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

d)  a tervezett képzési időt,

e)  a képzés jelenléti képzés szerinti formájának meghatározását,

f)   a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

g)  a maximális csoportlétszámot,

h)  a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,

i)   a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

j)   a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

k)  a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

A vizsgaszabályzatnak hasonló felépítésben, a lenti tájékoztatók szerint megfelelően tartalmazzák a követelményeket.


 

A  hatósági jóváhagyással rendelkező vizsgaszervező szervezetek jegyzéke


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-02-06