Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Gázfogyasztó készülékek (GAD)

Gázfogyasztó készülékek (GAR)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Gázfogyasztó készülékek

Hatályos EU-s rendelet:

GAR: (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2016. március 9.)

Hatályát vesztett, korábbi EU-s irányelv:

GAD: 2009/142/EK  európai parlamenti és tanácsi irányelv a gázüzemű berendezésekről (2009. november 30.)

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabály:

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

Útmutatók 

Útmutató 

A rendelethez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

GAR oldal

Az irányelvekhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája

Szakterület rövid leírása

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GARgas appliances regulation = gázkészülékek rendelet) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – hatálya alá azok a berendezések tartoznak, amelyek gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használnak, valamint a légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők.

 A GAR hatálya nem terjed ki az ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre.

A kifejezetten ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezések esetében három kritériumnak kell megfelelni.

- „ipari folyamat”: anyag, növény, állat, állati termék, élelmiszer vagy más termék kereskedelmi felhasználás céljából történő kinyerése, termesztése, finomítása, feldolgozása, előállítása, gyártása vagy elkészítése;

- „ipari létesítmény”: bármely olyan helyszín, ahol fő tevékenységként külön nemzeti egészségügyi és biztonsági szabályozás hatálya alá vonandó ipari folyamatot végeznek;

- „kifejezetten egy adott használatra tervezettnek”, ez a feltétel akkor teljesül, ha a berendezés tervezése kizárólag egy adott igény kielégítését szolgálja egy adott folyamat vagy használati mód tekintetében.

A fentiek szerint, akkor nem tartozik a berendezés a GAR rendelet hatálya alá, ha „gázfelhasználó technológiai rendszer”-nek tekintendő, azaz ha egyszerre megvalósul a fenti három feltétel, azaz a berendezést 1. ipari folyamatban, 2. ipari létesítményben üzemeltetik és 3. kifejezetten egy adott használatra tervezték.


Hírek

2021. VII. 16-tól a fogyasztóknak szánt gázfogyasztó készülékek piacfelügyeleti ellenőrzése is a hatóság feladatkörébe tartozik.

Hatóságunk részt vesz az EU által társfinanszírozott „JAHARP 2020-1” és „JAHARP 2020-3” elnevezésű, közös - a gázfőzőlapok és gáztüzelésű helyiségfűtők körében történő - EU-s piacfelügyeleti ellenőrzési akciókban.


Figyelem felhívás!

A hatályon kívül helyezett a gázüzemű berendezésekről  szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 2009/142/EK IRÁNYELVE  1. cikk (2) pont  a) bekezdése szerinti fogalom meghatározás így szólt: „berendezések”: a főzésre, fűtésre, meleg víz előállítására, hűtésre, világításra vagy mosásra és, ahol lehetséges, 105 °C-ot meg nem haladó szokásos vízhőmérséklet biztosítására használatos gázüzemű berendezés. A légbefúvásos gázégők és az ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők szintén berendezéseknek tekintendők.

Ugyanez a fogalom az átültető nemzeti jogszabályban az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 2. § a) pontja szerint „gázfogyasztó készülék” (a továbbiakban: készülék): a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő minden olyan termék, mely főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgál, és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemel, valamint az ezen feltételeknek megfelelő légbefúvásos égővel összeépített hőcserélő, az ipari hőtechnikai eljárások berendezéseinek kivételével.

A GAR rendeletben nincs a víz hőmérsékletére vonatkozó előírás. Minden, a víz melegítésére, hevítésére szolgáló berendezés esetén 110 °C-ot  meg haladó hőmérséklet esetén a GAR rendeletet mellett a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/68/EU IRÁNYELVE illetve ezt átültető a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendeletben előírt műszaki követelményeknek is meg kell felelnie a berendezésnek.

Amennyiben egy adott berendezésre vagy részegységre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot követel meg, egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani valamennyi ilyen uniós jogi aktus tekintetében. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve a közzétételükre való hivatkozást is.


Rovatszerkesztő: Ferenczi Zoltán

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-16