Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Gázfogyasztó készülékek (GAD)

Gázfogyasztó készülékek (GAR)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Gázfogyasztó készülékek

hatályos EU-s rendelet:

(EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2016. március 9.)

EU-s rendelet rövidítése:

GAR

Hatályát vesztett, korábbi
EU-s irányelv:

2009/142/EK  európai parlamenti és tanácsi irányelv a gázüzemű berendezésekről (2009. november 30.)

Hatályát vesztett, korábbi átültető magyar jogszabály:

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

Útmutató a rendelethez:

Útmutató (jelenleg még csak az előző irányelvhez)

A rendelethez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista (jelenleg még csak az előző irányelvhez)

Az oldalon a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

GAR oldal

A rendelethez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

bejelentett szervezetek listája

Hírek

2018. április 21-től kell teljes egészében alkalmazni a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Ez a rendelet közvetlenül és kötelezően alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, ezért nincs a nemzeti jogba történő átültető nemzeti rendelkezése, ellentétében a korábbi irányelvvel (2009/142/EK), mely e dátummal hatályát vesztette. Ezért a 2009/142/EK irányelvet átültető magyar jogszabály, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet is hatályon kívül lett helyezve.

 

Szakterület rövid leírása

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR: gas appliances regulation = gázkészülékek rendelet) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – hatálya alá azok a berendezések tartoznak, amelyek gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használnak, valamint a légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők.

A gázüzemű berendezésekről szóló rendelet hatálya nem terjed ki az ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre.

Kapcsolódó jogszabályok: -

 

Rovatszerkesztő:                                          
Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-01-07