Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba vételéről

Tájékoztató a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba vételéről:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésének 2017. szeptember 1-től hatályos módosítása szerint a hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja. A hálózati engedélyes, az igénybejelentő és az általa megbízott vállalkozás kötelesek egymással együttműködni.

Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

A nyilvántartást ide kattintva érheti el.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerint Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) látja el a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat 2017. szeptember 1-től.

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítését (a továbbiakban: tevékenység) az a személy végezheti, aki

a) rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,

b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és

c) nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a hatóság által rendszeresített, a Rendelet 1. számú melléklete alapján készített e-nyomtatványnak megfelelő adattartalommal és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2018. január 1-jétől alkalmazandó, 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján elektronikusan kell benyújtani. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

Az e-nyomtatvány itt érhető el.


A bejelentéshez mellékelni kell

 a szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány másolatát

 gyakorlati idő meglétét igazoló szakmai gyakorlat igazolását

 legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítás igazolását

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet. A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé teszi.

A bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás díjmentes.

  Végezhető tevékenység                            Végzettség, szakképzettség, szakképesítés                            
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése 1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az 1.1.2. pont szerinti szakképesítések 1.1.1. villanyszerelő; kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő; villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető; villamos távvezeték építő, üzemeltető; kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő; kisfeszültségű FAM kábelszerelő; kisfeszültségű kábelszerelő; kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő; középfeszültségű FAM szerelő; középfeszültségű kábelszerelő; erősáramú elektrotechnikus -
1.1.2. erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés -
1.2. Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettség felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az 1.2.2. pont szerinti szakképesítések 1.2.1. villamosipari technikus, és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R) -
1.1.2. erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés -
2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozóberendezés létesítése, kivitelezése teljesítmény és feszültségszint korlátozása nélkül 2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt valamelyik végzettség felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a 2.1.2. pont szerinti szakképesítések 2.1.1. erősáramú villamosmérnök alapszak (BSc), és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MVVI); vagy erősáramú villamosmérnök mesterszak (MSc), és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MVVI) -
2.1.2. erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés -

 


A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a villanyszerelő nem felel meg a Rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,

e) a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.


A Hatóság törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha

 a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot jogerősen megtiltották számára,

 a tevékenység megszüntetését bejelentette,

 a bejelentés lejárt, vagy

 elhalálozott.


Jogszabályok:

 a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

 A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-06-18