Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Díjak, illetékek, illetékmentesség

Az igazgatási szolgáltatási díjak a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 11. bekezdésének és a Szolgtv. 24. § (1) és (5) bekezdése és a 23. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezései szerint számítandók.

- a nyilvántartott szervezetek engedélye kiadásának díja 10 000 Ft,
- az ellenőrök nyilvántartásba vétele, adatváltozása, tevékenység megszüntetése, jogosultság hatályának meghosszabbítása díja 3 000 Ft,
- a berendezéseknél a nyilvántartás éves díja 5 000 Ft,
- a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja 11 000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.          

A berendezések nyilvántartásának éves díja alóli mentességről (illetékmentesség) a berendezés tulajdonosának kell nyilatkozni, abban az esetben ha a vonatkozó jogszabályok alapján erre jogosult. Tájékoztató és a nyilatkozat a Nyomtatványok és az E-Nyomtatványok oldalunkon tölthető le.


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-11-22