Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Műszaki Felügyeleti Osztály

A Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében – az alábbiakban meghatározott körben – műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelölte ki.

A Műszaki Felügyeleti Osztály látja el a számára jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági hatósági feladatokat:

  • a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetését, valamint a vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetését,

  • az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását ömlesztő hegesztéssel végző szolgáltatók nyilvántartásba vételét,

  • a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát végző szolgáltatók nyilvántartásba vételét,

  • az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását ömlesztő hegesztéssel végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölését és felügyeletét,

  • a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölését és felügyeletét,

  • az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölésével és felügyeletét,

  • a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész, a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, a villamos biztonsági felülvizsgáló valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős (ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, Kazánkezelő (2-12 t/h között), kazángépész (12 t/h felett), erőművi kazángépész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre, és gázszerelő) munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyását, vizsgaszervezés engedélyezését,

  • a felvonó- és mozgólépcső ellenőrök (szolgáltatók) nyilvántartásba vételét, a nyilvántartott szervezetekkel (szolgáltatókkal), valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetését,

  • a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, nyomástartó edény gépész tartálytisztító, tartályvizsgáló, villamos biztonsági felülvizsgáló, felvonó- és mozgólépcső ellenőr, gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló) megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képesítő képzés képzési programjának jóváhagyását és a képzési tevékenység felügyeletét, a vizsgaszervezés engedélyezését,

  • a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosítását.

Ellátja továbbá az egyes hegesztett szerkezetek gyártása, a tartályok gyártásához és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás, időszakos vizsgálat, valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenységek és a nyilvántartott szervezetek tevékenysége vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatait.

Műszaki Felügyeleti Osztály

Megygyesi Beáta

osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: +36 1 4585 862

E-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

A műszaki-biztonsági hatósági tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások a „Nyilvántartások” oldalon tekinthetők meg.

A hatósági eljárási díjakról szóló tájékoztató a „Díjak” oldalon olvasható.           


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-09-01