Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Új mérőeszközök hitelesítése

Új mérőeszközök hitelesítése

 

A hitelesítési kötelezettség alá eső mérőeszközök forgalomba hozatalkor az EU csatlakozást követően háromféle tanúsítási módon kerülhettek forgalomba:

 

Az egyes tanúsítási módok jogkövetkezményei azonosak:

  • A mérőeszköz belföldön a tanúsítási módtól függetlenül azonosan hitelesnek tekintendő.
  • A mérőeszköz „hitelessége” az újrahitelesítési időközig tart.
  • A „hitelesség” érvényét veszti a záróbélyegek feltörése vagy cseréje esetén

 

Területi érvényesség:

  • A nemzeti első hitelesítés érvényessége Magyarországra terjed ki.
  • Más tagország nemzeti hitelesítése ill. nemzeti típusengedélye az adott tagországra érvényes.
  • A közösségi hitelesítés és az EU tanúsítás az EU tagállamokra és az un. európai térség államaira érvényes.

 

Közösségi hitelesítés 2016. október 30-i időpontot követően nem végezhető.

Nemzeti első hitelesítés és EU tanúsítás kizárólag az alábbi táblázatban jelzett mérőeszközöknél végezhető.

 

 

Megnevezés

nemzeti

közösségi

EU

 

1

Vízmérők

NEM

NEM

IGEN

 

2

Gázmérők és számítóegységek

NEM

NEM

IGEN

 

3

Hatásos villamosenergia mérésére szolgáló fogyasztásmérők

NEM

NEM

IGEN

 

4

Hőfogyasztás-mérők

NEM

NEM

IGEN

 

5

Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek

NEM

NEM

IGEN

 

6

Automatikus mérlegek

NEM

NEM

IGEN

 

7

Viteldíjjelzők

NEM

NEM

IGEN

 

8

Anyagi mértékekűrmérték (hosszmérték, italkiszolgáló térfogatmérték)

NEM

NEM

IGEN

 

9

Kiterjedést mérő műszerek (hosszúságmérő, területmérő, térbeli kiterjedésmérő)

NEM

NEM

IGEN

 

10

Kipufogógáz-elemző műszerek

NEM

NEM

IGEN

 

11

Nem automatikus működésű mérlegek

NEM

NEM

IGEN

 

12

Súlyok (F2, M1, M2, M3 pontosságú, valamint a „közepes” pontosságú)

IGEN

NEM

NEM

 

13

Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők 

IGEN

NEM

NEM

 

14

Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők

IGEN

NEM

NEM

 

15

Gépjármű-gumiabronycsnyomás mérők

IGEN

NEM

NEM

 

16

Sűrűségmérő eszközök

IGEN

NEM

NEM

 

17

Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők

IGEN

NEM

NEM

 

18

Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenőrzésre használt zajszintmérők

IGEN

NEM

NEM

 

19

Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök

IGEN

NEM

NEM

 

20

Áram- és feszültség mérőváltók 

IGEN

NEM

NEM

 
 

Külön jogszabály (jövedéki Tv) végrehajtásához használt és a 6. pontban nem szereplő mérőeszközök 

       

21

a) Tartály első hitelesítés

IGEN

NEM

NEM

 

 

b) Tartályszintmérő készülék

IGEN

NEM

 NEM
 

c) Szeszmérőgép

IGEN

NEM

 NEM

 

d) Szeszfokmérő

IGEN

NEM

 NEM

22

Légzési alkoholmérők

IGEN

NEM

NEM

 

 

  • A „nemzeti első” hitelesítésről bővebben  a  Hitelesítésmenüpontban
  • EK tanúsításról bővebben az EK tanúsítás menőpontban

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-10