Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » TÁJÉKOZTATÓ Mérőváltók hitelesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ

Mérőváltók hitelesítéséről

 

Joghatással járó (elszámolási célú) mérésekre csak hitelesített, 0,5 pontossági osztályú, vagy pontosabb mérőváltók (feszültség-, áram-, ill. kombinált váltók) használhatók. A mérőváltón lévő összes elszámolási célra alkalmas mérőtekercset/mérőmagot hitelesíttetni kell.

A hitelesítés előfeltétele, hogy a mérőváltó érvényes (magyar) nemzeti hitelesítési engedéllyel rendelkezzen.

 

1.      Hitelesítési engedély kiadása

a)  Magyar – nemzeti – hitelesítési engedély kiadásának eljárási díja benyújtott teljes típusvizsgálati dokumentáció értékelése alapján

kisfeszültségű mérőváltóra         92.000.- Ft;
középfeszültségű mérőváltóra 138.000.- Ft;
nagyfeszültségű mérőváltóra   184.000.- Ft.   
kombinált mérőváltóra   239.000.- Ft.           

b) Az Európai Unió tagállamában érvényes (pl. a PTB által kiállított) hitelesítési (típusjóváhagyási) engedély honosításának díja 46.000.- Ft. Az EU-s típusengedély alapján magyar – nemzeti – hitelesítési engedélyt adunk ki.

A dokumentációt elektronikus (szkennelt) formában is elfogadjuk.

Az engedély kiadásához magyar feliratú adattáblával szerelt mintapéldányt kell bemutatni.

A hitelesítési engedély kiadásának határideje a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

 

2.       Mérőváltók hitelesítése

a) Mérőváltók hitelesítése a Budapest Főváros Kormányhivatala Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztályánál (elhomo--.at.--bfkh.gov.hu), a mérésügyi feladatkörben eljáró területi mérésügyi hatóságok, vagy feljogosított Hitelesítő laboratóriumoknál kérelmezhető.

b) Mérőváltók külföldi (az Európai Unió tagállamában elvégzett) hitelesítésének elismerése (honosítása). Az érvényes (magyar) nemzeti hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőváltók külföldi (az Európai Unió tagállamában elvégzett), hitelesítését a Budapest Főváros Kormányhivatala Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztálya elismerheti első nemzeti hitelesítésként. A hitelesítés elvégzését a mérőváltón elhelyezett tanúsító jel és a hitelesítést végző nemzeti mérésügyi intézet, vagy általa feljogosított szervezet által kiállított hitelesítési bizonyítvány (Certificate of verification, Eichschein) igazolja. A hitelesítés elismerésének díja 3.450.- Ft/db, kombinált váltónál 6.900.- Ft/db. A honosításról egyedi határozatokat állítunk ki. A dokumentációt elektronikus (szkennelt) formában is elfogadjuk.

c) Nagyfeszültségű mérőváltók esetében a mérésügyi szerv külföldön (gyártóműben) végzett vizsgálatok eredményei alapján is kiállíthat hitelesítési bizonyítványt, ha az adott mérőeszköz hitelesítésének technikai feltételei a mérésügyi szervnél nem biztosítottak, és a külföldi vizsgálati eredmények alapján a mérőeszköz megfelelősége eldönthető. A tanúsító jelek helyszíni elhelyezése előtt ellenőrizzük a darabvizsgálati jegyzőkönyveket és a gyártó laboratóriumában a méréseknél használt műszerek és etalonok listáját, illetve a műszerek kalibrálási bizonyítványainak érvényességét. Az ehhez szükséges, tartalomjegyzékkel ellátott dokumentáció beküldése az ügyfél feladata. A dokumentációt elektronikus (szkennelt) formában is elfogadjuk. A mérőváltók telepítési helyén (Magyarországon) ellenőrizzük, hogy azok megfelelnek-e az engedélyezett típusnak, a hitelesítés tanúsító jeleit az a Budapest Főváros Kormányhivatala Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztályának tisztviselője helyezi el a mérőeszközön.

Ebben az esetben a hitelesítés díját a 78/1997 (XII. 30.) IKIM rendelet (a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról) alapján számlázzuk.

Az eljárás határideje a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

Ha a hatósági eljárásokhoz benyújtott dokumentáció nem magyar, nem angol, vagy nem német nyelvű, akkor hivatalos vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is be kell nyújtani.

Fenti hatósági eljárások díja ÁFA mentes (0 % ÁFA).

 

Felvilágosítás mérőváltókkal kapcsolatos kérdésekben:

típusvizsgálat:  Kovács Mihály metrológus   tel.: +36 1 4585-948

hitelesítés:        Döme Károly metrológus     tel.: +36 1 4585-950.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-07-16