Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » EK-tanusítványok

 

 Mérőeszközök forgalomba hozatala

 

Az EU jog által szabályozott mérésügyi területeken a hagyományos típusvizsgálatokat és első hitelesítéseket felváltották a vonatkozó irányelvekben megadott modulkombináció szerinti megfelelőség-értékelési eljárások, ahol úgynevezett bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek járnak el (Notified Body).

Ennek értelmében a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: MID) foglaltaknak megfelelően az irányelv hatálya alá tartozó mérőeszközök tekintetében a 10 éves átmeneti időszak lezárultával 2016. október 30-i időpont után megszűnt a lehetősége a nemzeti mérésügyi hatósági hitelesítéssel történő forgalombahozatalnak. A vízmérők, a gázmérők és számítóegységek, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők, a hőfogyasztás-mérők, a víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek, az automatikus mérlegek, a viteldíjjelzők, az anyagi mértékek, a kiterjedést mérő műszerek, valamint a kipufogógáz-elemzők esetében nincs lehetőség hatósági első hitelesítésre.

Ezek a mérőeszközök a jelzett időpontot követően kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha teljesítik az irányelvben előírt követelményeket és a megfelelést az irányelvben részletezett megfelelőségértékelési eljárások valamelyike, például termékhitelesítés igazolja. A másik mérésügyi tárgyú irányelv, a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/31/EU irányelv (a továbbiakban: NAWI) hatálya alá tartozó mérőeszközök esetében ez már az EU csatlakozás óta így zajlik.

A gyártó több lehetséges megfelőségértékelési mód közül választhat, és bizonyos feltételek esetén a megfelelőségértékelést saját maga is végezheti.

A mérőeszközök megfelelőségét a rajta lévő CE+M jel (megfelelőségi jelölés és kiegészítő metrológiai jelölés) és a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat illetve a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány igazolja. A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőeszközön vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma követi.

 

Az alábbi példán a 16. szám a naptári év utolsó két számjegye, míg a 1422 szám a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet száma.

 

 

A megfelelőségértékelés jogkövetkezményei azonosak:

 • A mérőeszköz a záróbélyegek sértetlensége esetén hitelesnek tekinthető, amennyiben a megfelelőségértékeléstől számítva a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében megadott hitelesítési hatály még nem járt le.

 • A javítás utáni és időszakos hitelesítésről a mérőeszköz tulajdonosának kell gondoskodnia.

 

A forgalomba-hozatalt követő időszakos és javítás utáni hitelesítések természetesen nemzeti hatáskörben maradnak, mérésügyi hatósági eljárásként.

 Budapest Főváros Kormányhivatala bejelentett megfelelőségértékelő szervezet a két említett irányelv vonatkozásában, 1422-es számú bejelentési számon.

A további bejelentett szervezetek adatai az EU NANDO adatbázisában találhatók. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

 

Az EU jog által szabályozott mérésügyi területek az alábbiak:

A MID hatálya alá tartozó mérőeszközök:

 • vízmérők,

 • gázmérők és számítóegységek,

 • hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők,

 • hőfogyasztás-mérők,

 • víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek,

 • automatikus mérlegek,

 • viteldíjjelzők,

 • anyagi mértékek,

 • kiterjedést mérő műszerek,

 • kipufogógáz-elemzők.

A NAWI hatálya alá a nem automatikus működésű mérlegek tartoznak.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-10