Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Nemzetközi együttműködés

Nemzetközi mérésügyi együttműködés

A világméretű kereskedelemhez és a műszaki tudományos fejlődéshez elengedhetetlen  a mérések egységességének és pontosságának biztosítása, ami csak nemzetközi együttműködés keretében képzelhető el. E célok megvalósítására hoztak létre globális és regionális metrológiai szervezeteket, melyek közül legfontosabbak a következők:

  • Méteregyezmény (CM), melyet tizenhét állam 1875. május 20-án Párizsban írt alá. Az Osztrák-Magyar Monarchia az alapító tagok egyike volt. A Méteregyezményhez azóta 55 iparilag fejlett állam csatlakozott és további 33 társult tagja van.. Végrehajtó szerve a BIPM (Bureau International de Poids et Mesures, Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal) Párizs mellett, Sevresben található. A Méteregyezmény keretei között történik a Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI) elterjesztése és a fizikai állandók értékének meghatározása, egyes fontos fizikai mennyiségek etalonjainak létrehozása, a nemzeti és nemzetközi etalonok összehasonlításainak megszervezése. 1999-ben a tagállamok Megállapodást (CIPM-MRA) írtak alá a nemzeti etalonok, a mérési képességek és a kalibrálási bizonyítványok kölcsönös elismeréséről. Az egyezmény technikai megvalósításaként  nyilvános adatbázisok létesültek a BIPM gondozásában az etalonok egyenértékűségének demonstrálására (KCDB) a kölcsönösen elismert és minőségbiztosított mérési képességek ismertetésére (CMC) és a mérésekről illetve  kalibrációról kiállított bizonyítványokon a  CIPM MRA logó használatára.
  • Nemzetközi Mérésügyi Szervezetet (OIML), Organisation International de Métrologie Légale).  A Méteregyezmény tagállamai alapították szerződéssel 1955-ben a  törvényes mérésügyi tevékenység nemzetközi koordinálása céljából,  Magyarország is alapító tagja. Az OIML ajánlásokat dolgoz ki a mérőeszközök működési jellemzőire és azok vizsgálati módszereire, elősegíti az 57  tagállam és 56 társult tagja  körében a vizsgálati és mérési eredmények kölcsönös elfogadását,  a nemzeti mérésügyi szervezetek közötti együttműködést, segítséget nyújt azok megfelelő fejlesztéséhez. Az OIML Tanúsítási Rendszere elősegíti a tagállamokban gyártott mérőeszközök - az OIML ajánlásainak megfelelő - típusvizsgálati és hitelesítési eredményeinek kölcsönös elismerését.
  • Európai Mérésügyi Együttműködés (WELMEC): 1990-ben alapították az EU és EFTA tagállamok részvételével. Magyarország 1995-től társult tagja, 2004. májusától teljes jogú tagja . Céljai: a kölcsönös bizalom kialakítása az európai mérésügyi szolgálatok között, a mérésügyi tevékenységek harmonizálása, a műszaki és adminisztratív kereskedelmi korlátok megszüntetése a mérőeszközök területén.
  • Európai Etalon Együttműködési Fórum (EUROMET): az etalonok terén folytatott európai együttműködési megállapodás, melyet az európai  és EFTA tagországok metrológiai intézetei hoztak létre 1988-ban. Magyarország 1995-től társult tagja, 1998 óta teljes jogú tagja. Az EUROMET 2007-ben jogi személyiségű szervezetté  vált (EURAMET) European Association of National Metrology Institutes néven, és a CIPM MRA  európai regionális szervezetekét, az ebbéli feladatain túl a 37 tagország közös európai metrológiai infrastuktúrájának fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztést koordinálja az EU pénzügyi támogatásával. E közös kutatási programban (EMRP) Magyarország is részt vesz.
  • DUNAMET: a közeli országok metrológiai intézeteit – MKEH (H) BEV (A), CMI (CZ), SMU (SK), DZSM (HR) - fogja össze a közös programokban.
A magyar mérésügy számos kétoldalú kapcsolata  között  kiemelkedő szerepe van német (PTB) és az osztrák (BEV) metrológiai intézeteknek, amelyek  azon túl, hogy számos nemzeti etalonunk SI visszavezettségét biztosítják,a törvényes metrológia területén is szoros kapcsolatot tartanak velünk. 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2014-09-22