Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Mérési képességek

Etalonok, Mérési képességek, Kalibrálás

Budapest Főváros Kormányhivatala Mechnaikai Mérések Osztályán 12 szaklaboratóriumban 22 nemzeti etalon mérőberendezést tartunk fenn, biztosítva ezzel a hazai törvényes mértékegységek leszármaztatását és nemzetközi egyenértékűségét. Az egyes etalonok leírását és a hozzá kapcsolódó mérésterület rövid bemutatását, mérési képességeinket, a szolgáltatási (kalibrálási) jegyzékeket az elérhetőségekkel együtt az alábbi hivatkozásokban találhatók. 

Akusztikai mérések,
Áramlásmérések,
Elektromos- és időmérések,
Erő- és keménységmérések,
Hosszúság- és szögmérések,
Hőmérsékletmérések,
Kémiai mérések, kémiai anyagminták,
Nyomásmérések,
Optikai mérések,
Sugárfizikai mérések, radioaktív anyagminták,
Térfogat- és sűrüségmérések,
Tömegmérések és mérlegvizsgálatok.
Idő-és frekvenciamérése
Online pénztárgépek
Szerencsejáték eszközök

A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel –meghatározott referencia feltételek mellett- megállapítható az összefüggés a mérőeszköz vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérendő mennyiségnek mértékkel vagy anyagminta által megtestesített, illetve használati etalonnal megvalósított konvencionálisan helyes értéke között.

A törvényes mértékegységek nemzeti etalonról történő továbbszármaztatása a hazai kalibráló laboratóriumok további másodlagos vagy használati etalonjaira jellemzően kalibrálással történik. A Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Mechanikai Mérések Osztálya szaklaboratóriumai rendeltetésszerű működésükkel összeférő és a hatósági tevékenységet nem akadályozó egyéb mérésügyi feladatokat, mint különleges  nagypontosságú mérések  illetve mérőeszközök kalibrálást is végeznek. A használati mérőeszköz kalibrálási tevékenység - összhangban a nemzeti mérésügyi intézményekre vonatkozó nemzetközi ajánlásokkal (CIPM-ILAC, EURAMET) – olyan esetekben és formában történik, hogy a tisztességtelen versenyhelyzet ne keletkezzen a hazai akkreditált kalibráló laboratóriumokkal szemben.  

Mérőeszköz-kalibrálás, hiteles anyagminta készítése és tanúsítása valamint egyedi speciális mérés illetve vizsgálat végzése előzetes árajánlat alapján történik,  melynek árszabását MKEH Főigazgatói Utasítás tartalmazza. A mérési képességeinket szakterületenként és a főbb  mérendő mennyiség fajtánként a szolgáltatási jegyzékek  tartalmazzák. A CIPM-MRA  egyezmény keretében nemzetközileg elismert mérési és kalibrálási képességeink az angol nyelvű CMC adatbázisban is megtalálhatók. 

Tekintettel a kalibrálásra szánt eszközök sokféleségére és a kalibrálást kérők egyedi igényeire, a kalibrálási árajánlatkérésben az igényelt szolgáltatást részletesen (mért mennyiség, értéktartomány, mérési pontok, mérési körülmények, stb) kérjük megfogalmazni. Az árajánlatkéréssel kapcsolatosan további felvilágosítást a szolgáltatás jegyzékben szereplő munkatársak adnak.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-06-07