Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Mérésügyi típusvizsgálat

Mérésügyi típusvizsgálat

A mérésügyi típusvizsgálat Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatal által hatósági jogkörben elvégzett azon műszaki/méréstechnikai vizsgálatok összessége, amelynek célja annak eldöntése, hogy azok a kötelező hitelesítésű mérőeszköz-típusok melyek nem tartoznak az EU-ban szabályozott mérőeszköz típusok közé, megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi követelményeknek ("hitelesíthető-e?").  Ezek műszaki tartalma (megengedett hibahatárok, vizsgálati módszerek) összhangban van a vonatkozó  MSZ, EU (CENELEC), ISO, illetve IEC szabványokkal és nemzetközi ajánlásokkal.   A típusvizsgálatnak és pozitív eredmény esetén a hitelesítési engedély kiadásának ügyintézési határideje 60 nap.

A sikeres típusvizsgálat után a Budapest Főváros Kormányhivatala hitelesítést engedélyező határozatot bocsát ki.

A hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköz-típus minden egyes példányát forgalomba hozatal előtt (továbbá korábbi hitelesítésének lejárta, illetve érvénytelenítés, meghibásodás vagy javítás miatti megszűnte után is) hitelesíttetni kell.


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-10