Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Hasznos információk » A magyar mérésügy rövid története

A hazai mérésügy története dióhéjban

 • 1874: Magyarországon bevezetik a méterrendszert. Megalakul a helyhatóságok irányítása alatt működő mértékhitelesítő hivatalok tevékenységét ellenőrző Magyar Királyi Mértékügyi Bizottság. 
 • 1875: Magyarország csatlakozik a Méteregyezményhez. 
 • 1907: Az 1907. évi V. törvény alapján létrejön a nemzeti mértékhitelesítő szolgálat. A nemzeti mértékhitelesítő hivatalokat a Magyar Királyi Központi Mértékhitelesítő Intézet irányítja. 
 • 1907 - 1918: Felszerelik a központi mértékhitelesítő hivatalokat és a mérésügyi műhelyeket, országszerte 53 mértékhitelesítő hivatal kezdi meg működését. Megindul a gabonaminőség-mérlegek hitelesítése. 
 • 1918 - 1945: Új székhelyre, az Országos Mérésügyi Hivatal jelenlegi telephelyére költözik a Mértékügyi Intézet. Kialakítják az elektromos, a hőmérséklet- és a gázmennyiségmérések laboratóriumát. A hitelesítési kötelezettséget kiterjesztik a térfogatmértékekre és tartályokra, a kőolajszármazék- és a mustareométerekre.
 • 1945 - 1991: Megindul a háború okozta károk felszámolása. A Mértékügyi Intézet és a mértékhitelesítő hivatalok épületeit, felszereléseit folyamatosan helyreállítják. A mérésügyi tevékenység kiterjed a tudomány és az ipar területeire. A hivatal elnyeri jelenlegi nevét. Létrejön az erő- és a nyomásmérések, az áramlásmérések, az elektronikai mérések, az optikai és mikrohullámú mérések, a sugárfizikai és kémiai mérések laboratóriuma. A központi telephelyen megépül a harmadik épület. Korszerűsödik a hitelesítő szolgálat, légkondicionálják az épületeket, megkezdődik a számítógépesítés, különleges járműveket állítanak szolgálatba. 
 • 1991 - 2005: Az Országgyűlés megalkotja a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényt, amely megerősíti, hogy az Országos Mérésügyi Hivatal a mérésügy országos hatáskörű, központi irányító, ellenőrző és felügyeleti szerve. Az OMH zászlaját, címerét, működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat rögzíti.
  Előbb társult, majd uniós csatlakozásunktól rendes tag a nemzetközi regionális metrológiai szervezetekben (EUROMET, WELMEC). Kölcsönös elismerési megállapodás (MRA) aláírása a  Méteregyezmény tagországai között.
  Részvétel a Nemzeti Akkreditáló Testület tevékenységében. Az EU irányelvekkel harmonizáló magyar jogszabályok kidolgozása. Minőségügyi rendszer bevezetése és működtetése az OMH-ban. 
 • 2006: A 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet „A mérőeszközökről szóló egyedi előírásokról” 2006. október 30-i hatállyal hatályba lépteti Magyarországon a 2004. 03. 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („MID” = mérőeszköz-irányelv).
 • 2007 - 2010: A 206/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) pontja következtében 2007. január 1-től az Országos Mérésügyi Hivatal általános jogutódlással betagozódik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba (MKEH). A volt "OMH központ" MKEH Metrológiai főosztályaként, vidéki hálózata Területi Mérésügyi- és Műszaki Biztonsági Hatóságok hálózatának formájában látja el jogszabályokban megszabott feladatait.
 • 2010 - A Kormány  a 320/201 (XII.27.) rendeletével  területi mérésügyi hatóságként a közigazgatási hivatalokat jelölte ki, így a  mérőeszköz hitelesítéseket (néhány sepeciális mérőeszköz típust kivéve) ezen hivatalok végzik az MKEH Metrológiai  Hatóságának szakmai felügyelete mellett.  A  Metrológiai  Hatóság szaklaboratóriumai bekapcsolódtak az EU által támogatott  nemzetközi metrológiai  kutatás-fejlesztési  (EURAMET EMRP) programjaiba. 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-06