Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Mérésügyi jogszabályok

Alábbi felsorolásunk (a teljesség igénye nélkül) lehetővé teszi a legfontosabb mérésügyi vonzatú jogszabályokat:

Törvények:

 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel
 • 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
 • 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Rendeletek:

 • 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról (a MID honosítása)
 • 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
 • 69/2005. (IX. 15.) GKM rendelettel módosított 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendô díjakról
 • 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
 • 42/2000. (XII. 14.) GM rendelet a gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére szolgáló eszköz műszaki és mérésügyi követelményeiről
 • 35/2000. (X. 18.) GM rendelet a szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről
 • 25/2000. (VII. 26.) GM-FVM együttes rendelet az előre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeiről és azok ellenőrzési módszereiről
 • 7/2000. (II. 25.) GM rendelet a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról
 • 6/2000. (II. 25.) GM rendelet egyes közepes pontosságú hasáb és henger alakú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről
 • 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről
 • 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról
 • 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról
 • 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet a mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról

Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-10