Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Hitelesítés

 

Hitelesítés

A joghatással járó mérés csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel lehet végezni. (Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyek hitelesítése nem kötelező.) 

Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi hatóság  hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését első belföldi hitelesítésként elismerte.

A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

A Magyarországon kötelező hitelesítésű mérőeszközöket a  127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, az érvényes  hitelesítési engedélyek -a honlapon történő regisztráció  után-  megtekinthetők A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.

A mérésügyi hitelesítés:

  • célja annak elbírálása, hogy az eszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítési engedély kiadását eredményes típusvizsgálat előzi meg,
  • fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés. A hitelesítés általában mindendarabos, egyes mérőeszköz típusoknál (meghatározott feltételek teljesülése esetében)  mintavételes,
  • fázisai: annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e, méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás),
  • helye: történhet akár az illetékes mérésügyi szerv hivatalában, akár a hitelesítést kérő fél által fenntartott, a mérésügyi szerv által előzetesen elismert hitelesítő laboratóriumban.

Az eszköz hitelesítése során a mérésügyi hatóság műszaki vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt követelményeknek.

A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le

A törvényes nemzeti hitelesítést tanúsító jelek:

1. Körbe foglalt Szent Koronát, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegyét és alatta középen a hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár (plomba), illetve bélyegző,

2. Fekvő téglalapba zárt Szent Korona, mellette az " MKEH" felirattal és az alatt egyedi azonosító jelöléssel ellátott hologramos öntapadó matrica.  A téglalap körül –tájékoztatás céljából- a hitelesítés évének két utolsó számjegye és a hitelesítés hónapja.

 

 

A hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítés tanúsítására szolgáló bélyegzések fémzár (blomba)  illetve színes öntapadó matricák az alábbiak:

 

          

 

A hitelesített mérőeszköz háza szerkezeti egységeinek felbontása elleni lezáró lenyomatok (bélyegzések) és lezáró matricák

 

          

 

A kötelező hitelesítésű mérőeszközöket a Kormányhivatalok részeként működő területi mérésügyi hatóságok hitelesítik, de bizonyos mérőeszközöket csak az MKEH Metrológiai Hatósága hitelesít.

A hitelesítési kérelem az ügyfél a lakóhelye vagy tevékenysége folytatásának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán keresztül is benyújtható. (Az ügyintézési határidőt ebben az esetben a kérelemnek az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz való megérkezéstől kell számítani.)

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-08-02