PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Egyedi forgalmi engedélyek 

Németh Károly

Tel:      (1) 458-5547
E-mail:   armstrade--.at.--bfkh.gov.hu

I. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) értelmében

 • Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:
 1. a) általános forgalmi engedély,
 2. b) globális forgalmi engedély,
 3. c) egyedi forgalmi engedély vagy
 4. d) 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély
 • a Htkr. hatálya alá tartozó termék transzferje (azaz EU tagállamba történő kiszállítása, illetve EU tagállamból történő beérkezése), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitele, illetve reexportja, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatala, továbbá szolgáltatás nyújtása és igénybevétele csak a forgalmi engedély kézhezvételét követően valósítható meg;
 • Kivitel, reexport, valamint harmadik ország részére (ide nem értve Svájcot és az EGT-ben részes államokat, valamint az Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, Japánt, Kanadát, és Új-Zélandot) történő szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély jóváhagyott és érvényes tárgyalási engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető.
 • Az egyedi forgalmi engedélykérelem benyújtásának feltétele a tevékenységi engedély megléte. Ebben az esetben is kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az egyedi forgalmi engedélyt a tevékenységi engedéllyel összhangban kérjék meg, tehát olyan termékekre, illetve olyan tevékenységekre, amelyekre annak hatálya kiterjed.
 • A kiviteli/kiszállítási egyedi forgalmi engedélykérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell, hogy az engedélyező hatóság a kapcsolódó tárgyalási engedélyen milyen feltételekhez kötötte a forgalmi engedélykérelem elbírálását.
 • A Htkr. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a Hatóság az általános és a globális forgalmi engedélyezés hatálya alá nem tartozó ügyletek esetében állíthat ki egyedi forgalmi engedélyt.

Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapig hatályos, és egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

II. A kérelmek elektronikus úton nyújthatók be: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

ÁNYK nyomtatványok:

Az illeték összege:

BEHOZATAL, BEÉRKEZÉS ESETÉN 15 000 Ft (átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára)

KIVITEL, KISZÁLLÍTÁS ESETÉN ILLETÉKMENTES!

III. BENYÚJTANDÓ KÉRELMEK

 1. I.  REEXPORT ügylet esetén:

                       1 darab behozatali/beérkezési és

                      1 darab kiviteli/kiszállítási engedélykérelmet kell egyidejűleg benyújtani

 1. II. PASSZÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: javítási, modernizálási, bevizsgálási, üzemidő hosszabbítási ügylet esetén, amikor külföldön végzik a magyar tulajdonú áruval a tevékenységet)

                     1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó kiviteli/kiszállítási engedély kérelem és

                    1 darab devizás (szokványos) behozatali/beérkezési engedély kérelem benyújtása szükséges

 1. III. AKTÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: magyar cég végzi a javítási, modernizálási, bevizsgálási tevékenységet külföldi tulajdonú árun)

                    1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó behozatali/beérkezési engedély kérelem és

                    1 darab devizás (szokványos) kiviteli/kiszállítási engedély kérelem benyújtása szükséges

 

IV. A KÉRELMEK LEHETSÉGES MELLÉKLETEI

A kérelmek elektronikus úron történő benyújtása esetén a mellékletek az Általános Nyomtatványkitöltő program "Csatolmányok kezelése" menüpontja segítségével csatolhatóak, illetve szükség esetén e-mail üzenetben is beküldhetőek. A csatolmányként belüldött mellékletek esetén a .pdf formátum használatát javasoljuk.

!!!     A postai úton megküldött mellékletek esetén kérjük a borítékra ráírni: "A címzettnél felbontandó"       !!!

Kivitelre, kiszállításra vonatkozó engedélykérelmek esetén a csatolt dokumentumok eredeti példányai benyújthatók személyesen az ügyfélszolgálaton, legkésőbb az engedélyek személyes átvételekor, illetve postai úton. Harmadik országokba történő kivitel esetén minden dokumentum eredetiben nyújtandó be a fentiek szerint; EU tagállamokba történő kiszállítás esetén a kérelemmel együtt elektronikus másolatban benyújtott dokumentumok eredeti példányait a kérelmező/engedélyes köteles nyilvánartásaiban megőrizni, azokat a hatóság felhívására soron kívül bemutatni, illetve átadni/megküldeni.

A behozatalra, beérkezésre vonatkozó engedélykérelmekhez elektronikus másolatban benyújtott dokumentumok eredeti példányait a kérelmező/engedélyes köteles nyilvánartásaiban megőrizni, azokat a hatóság felhívására soron kívül bemutatni, illetve átadni/megküldeni.

A hatóság a fentiektől függetlenül bármely iratot eredetiben bekérhet, figyelemmel a Htkr. 3. § (6) bekezdésére, mely szerint a másolatban történő benyújtáshoz a hatóság hozzájárulása szükséges.

Javasoljuk a külföldi partnerektől beszerzett okiratokból lehetőség szerint több példány beszerzését, illetve másolatok készítését.

1. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS esetén:

 1. végfelhasználói nyilatkozat (EUC)

Tartalmaznia kell a vevő konkrét ügylethez kapcsolódó eszköz/ök megnevezését és mennyiségét, dátumot, valamint a magyar fél megnevezését. A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie. A Hivatal előírhatja államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat benyújtását. Ebben az esetben az alábbi mintát kérjük használni :

Végfelhasználói Nyilatkozat/Igazolás kivitelhez

ÉS/VAGY

 1. a vevő országa beviteli engedélyének másolata

ÉS/VAGY

 1. a vevő ország engedélyező hatósága által kiállított Nemzetközi Import Igazolás (IIC)

 

2. BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS

 1. végfelhasználói nyilatkozat

A végfelhasználói nyilatkozat két esetben szükgséges:

a) ha a vevő/végfelhasználó nem azonos az importőrrel (pl. fegyveres szerv, másik cég). A végfelhasználói nyilatkozat mintája itt elérhető.

b) ha kérelmükben Nemzetközi Import Igazolást is igényeltek. Az IIC-hez szükséges végfelhasználói nyilatkozat mintája itt elérhető.

 1. az exportőr országban rendszeresített, kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által aláírt (általában angol nyelvű) végfelhasználói nyilatkozat

Abban az esetben szükséges, ha a külföldi partner magyar engedélyező hatóság által megerősített végfelhasználói igazolás kibocsátását kéri. Amennyiben külföldi partnere nem rendelkezik erre vonatkozó mintával, úgy az  alábbi mintát használhatják, amelyet a BFKH-ra vonatkozó utolsó rovatot leszámítva kitöltve kérünk benyújtani három eredeti példányban: államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat minta. Az államilag megerősített végfelhasználói igazolás igényléséhez az alábbi nyilatkozat kitöltését kérjük: nyilatkozat EUC igényléshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy

a Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés értelmében amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet

a Korm. rendelet 20. § (9) bekezdése értelmében a Hatóság az egyedi forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

 

V. ADATSZOLGÁLTATÁS

A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.

 

VI. Kitöltési útmutató 

 1. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS
 2. mezőhöz

Az áru tulajdonosa/gyártója

 1. mezőhöz

Csak reexport ügylet esetén kell kitölteni.

 1. mezőhöz

Az áru konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa. Egy kérelmen csak egy vámtarifaszámhoz (8 számjegyen megadva) tartozó termék szerepelhet és maximum 5 tétel.

Aktív ügylet esetén:

-          a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezése (pl.: átalakítás, modernizálás, bevizsgálás)

Passzív ügylet esetén

-          a terméke konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa

 1. mezőhöz

A Korm. rendelet 1. Melléklete alapján, alpontokkal együtt megadva.

 1. mezőhöz

8 számjegyen kell megadni, egy kérelmen csak egy vámtarifaszám szerepelhet.

 1. mezőhöz

Összes mennyiség a vámtarifaszámhoz tartozó mennyiségi egységben.

 1. mezőhöz

Tényleges mennyiség tételesen, a tényleges mértékegységben.

 1. mezőhöz

Érték euróban tételesen

Aktív ügylet esetén:

-          a kérelem értékeként a szolgáltatás értékét kell feltüntetni

Passzív ügylet esetén

-          a kérelem értékeként a javítandó/modernizálandó/stb. termék eszmei értékét kell feltüntetni

 1. mezőhöz

Tényleges összmennyiség tényleges mértékegységben.

 1. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha az ügylet devizamentes illetve ideiglenes árumozgással jár

 1. mezőhöz

Az ügylet jellege abból a szempontból, hogy a forgalmazni kívánt termék/ek a hagyományos haditechnikai termékek, vagy a Korm. rendelet hatálya alá tartozó speciális polgári rendeltetésű termékek (sport- és vadászfegyverek, valamint ezek alkatrészei, tartozékai, lőszerei) körébe tartoznak-e.

II BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS

 1. mezőhöz

Csak reexport ügylet esetén kell kitölteni (ebben az esetben a 3. mezőt nem kell kitölteni)

 1. mezőhöz

Az áru konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa. Egy kérelmen csak egy vámtarifaszámhoz tartozó termék szerepelhet és maximum 5 tétel.

Aktív ügylet esetén:

-          a terméke konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa

Passzív ügylet esetén

-          a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezése (pl.: átalakítás, modernizálás, bevizsgálás)

 1. mezőhöz

A Korm. rendelet 1. Melléklete alapján, alpontokkal együtt megadva.

 1. mezőhöz

8 számjegyen kell megadni, egy kérelmen csak egy vámtarifaszám szerepelhet.

 1. mezőhöz

Összes mennyiség a vámtarifaszámhoz tartozó mennyiségi egységben.

 1. mezőhöz

Tényleges mennyiség tételesen, a tényleges mértékegységben.

 1. mezőhöz

Érték euróban, tételesen

Aktív ügylet esetén:

-          a kérelem értékeként a javítandó/modernizálandó/stb. termék eszmei értékét kell feltüntetni

Passzív ügylet esetén

-          a kérelem értékeként a szolgáltatás értékét kell feltüntetni

 1. mezőhöz

Tényleges összmennyiség tényleges mértékegységben.

 1. mezőhöz

Összes érték EUR-ban.

 1. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha az ügylet devizamentes illetve ideiglenes árumozgással jár

 1. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha külföldi partnere IIC-t (Nemzetközi Import Igazolást) illetve EUC-t (Államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat), vagy Szállítási Tanúsítványt igényel

 1. mezőhöz

Az ügylet jellege abból a szempontból, hogy a forgalmazni kívánt termék/ek a hagyományos haditechnikai termékek, vagy a Korm. rendelet hatálya alá tartozó speciális polgári rendeltetésű termékek (sport- és vadászfegyverek, valamint ezek alkatrészei, tartozékai, lőszerei) körébe tartoznak-e.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-08-09