PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Globális forgalmi engedélyek 

 

Ügyintézők:

dr. Varga Csilla Orsolya

Tel:      (1) 458-5579
E-mail:   armstrade--.at.--bfkh.gov.hu 
            varga.csilla.orsolya--.at.--bfkh.gov.hu

 

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

 (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében

  • Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:

a) általános forgalmi engedély,
b) globális forgalmi engedély
c) egyedi forgalmi engedély vagy
d) 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély

A Hatóság EGT-államokban (Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Lichtenstein, Izland) továbbá Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Japánban, Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon letelepedett szerződő felek, végfelhasználók esetén, több haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális forgalmi engedélyt adhat ki.

A globális forgalmi engedélykérelem benyújtásának feltétele a tevékenységi engedély megléte! Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy a globális forgalmi engedélyt a tevékenységi engedéllyel összhangban kérjék meg, tehát olyan termékekre, illetve olyan tevékenységekre, amelyekre az vonatkozik.  

 Az engedély NÉGY külföldi szerződő félre és HÉT termékre szólhat

A globális forgalmi engedély 3 évig hatályos, és egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

 1. A kérelmek benyújtása

2. Benyújtandó kérelmek aktív és passzív ügyletek esetén

3. Kitöltési útmutató a kérelmekhezexport

         export

         import

1. Lehetséges benyújtandó mellékletek

2. Adatszolgáltatás

3. Az engedélyek átvétele

4. Vámszervek eljárása
 

A kérelmek elektronikus úton nyújthatók be: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes 

ÁNYK nyomtatványok:

Az eljárás ILLETÉKMENTES.

BENYÚJTANDÓ KÉRELMEK

1. I. PASSZÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: javítási, modernizálási, bevizsgálási, üzemidő hosszabbítás, amikor külföldön végzik a magyar tulajdonú áruval a tevékenységet)

                        -1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó kiviteli/kiszállítási engedély kérelem és

                       -1 darab devizás (szokványos) behozatali/beérkezési engedély kérelem benyújtása szükséges

 

1. II. AKTÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: magyar cég végzi a javítási, modernizálási, bevizsgálási tevékenységet külföldi tulajdonú árun)

                       -1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó behozatali/beérkezési engedély kérelem és

                       -1 darab devizás (szokványos) kiviteli/kiszállítási engedély kérelem benyújtása szükséges

 

Kitöltési útmutató

I. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS

2. mezőhöz

Az áru tulajdonosa/gyártója

3. mezőhöz

Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ügyletben bróker is részt vesz.

4 a, b, 5 a, b,6 a, b, 7 a, b mezőkhöz

Egy külföldi szerződőhöz több végfelhasználó is megadható. Amennyiben több szerződő partnert ad meg, úgy mindegyikhez csak egy végfelhasználó tölthető ki.

8. mezőhöz

Az áru konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa. Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz (8 számjegyen megadva) tartozó termék szerepelhet és maximum7 tétel.

Aktív ügylet esetén:

-          a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezése (pl.: átalakítás, modernizálás, bevizsgálás)

Passzív ügylet esetén

-          a terméke konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa

9. mezőhöz

A Korm. rendelet 1. Melléklete alapján, alpontokkal megadva.

10. mezőhöz

8 számjegyen kell megadni, egy kérelmen több vámtarifaszám szerepelhet

11. mezőhöz

Tételenkénti mennyiség a tényleges mennyiségben és mennyiségi egységben

12. mezőhöz

Tételenkénti mennyiség a vámtarifaszámhoz tartozó mennyiségi egységben (VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY AZ ENGEDÉLY HÁROM ÉVIG LEHET HATÁLYOS, A MENNYISÉGET EZ ALAPJÁN HATÁROZZÁK MEG!

13. mezőhöz

Érték euróban tételesen (VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY AZ ENGEDÉLY HÁROM ÉVIG LEHET HATÁLYOS, AZ ÉRTÉKET EZ ALAPJÁN HATÁROZZÁK MEG!)

Aktív ügylet esetén:

-          a kérelem értékeként a szolgáltatás értékét kell feltüntetni

Passzív ügylet esetén

-          a kérelem értékeként a javítandó/modernizálandó/stb. termék eszmei értékét kell feltüntetni

16. és 17. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha az ügylet devizamentes illetve ideiglenes árumozgással jár

 

II. BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS

2. mezőhöz

Az áru tulajdonosa/gyártója

4 a, b, 5 a, b,6 a, b, 7 a, b mezőkhöz

Egy külföldi szerződőhöz több származási ország is megadható. Amennyiben több szerződő partnert ad meg, úgy mindegyikhez csak egy származási ország tölthető ki.

8. mezőhöz

Az áru konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa. Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz (8 számjegyen megadva) tartozó termék szerepelhet és maximum 7 tétel.

Aktív ügylet esetén:

-          a termék konkrét, kereskedelmi/katonai megnevezése és típusa

Passzív ügylet esetén

-          a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezése (pl.: átalakítás, modernizálás, bevizsgálás)

9. mezőhöz

A Korm. rendelet 1. Melléklete alapján alpontokkal együtt megadva.

10. mezőhöz

8 számjegyen kell megadni, egy kérelmen több vámtarifaszám szerepelhet.

11. mezőhöz

Tételenkénti mennyiség a tényleges mennyiségben és mennyiségi egységben

12. mezőhöz

Tételenkénti mennyiség a vámtarifaszámhoz tartozó mennyiségi egységben (VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY AZ ENGEDÉLY HÁROM ÉVIG LEHET HATÁLYOS, A MENNYISÉGET EZ ALAPJÁN HATÁROZZÁK MEG!)

13. mezőhöz

Érték euróban tételesen (VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY AZ ENGEDÉLY HÁROM ÉVIG LEHET HATÁLYOS, AZ ÉRTÉKET EZ ALAPJÁN HATÁROZZÁK MEG!)

Aktív ügylet esetén:

-          a kérelem értékeként a visszahozott áru értékét kell feltüntetni

Passzív ügylet esetén

-          a kérelem értékeként az igénybe vett szolgáltatás értékét kell feltüntetni

15. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha külföldi partnere IIC-t (Nemzetközi Import Igazolást) illetve EUC-t (Államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat) igényel. Itt kell beírni azon külföldi szerződő sorszámát (4a, 5a, 6a, 7a), amelyek igénylik az említett dokumentumokat.

16. és 17. mezőhöz

Itt kell jelölni, ha az ügylet devizamentes illetve ideiglenes árumozgással jár

 

A KÉRELMEK LEHETSÉGES MELLÉKLETEI

A kérelmek elektronikus úron történő benyújtása esetén a mellékletek az Általános Nyomtatványkitöltő program "Csatolmányok kezelése" menüpontja segítségével csatolhatóak, illetve szükség esetén e-mail üzenetben is beküldhetőek. A csatolmányként belüldött mellékletek esetén a .pdf formátum használatát javasoljuk.

!!!A postai úton megküldött mellékletek esetén kérjük a borítékra ráírni: "A címzettnél felbontandó"!!!

Kivitelre, kiszállításra vonatkozó engedélykérelmek esetén a csatolt dokumentumok eredeti példányai benyújthatók személyesen az ügyfélszolgálaton, legkésőbb az engedélyek személyes átvételekor, illetve postai úton. Harmadik országokba történő kivitel esetén minden dokumentum eredetiben nyújtandó be a fentiek szerint; EU tagállamokba történő kiszállítás esetén a kérelemmel együtt elektronikus másolatban benyújtott dokumentumok eredeti példányait a kérelmező/engedélyes köteles nyilvánartásaiban megőrizni, azokat a hatóság felhívására soron kívül bemutatni, illetve átadni/megküldeni.

A behozatalra, beérkezésre vonatkozó engedélykérelmekhez elektronikus másolatban benyújtott dokumentumok eredeti példányait a kérelmező/engedélyes köteles nyilvánartásaiban megőrizni, azokat a hatóság felhívására soron kívül bemutatni, illetve átadni/megküldeni.

A hatóság a fentiektől függetlenül bármely iratot eredetiben bekérhet, figyelemmel a Htkr. 3. § (6) bekezdésére, mely szerint a másolatban történő benyújtáshoz a hatóság hozzájárulása szükséges.

Javasoljuk a külföldi partnerektől beszerzett okiratokból lehetőség szerint több példány beszerzését, illetve másolatok készítését.

I. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS

 1. végfelhasználói nyilatkozat (EUC)

Tartalmaznia kell a vevő konkrét ügylethez kapcsolódó eszköz/ök megnevezését és mennyiségét, dátumot, valamint a magyar fél megnevezését. A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie. A Hivatal előírhatja államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat benyújtását. Ebben az esetben az  alábbi mintát kérjük használni.

ÉS/VAGY

2. a vevő országa beviteli engedélyének másolata

ÉS/VAGY

3. a vevő ország engedélyező hatósága által kiállított Nemzetközi Import Igazolás

 

II. BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS

 1. végfelhasználói nyilatkozat

Abban az esetben szükséges a magyar végfelhasználó nyilatkozata, ha kérelmükben Nemzetközi Import Igazolást is igényeltek. Az IIC-hez szükséges végfelhasználói nyilatkozat mintája itt elérhető.

2. az exportőr országban rendszeresített, kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által aláírt (általában angol nyelvű) végfelhasználói nyilatkozat

Abban az esetben szükséges, ha a külföldi partner magyar engedélyező hatóság által megerősített végfelhasználói igazolás kibocsátását kéri. Amennyiben külföldi partnere nem rendelkezik erre vonatkozó mintával, úgy az alábbi mintát használhatják. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy

a Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés értelmében amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet

 

a Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése értelmében A Hatóság a globális forgalmi engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből, vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS

A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.

 

ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE

Az engedélyek átvételéhez a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-04-24