PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tárgyalási engedélyek

dr. Borza László 
osztályvezető
Tel:  (1) 458-5588, E:mail: borza.laszlo--.at.--bfkh.gov.hu, armstrade--.at.--bfkh.gov.hu

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló  156/2017. (VI. 16) Korm. rendelet  (a továbbiakban Korm. rendelet) szerint

  • Haditechnikai eszköz kivitelére, újra kivitelére, valamint harmadik ország – kivéve az EGT-államok, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland – részére történő szolgáltatás nyújtására szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban meghatározott partnerrel, az engedélyezett haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.;

  • tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban   kérelmezhető.

A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés aláírására. A tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

Nem szükséges tárgyalási engedély garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.

Fontos tudnivalók:

1. A tárgyalási engedélykérelem az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen Budapest Főváros Kormányhivatalának Ügyfélszolgálatán(1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető a BFKH Haditechnikai Osztálynak címezve (1534 Budapest BKKP, Pf. 919.). 2. A tárgyalási engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani az itt letölthető nyomtatványon.

3. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban

  • kivitel, szolgáltatás nyújtás esetén illetékmentesen,

  • reexport esetén 3 000 Ft illeték lerovásával adható be 

4. A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

  • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.
  • A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, külön kérésre (ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni) a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva a Hivatal a Kérelmezőnek kipostázza.

5. A kérelmek egyes rovatainak értelemszerű kitöltéséhez az alábbi kiegészítés nyújthat segítséget:

a) Ne írjanak semmit az első sorba (két cellába), mert azt a Hivatal tölti ki.
b) A termék(ek) rovat kitöltésénél be kell írni a termék ML (Haditechnikai Jegyzék) Fejezet számát, ami megegyezik a 156/2017. (VI. 16.) kormányrendelet 1. számú mellékletének azzal a fejezetszámával, amelyikbe a jelzett termék besorolható.

Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz tartozó, akár több (maximum 7) termékre is kérelmezhető tárgyalási engedély. Megnevezésnél az adott termék konkrét (kereskedelmi, vagy ipari, vagy katonai) megnevezését kérjük feltüntetni, tehát nem a VTSz szerinti gyűjtő megnevezést!


Amennyiben ismert, úgy kérjük kitölteni a mennyiség, mértékegység (a tényleges mértékegységben és nem a vámtarifa által meghatározott mértékegységben) és érték rovatokat.

e) A rovatban kérjük pontosan feltüntetni a külföldi szerződő cég nevét, címét és országának ISO kódját.
f) A rovatban kell feltüntetni a külföldi végfelhasználó országot és céget (annak pontos címét és országának ISO kódját), amely nem minden esetben egyezik meg a külföldi szerződő országgal és céggel.
g) Az rovatban a belföldi átadó, illetve árualap tulajdonos adatait kell kötelezően megadni.
h) A rovatot kizárólag REEXPORT esetén kell kitöltetni, feltüntetve a külföldi exportőr cég adatait (név, székhely, országának ISO kódja)
i) A rovat az egyéb információknak biztosít helyet a Kérelmező számára. Itt kell jelezni, ha a cég kísérő okmányokat mellékel a kérelemhez. A nem angol, német, francia vagy orosz nyelven kiállított kísérő okmányokhoz vagy igazolásokhoz magyar nyelvű hiteles fordítást is mellékelni kell.

A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a BFKH ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.) történik.

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-09-17