PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tárgyalási engedélyek

dr. Borza László 
osztályvezető
Tel:  (1) 458-5588, E:mail: borzal--.at.--mkeh.gov.hu, armstrade--.at.--mkeh.gov.hu

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011 (VIII.18.) Korm. rendelet  (a továbbiakban Korm. rendelet) szerint

  • Haditechnikai eszköz kivitelére, újra kivitelére, valamint harmadik ország – kivéve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-államok) és Svájc – részére történő szolgáltatás nyújtására szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban meghatározott partnerrel, az engedélyezett haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.;

  • tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban   kérelmezhető.

A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés aláírására. A tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

TÁRGYALÁSI ENGEDÉLY KIZÁRÓLAG

AZ EGT-N VALAMINT SVÁJCON KÍVÜLI RELÁCIÓKBA TÖRTÉNŐ KIVITEL, REEXPORT ESETÉN,

VAGY EZEN RELÁCIÓKBA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS ESETÉN

SZÜKSÉGES!

Mentességek:

Nem szükséges tárgyalási engedély

a) az EGT-államok (Európai Unió, Izland, Norvégia, Lichtenstein) és Svájc esetében, valamint

b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.

Fontos tudnivalók:

1. A tárgyalási engedélykérelem az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálynak címezve (1534 Budapest BKKP, Pf. 919.). (Ez utóbbi esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni).

2. A tárgyalási engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani az  itt letölthető nyomtatványon.

3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.

4. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban

  • kivitel, szolgáltatás nyújtás esetén illetékmentesen,

  • reexport esetén 3 000 Ft illeték lerovásával adható be

5. A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

  • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.

  • A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, külön kérésre (ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni) a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva a Hivatal a Kérelmezőnek kipostázza.

Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén u.n. hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal hiánypótlásra történő felszólítást küld. Ennek teljesítéséig az ügyintézési idő felfüggesztésre kerül.

6. A kérelmek egyes rovatainak értelemszerű kitöltéséhez az alábbi kiegészítés nyújthat segítséget:

a) Ne írjanak semmit az első sorba (két cellába), mert azt a Hivatal tölti ki.

b) Az 1. rovatba kerül a Kérelmező neve, címe, ügyintéző neve és telefonszáma, a VPID/EORI száma, az adószáma és tevékenységi engedélyének száma.

c) A 2. rovatban kell bejelölni az ügylet jellegét (kivitel, reexport, szolgáltatás), amennyiben szükséges további információ a 7. rovatban kifejthető.

d) A termék(ek) rovat kitöltésénél be kell írni a termék ML (Haditechnikai Jegyzék) Fejezet számát, ami megegyezik a 160/2011. (VIII.18.) kormányrendelet 1. számú mellékletének azzal a fejezetszámával, amelyikbe a jelzett termék besorolható.
Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz tartozó, akár több (maximum 7) termékre is kérelmezhető tárgyalási engedély. Megnevezésnél az adott termék konkrét (kereskedelmi, vagy ipari, vagy katonai) megnevezését kérjük feltüntetni, tehát nem a VTSz szerinti gyűjtő megnevezést!
Amennyiben ismert, úgy kérjük kitölteni a mennyiség, mértékegység (a tényleges mértékegységben és nem a vámtarifa által meghatározott mértékegységben) és érték rovatokat.

e) A 3. rovatban kérjük pontosan feltüntetni a külföldi szerződő cég nevét, címét és országának ISO kódját.

f) A 4. rovatban kell feltüntetni a külföldi végfelhasználó országot és céget (annak pontos címét és országának ISO kódját), amely nem minden esetben egyezik meg a külföldi szerződő országgal és céggel.

g) Az 5. rovatban a belföldi átadó, illetve árualap tulajdonos adatait kell kötelezően megadni.

h) A 6. rovatot kizárólag REEXPORT esetén kell kitöltetni, feltüntetve a külföldi exportőr cég adatait (név, székhely, országának ISO kódja)

i) A 7. rovat az egyéb információknak biztosít helyet a Kérelmező számára. Itt kell jelezni, ha a cég kísérő okmányokat mellékel a kérelemhez. A nem angol, német, francia vagy orosz nyelven kiállított kísérő okmányokhoz vagy igazolásokhoz magyar nyelvű hiteles fordítást is mellékelni kell.

A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.) történik.

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

A postai úton érkezett kérelmek a válaszborítékon feltüntetett címre, tértivevényes küldeményként kerülnek postázásra.


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-02-22