PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » hadikulker_2012 » Jelölés, adatszolgáltatás, nyilvántartás (gyártás, szolgáltatás)

Adatszolgáltatás és nyilvántartása (haditechnikai eszközök gyártása, belföldi forgalmazása)

 

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet – a továbbiakban: GKM rendelet – szerinti kötelezettségek.

Figyelem! – az ML I. és ML III. fejezetre vonatkozó külön szabályok

A rendelet csak addig ró kötelezettséget az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének ML I. és ML III. fejezetébe tartozó lőfegyverekkel és lőszerekkel kereskedőkre, amíg a rendőrségi szabályoknak megfelelően a termékeket nem jelentik be az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett országos lőfegyver nyilvántartásba. Ebben az esetben a termékeket ki kell vezetni a haditechnikai nyilvántartásból és a BFKH Haditechnikai Osztálya felé „átvezetve polgári nyilvántartásba” tartalmú adatszolgáltatást kell küldeni, KIVÉVE ha az eszköz/szolgáltatás vevője, megrendelője a Magyar Honvédség, polgári nemzetbiztonsági szolgálat, vagy valamely rendvédelmi szerv.

Az ML I. és ML III. fejezetekbe tartozó fegyverek/lőszerek gyártása, átalakítása, hatástalanítása és megsemmisítése haditechnikai tevékenységi engedély birtokában végezhető, így ezen tevékenységet végző ügyfeleinknek eleget kell tenniük a GKM rendelet előírásainak.

Részletes tájékoztató

A GKM rendelet célja, hogy minden Magyarország területén a gyártott, illetve beérkezett vagy behozott haditechnikai termék

- a jelölés révén minden termék egyedileg azonosítható,

- a nyilvántartás alapján sorsa folyamatosan, visszamenőleg is megállapítható,

- az adatszolgáltatás alapján az egyes termékfajták mennyiségéről és azok birtokosáról az

illetékes hatóságnak információja

legyen.

1. A haditechnikai termék jelölése a termék rendelet szerinti azonosító jellel való ellátását jelenti.

A jelölési kötelezettség

- hazai gyártás esetén a gyártót,

- ha a terméknek nincs jelölése

= beérkezett vagy behozott termék esetén az importőrt,

= a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és

rendészeti szervek készletéből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék

esetén az értékesítési szerződésben erre meghatározott felet terheli;

Megjegyzések:

- a védelmi célra feleslegesnek minősített terméknél a jelölés hiánya esetén az azonosító jel pótlása kötelező, a terméket akár kiviszik vagy kiszállítják, akár belföldön, rendeltetésszerű további felhasználásra, vagy nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre értékesítik. A jelölés pótlásától csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a haditechnikai eszközt megsemmisítésre eladó szervezet a megsemmisítésre történő átadás-átvételtől a gyakorlati végrehajtásáig felügyeli és dokumentálja a folyamatot;

- a termék előállítása mellett annak átalakítása is gyártási tevékenységnek minősül a Httv. szerint.

A jelölés módját – az egyedileg tervezett és gyártott terméket kivéve - dokumentálni kell.

A jelölés minimális követelményeit termékfajtánként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A haditechnikai termékek nyilvántartása

A haditechnikai termékek nyilvátnartását minden egyes gyártott, beérkezett, vagy behozott, kiszállított vagy kivitt – egyes termékfajták esetén forgalmazott –, továbbá hatástalanított, vagy megsemmisített termékről naprakészen vezetni kell.

A nyilvántartási kötelezettség

- hazai gyártás esetén a gyártót,

- beérkezett vagy behozott termék esetén az importőrt,

- kiszállított vagy kivitt termék esetén az exportőrt,

- hatástalanítás, megsemmisítés esetén a szolgáltatást nyújtót – kiemelte fejezetekbe tartozó termékek esetén a forgalmazót terheli.

A nyilvántartáshoz a rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározott nyomtatványt - nyilvántartási lapot - kell használni, amelyet (amelyeket) a nyilvántartásra kötelezett évente megnyit, illetve lezár.

Kiemelt termékek különleges nyilvántartási szabályai

A haditechnikai szolgáltatást nyújtóknak az ML I., II., III., IV., VI., VII., VIII., X., XI., XV., XXVI. fejezetébe tartozó termékek forgalmazásáról is nyilvántartást kell vezetniük.

A haditechnikai termék gyártásának és értékesítésének nyilvántartási lapja e linkre kattintva érhető el.

3. Adatszolgáltatás

Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség terheli az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének I. fejezet a,b,c alpontjaiba tartozó lőfegyverek és a III. fejezetbe tartozó lőszerek gyártásával, forgalmazásával, hatástalanításával, ill. megsemmisítésével foglalkozó ügyfeleket (február 28., április 30., július 31. és október 31. határnapokkal). Ismét megjegyzendő, hogy a fenti adatszolgáltatás nem terjed ki a már polgári (rendőrségi) nyilvántartásban szereplő fegyverekre, lőszerekre.

A lőfegyverek és lőszerek nyilvántartására és az ezekre vonatkozó adatszolgáltatásra ezt a táblázatot kell használni.

Éves összesített adatszolgáltatási kötelezettség az ML I/d, II., IV-XXVI. fejezetbe tartozó nyilvántartott termékekre vonatkozik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a nyilvántartásra kötelezettet terheli.

Az adatszolgáltatás a termék fejezetenkénti besorolását, megnevezését (típusjelét), gyártási évét és darabszámát, valamint vevőjének/végfelhasználójának nevét tartalmazza.

Az éves összesített adatszolgáltatáshoz felhasználható a 2. pontban szereplő nyomtatvány itt tölthető le.


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-08-12