PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Adatszolgáltatás, nyilvántartás

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § értelmében a vállalkozás köteles negyedévente

a)  az általános forgalmi engedélyek terhére lebonyolított külkereskedelmi forgalomról,
b)  a globális és egyedi forgalmi engedély, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély állományról és teljesített külkereskedelmi forgalomról
c)  a bróker engedély állományról és tejesített külkereskedelmi forgalomról

a Hatóság által a honlapon közzétett

naprakész nyilvántartást vezetni és az adatokat negyedévente, göngyölítve a Hatóságnak megküldeni!

A haditechnikai külkereskedelmi nyilvántartási/adatszolgáltatási lap tartalma:

a)      a haditechnikai eszköz megnevezése

b)      a haditechnikai eszköz mennyisége és értéke,

c)      a szállítás dátuma

d)     külföldi szerződő (export esetén: külföldi vevő, import esetén: külföldi eladó) neve, címe, székhelye,

e)      amennyiben ismert, a haditechnikai eszköz végfelhasználásának célja

f)       annak igazolása, hogy a vevőt/végfelhasználót tájékoztatatták a forgalmi engedélyben foglalt kiviteli korlátozásról

A haditechnikai külkereskedelmi nyilvántartási/adatszolgáltatási lapokat

 • forgalmi engedélyenként kell vezetni, s az adatokat 
  • beszkennelve e-mailben (armstrade--.at.--bfkh.gov.hu)
  • postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf.: 919) vagy
  • személyesen BFKH Haditechnikai Osztály ügyfélszolgálatán (1124 Bp. Németvölgyi út 37-39.)
 • az adatokat tényleges (szállításonkénti) és göngyölített (összes) értékben és mennyiségben is vezetni kell. Az adatlap Microsoft Excel formátumban készült, így a göngyölített adatok kiszámításához egyszerű képletet állíthatnak be.
 • Ha a tárgy-negyedévben nem történt teljesítés, akkor is tájékoztatást kell adni az adott negyedév végéig teljesült göngyölített (halmozott, kumulált) adatokról. (Ez ilyenkor meg fog egyezni az előző havi adatszolgáltatással, de a fejlécen és az aláírásnál az aktuális dátumozásnak kell szerepelnie.)
 • Amennyiben a Cégnek már van jóváhagyott forgalmi engedélye, de az adott forgalmi engedélyre még nem történt teljesítés, akkor is a táblázatos jelentést kérjük az engedélyszámok mellett, a teljesítés 0 értékének feltüntetésével.
 • Az adott forgalmi engedély lejárati hónapját követő negyedévben már jelentési kötelezettség nem áll fenn, a jelentésben azt tovább nem kell szerepeltetni.
 • ·         Az engedélyezett mennyiségi és értékhatárokat a teljesítési adatok értelemszerűen nem haladhatják meg! 
 • 2011-ben/korábban kiadott, 2012-ben még érvényes forgalmi engedélyek esetén a 2012-ben exportált/importált árukkal kapcsolatban már az új formanyomtatványon kell adatszolgáltatást küldeni. Amennyiben van áthúzódó engedélyük, úgy kérjük, hogy az új adatszolgáltatási formanyomtatvány első sorában tüntessék fel az előző évről áthozott értéket és mennyiséget, majd a fent leírtaknak megfelelően folytassák a táblázatot.

Lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer termékek esetén a fenti adatlap „Lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer külkereskedelmének nyilvántartási lapja” melléklettel egészül ki a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 1. számú melléklete értelmében. Ezt a nyilvántartó lapot is engedélyenként kell kitölteni, s csatolni kell a fenti adatszolgáltató laphoz. A lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer nyilvántartó lapon minden egyes terméket szerepeltetni kell, lőszerek esetén ez a legnagyobb csomagolási egység gyártására vonatkozó sorozatszámot jelenti.

Az adatszolgáltatás a naprakész formában vezetett nyilvántartó lap negyedévenkénti beküldését jelenti!

A negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség határnapjai:  

 1. I. negyedévet illetően: április 30.
 2. II. negyedévet illetően: július 31.
 3. III. negyedévet illetően: október 31.
 4. IV. negyedévet illetően: a tárgyévet követő év január 31.

ÖSSZEFOGLALVA!

A NYILVÁNTARTÁS-nak NAPRAKÉSZNEK kell lennie! Szállításonként, egy sorban egy szállítást nyilvántartva, göngyölítve és tényleges mennyiségben és értékben is vezetni kell!

Engedélyenként külön nyilvántartólapot szükséges vezetni!

A szállítás dátumaként a vámszervek igazolásának dátumát kell érteni.

A Nyilvántartó lap adattartalma MEGEGYEZIK az adatközlés adattartalmával, az adatszolgáltatás a nyilvántartási lap negyedévenkénti megküldését jelenti!


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-01-31