PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Általános forgalmi engedélyek

Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel az adott ML fejezet, illetve annak alfejezete vonatkozásában hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy az általános forgalmi engedélyben meghatározott haditechnikai eszköz transzferét a szóban forgó engedélyben meghatározott feltételek figyelembevételével végrehajtsa.  

A Hatóság honlapján közzétett általános forgalmi engedély terhére teljesített transzfereket illetően az általános forgalmi engedélyt igénybe vevő vállalkozást a Hatóság felé utólagos, negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Erről bővebben a Korm. rendeletben, illetve honlapunkon az adatszolgáltatás és nyilvántartás részen olvashatnak.

Az általános forgalmi engedély számát a vállalkozás köteles feltüntetni a haditechnikai eszközöket kísérő (pl. számla, szállítólevél, súlyjegyzék, stb.) okmányokon.  

A Hatóság az általános forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában. Ezen feltételeket az általános forgalmi engedély határozatok tartalmazzák.

Hatályos általános forgalmi engedélyek (az engedélyek az engedély számára kattintva tölthetők le): 

Kiszállítás, kivitel 

 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli honvédelmi, rendvédelmi, rendészeti, nemzetbiztonsági szervek mint végfelhasználók részére történő kiszállításra, kivitelre.       

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

                  Az engedély száma:HU3FAE1700826   -> Engedély angol nyelven          

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli tanúsított vállalkozások részére történő kiszállításra, kivitelre amennyiben a külföldi vállalkozás tanúsítása kiterjed az általános forgalmi engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

Az engedély száma:HU3FAE1700710 -> Az engedély angol nyelven

Az EU  tagállambeli tanúsított vállalatok listája az Európai Bizottság erre a célra fenntartott honlapján érhető el. 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, kiállítási célú devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900125 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, bemutató, értékelés (teszt, bevizsgálás) céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900133 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély az EGT tagállamokban letelepedett eredeti szállítók általi javítás, karbantartás és garanciális csere céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE2000011 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

 

Behozatal, beérkezés

 

  • Általános forgalmi engedély Magyarország hon-, és rendvédelmi szervei, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat mint végfelhasználó részére történő beérkezésre és behozatalra az EGT-ben letelepedett szerződő partnerektől.

Az engedély száma: HU3FAI2000041

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

2020. január 10-ével visszavont általános engedély:

HU3FAI1200692 

  • Általános forgalmi engedély EGT államokból tanúsított vállalatok, mint végfelhasználók részére történő behozatalra és beérkezésre, amennyiben tanúsítása kiterjed az általános engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú behozatalra, ill. beérkezésre.  

Az engedély száma: HU3FAI2000350

2020. július 23. napján kiegészítve az ML18 fejezettel.

2020. május 12-én, a fenti általános forgalmi engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200701 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, kiállítási célú devizamentes, ideiglenes árumozgással járó behozatalra és beérkezésre, és a kiállított termék visszaszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú behozatalra, ill. beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000347

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, az eredeti szállító általi javítás és karbantartás céljából történő, ideiglenes árumozgással járó beérkezésre és behozatalra, valamint a garanciális csere céljából történő beérkezésre és behozatalra, illetve a javítással és karbantartással érintett termék visszaszállítására, vagy a cseretermék kivitelére vagy kiszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000348

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, bemutató és értékelés céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó behozatalra és beérkezésre, és a termék visszaszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000349

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704

 


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-07-23