PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Általános forgalmi engedélyek

dr. Borza László 
osztályvezető
Tel:  (1) 458-5599, E:mail: armstrade--.at.--bfkh.gov.hu

Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel az adott ML fejezet, illetve annak alfejezete vonatkozásában hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy az általános forgalmi engedélyben meghatározott haditechnikai eszköz transzferét a szóban forgó engedélyben meghatározott feltételek figyelembevételével végrehajtsa.  

A Hatóság honlapján közzétett általános forgalmi engedély terhére teljesített transzfereket illetően az általános forgalmi engedélyt igénybe vevő vállalkozást a Hatóság felé utólagos, negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Erről bővebben a Korm. rendeletben, illetve honlapunkon az adatszolgáltatás és nyilvántartás részen olvashatnak.

Az általános forgalmi engedély számát a vállalkozás köteles feltüntetni a haditechnikai eszközöket kísérő (pl. számla, szállítólevél, súlyjegyzék, stb.) okmányokon.  

A Hatóság az általános forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában. Ezen feltételeket az általános forgalmi engedély határozatok tartalmazzák.

Hatályos általános forgalmi engedélyek (az engedélyek az engedély számára kattintva tölthetők le): 

Kiszállítás, kivitel 

 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli honvédelmi, rendvédelmi, rendészeti, nemzetbiztonsági szervek mint végfelhasználók részére történő kiszállításra, kivitelre.       

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

                  Az engedély száma:HU3FAE1700826   -> Engedély angol nyelven          

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli tanúsított vállalkozások részére történő kiszállításra, kivitelre amennyiben a külföldi vállalkozás tanúsítása kiterjed az általános forgalmi engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

Az engedély száma: HU3FAE1700710 -> Az engedély angol nyelven

Az EU  tagállambeli tanúsított vállalatok listája az Európai Bizottság erre a célra fenntartott honlapján érhető el. 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, kiállítási célú devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900125 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, bemutató, értékelés (teszt, bevizsgálás) céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900133 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély az EGT tagállamokban letelepedett eredeti szállítók általi javítás, karbantartás és garanciális csere céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE2300049 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

Visszavont engedély:

Az engedély száma: HU3FAE2000011 -> Az engedély angol nyelven

 

 

Behozatal, beérkezés

 

  • Általános forgalmi engedély Magyarország hon-, és rendvédelmi szervei, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat mint végfelhasználó részére történő beérkezésre és behozatalra az EGT-ben letelepedett szerződő partnerektől.

Az engedély száma: HU3FAI2201165

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

2022. november 4-ével visszavont általános engedély:

HU3FAI2000041

  • Általános forgalmi engedély EGT államokból tanúsított vállalatok, mint végfelhasználók részére történő behozatalra és beérkezésre, amennyiben tanúsítása kiterjed az általános engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú behozatalra, ill. beérkezésre.  

Az engedély száma: HU3FAI2000350

2020. július 23. napján kiegészítve az ML18 fejezettel.

2020. május 12-én, a fenti általános forgalmi engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200701 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, kiállítási célú devizamentes, ideiglenes árumozgással járó behozatalra és beérkezésre, és a kiállított termék visszaszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú behozatalra, ill. beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000347

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, az eredeti szállító általi javítás és karbantartás céljából történő, ideiglenes árumozgással járó beérkezésre és behozatalra, valamint a garanciális csere céljából történő beérkezésre és behozatalra, illetve a javítással és karbantartással érintett termék visszaszállítására, vagy a cseretermék kivitelére vagy kiszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000348

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokból Magyarországra irányuló, bemutató és értékelés céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó behozatalra és beérkezésre, és a termék visszaszállítására.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

Az engedély száma: HU3FAI2000349

2020. május 12-én, a HU3FAI2000347 sz. engedéllyel visszavont engedély:

HU3FAI1200704

 


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-02-02