PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Általános forgalmi engedélyek

Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel az adott ML fejezet, illetve annak alfejezete vonatkozásában hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy az általános forgalmi engedélyben meghatározott haditechnikai eszköz transzferét a szóban forgó engedélyben meghatározott feltételek figyelembevételével végrehajtsa. 

A 156/2017. (VI. 18) Korm. rendelet 18. §-a értelmében a Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében meghatározott haditechnikai eszközök beérkezésére, kiszállítására, továbbá szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó általános forgalmi engedélyt tehet közzé honlapján az alábbi esetekben:

a) hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá nemzetbiztonsági szervek, illetve tanúsított vállalatok részére történő kiszállítás vagy beérkezés,

b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállítás vagy beérkezés.

Az általános forgalmi engedély fizikai formában nem jelenik meg a vállalkozásnál, de a Hatóság honlapjáról kinyomtatható és az áru kiszállítási okmányai közé tehető/között tartható.

A Hatóság honlapján közzétett általános forgalmi engedély terhére teljesített transzfereket illetően az általános forgalmi engedélyt igénybe vevő vállalkozást a Hatóság felé utólagos, negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Erről bővebben a Korm. rendeletben, illetve honlapunkon az adatszolgáltatás és nyilvántartás részen olvashatnak.

Az általános forgalmi engedély számát a vállalkozás köteles feltüntetni a haditechnikai eszközöket kísérő (pl. számla, szállítólevél, súlyjegyzék, stb.) okmányokon.  

A Hatóság az általános forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában. Ezen feltételeket az általános forgalmi engedély határozatok tartalmazzák.

Hatályos általános forgalmi engedélyek (az engedélyek az engedély számára kattintva tölthetők le): 

Kiszállítás, kivitel

 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli honvédelmi, rendvédelmi, rendészeti, nemzetbiztonsági szervek mint végfelhasználók részére történő kiszállításra, kivitelre.       

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

                  Az engedély száma:HU3FAE1700826   -> Engedély angol nyelven

                  2017. június 26-ával visszavont általános forgalmi engedély

(Az engedély száma: HU3FAE1200694)

 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállambeli tanúsított vállalkozások részére történő kiszállításra, kivitelre amennyiben a külföldi vállalkozás tanúsítása kiterjed az általános forgalmi engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

Az engedély száma:HU3FAE1700710 -> Az engedély angol nyelven

2017. június 26-ával visszavont általános forgalmi engedély:

(Az engedély száma: HU3FAE1200699)

Az EU  tagállambeli tanúsított vállalatok listája az Európai Bizottság erre a célra fenntartott honlapján érhető el.

 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, kiállítási célú devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900125 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély EGT tagállamokba irányuló, bemutató, értékelés (teszt, bevizsgálás) céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900133 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

  • Általános forgalmi engedély az EGT tagállamokban letelepedett eredeti szállítók általi javítás, karbantartás céljából történő devizamentes, ideiglenes árumozgással járó kiszállításra és kivitelre.

Az engedély száma: HU3FAE1900126 -> Az engedély angol nyelven

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló, hatályos, haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező vállalkozások fenti célú kiszállításra, kivitelre. 

A 2019. február 20-án visszavont engedély száma: HU3FAE1200703)

 

Beérkezés

 

  • Általános forgalmi engedély EU tagállamból magyarországi honvédelmi, rendvédelmi, rendészeti, nemzetbiztonsági szervek mint végfelhasználók részére történő beérkezésre. 

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

(Az engedély száma: HU3FAI1200692)

 

 

  • Általános forgalmi engedély EU tagállamból magyarországi, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai  és Exportellenőrzési Hatóság által tanúsított vállalat mint végfelhasználó részére történő beérkezésre, amennyiben tanúsítása kiterjed az általános engedélyben meghatározott termékekre.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.  

(Az engedély száma: HU3FAI1200701)

 

 

  • Általános forgalmi engedély EU tagállamból Magyarországra irányuló garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó  devizamentes,  ideiglenes árumozgással járó beérkezésre, amennyiben az áru a kiszállítási  cél megvalósulása után a szóban forgó EU tagállamba visszaszállításra kerül.

Igénybe vehetik:

Az általános forgalmi engedélyben meghatározott ML fejezetre/alfejezetre szóló érvényes külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező magyarországi vállalkozások fenti célú beérkezésre.

(Az engedély száma: HU3FAI1200704)

 

 


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-11-13