PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tevékenységi engedélyezés

Ügyintéző:

Szanyiné Niklai Katalin
főtanácsos


Telefon:  (1) 458-5955
 E-mail: hadiipar--.at.--bfkh.gov.hu
szanyine.niklai.katalin--.at.--bfkh.gov.hu

Ügyintéző:

Gönczi Péter
főtanácsos


Telefon:  (1) 458-5569
E-mail: hadiipar--.at.--bfkh.gov.hu
gonczi.peter--.at.--bfkh.gov.hu

A vállalkozás tevékenységi engedély birtokában jogosult haditechnika termékek gyártására, haditechnikai szolgáltatások nyújtására, ill. haditechnikaii eszköz kivitelével, behozatalával, transzferjével, tranzitjával és haditechnikai szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatosan előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére.

 

Tevékenységi engedély típusai:

  1. általános tevékenységi engedély, amely haditechnikai eszköz gyártására, haditechnikai szolgáltatás nyújtására vagy haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység végzésére jogosít;
  1. eseti tevékenységi engedély, amelynek hatálya kizárólag egy haditechnikai külkereskedelmi ügyletre terjed ki.

 

Eljárási szabályok

 Űrlapok hazai vállalkozások számára

 Űrlapok külföldi vállalkozások számára

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA

Az engedélykérelmeket (formanyomtatványon) a BFKH  Haditechnikai Osztályának (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Budapest BKKP, Pf. 919/1.) címére lehet tértivevényes levélben megküldeni, illetve személyesen benyújtani a BFKHÜgyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.).

 

 Figyelem!

Határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolását, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód haditechnikai eszközt és szolgáltatást csak új tevékenységi engedély birtokában forgalmazhat. A tevékenységi engedély iránti kérelemhez nem kell csatolni azokat a Korm. rendeletben előírt mellékleteket, amelyek azon túlmenően, hogy a jogutódra vonatkoznak, megegyeznek azokkal, amelyeket a jogelőd a tevékenységi engedély iránti kérelméhez csatolt.

A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás a tevékenységi engedélykérelemben szereplő adatokban történt változást – beleértve a vállalkozás tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változást – 8 napon belülköteles bejelenteni a Hatóságnak. A tulajdonosváltozást megelőzően kötött szerződéseit a vállalkozás teljesítheti.


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-11-03