PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Adatszolgáltatás, nyilvántartás (haditechnikai külkereskedelem)

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § értelmében a vállalkozás köteles negyedévente

a)  az általános forgalmi engedélyek terhére lebonyolított külkereskedelmi forgalomról,
b)  a globális és egyedi forgalmi engedély, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély állományról és teljesített külkereskedelmi forgalomról
c)  a bróker engedély állományról és tejesített külkereskedelmi forgalomról

a Hatóság által a honlapon közzétett

naprakész nyilvántartást vezetni és az adatokat negyedévente, göngyölítve a Hatóságnak megküldeni!

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az általános forgalmi engedélyek alapján teljesített szállításokra vonatkozóan a termékek vámtarifaszámát és ML fejezet szerinti besorolását is szerepeltessék az adatszolgásokban.

A haditechnikai külkereskedelmi nyilvántartási/adatszolgáltatási lap tartalma:

a)      a haditechnikai eszköz megnevezése

b)      a haditechnikai eszköz mennyisége és értéke (euróban megadva),

c)      a szállítás dátuma

d)     külföldi szerződő (export esetén: külföldi vevő, import esetén: külföldi eladó) neve, címe, székhelye,

e)      amennyiben ismert, a haditechnikai eszköz végfelhasználásának célja

f)       annak igazolása, hogy a vevőt/végfelhasználót tájékoztatatták a forgalmi engedélyben foglalt kiviteli korlátozásról

A haditechnikai külkereskedelmi nyilvántartási/adatszolgáltatási lapokat

 • forgalmi engedélyenként kell vezetni, s az adatokat 
  • beszkennelve e-mailben (armstrade--.at.--bfkh.gov.hu)
  • postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf.: 919) vagy
  • személyesen BFKH Haditechnikai Osztály ügyfélszolgálatán (1124 Bp. Németvölgyi út 37-39.)
 • az adatokat tényleges (szállításonkénti) és göngyölített (összes, kumulatív) értékben és mennyiségben is vezetni kell. Az adatlap Microsoft Excel formátumban készült, így a göngyölített adatok kiszámításához egyszerű képletet állíthatnak be.
 • Ha a tárgy-negyedévben nem történt teljesítés, akkor is tájékoztatást kell adni az adott negyedév végéig teljesült göngyölített (halmozott, kumulált) adatokról. (Ez ilyenkor meg fog egyezni az előző havi adatszolgáltatással, de a fejlécen és az aláírásnál az aktuális dátumozásnak kell szerepelnie.)
 • Amennyiben a Cégnek már van jóváhagyott forgalmi engedélye, de az adott forgalmi engedélyre még nem történt teljesítés, akkor is a táblázatos jelentést kérjük az engedélyszámok mellett, a teljesítés 0 értékének feltüntetésével.
 • Az adott forgalmi engedély lejárati hónapját követő negyedévben már jelentési kötelezettség nem áll fenn, a jelentésben azt tovább nem kell szerepeltetni.
 • Az engedélyezett mennyiségi és értékhatárokat a teljesítési adatok értelemszerűen nem haladhatják meg.

Lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer termékek esetén a fenti adatlap „Lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer külkereskedelmének nyilvántartási lapja” melléklettel egészül ki a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 1. számú melléklete értelmében. Lőfegyverek esetében az adatszolgáltatásban szerepelnie kell az egyes lőfegyverek egyedi azonosítójának. A lőfegyverek egyedi azonosítóját is tartalmazó adastszolgáltatásokat kérjük Excel formátumban (is) megküldeni. Ezt a nyilvántartó lapot is engedélyenként kell kitölteni, s csatolni kell a fenti adatszolgáltató laphoz. A lőfegyver, lőfegyver fődarab és lőszer nyilvántartó lapon minden egyes terméket szerepeltetni kell, lőszerek esetén ez a legnagyobb csomagolási egység gyártására vonatkozó sorozatszámot jelenti.

Az adatszolgáltatás a naprakész formában vezetett nyilvántartó lap negyedévenkénti beküldését jelenti!

A negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettség határnapjai:  

 1. I. negyedévet illetően: április 30.
 2. II. negyedévet illetően: július 31.
 3. III. negyedévet illetően: október 31.
 4. IV. negyedévet illetően: a tárgyévet követő év január 31.

ÖSSZEFOGLALVA:

A NYILVÁNTARTÁS-nak NAPRAKÉSZNEK kell lennie! Szállításonként, egy sorban egy szállítást nyilvántartva, göngyölítve és tényleges mennyiségben és értékben is vezetni kell!

Engedélyenként külön nyilvántartólapot szükséges vezetni!

A szállítás dátumaként a vámszervek igazolásának dátumát kell érteni.

A Nyilvántartó lap adattartalma MEGEGYEZIK az adatközlés adattartalmával, az adatszolgáltatás a nyilvántartási lap negyedévenkénti megküldését jelenti!


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-06