PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » hadikulker_2012 » Vegyi harcanyagok (ML7) szabályozása

Vegyi harcanyagokra vonatkozó szabályozás 
(ML7 fejezet)

A Magyarország által vállalt nemzetközi leszerelési és non-proliferációs kötelezettségek nyomán egyes termékekre, árukörökre többféle kötelezettség is vonatkozhat, amely kettősség a hazai szabályozásban is megjelenik. Az ML7 fejezet b) pontjában szereplő vegyi harcanyagok egyben a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (továbbiakban: VTE) I. mellékletében meghatározott 1. listás anyagnak minősülnek.

Ennek megfelelően a VTE kihirdetéséről szóló, 1997. évi CIV. törvény (továbbá az azt módosító 2020. évi LXIII. törvény), és az annak végrehajtásáról rendelkező 212/1998. (XII. 24) Korm. rendelet értelmében külön a VTE szerinti jelentéstételi kötelezettség is fennáll ezen anyagok gyártásának, feldolgozásának, felhasználásának, export-importjának, valamint EU-n belüli transzferének tekintetében, valamint a VTE külön részletszabályokat is állapít meg a gyártásra és átadásra-átvételre vonatkozóan.

Gyártás:

 1. listás vegyület előállítása, megszerzése, átadása, felhasználása a VTE szerint tilos, kivéve, ha kutatási, gyógyászati, gyógyszerészeti vagy védelmi célzattal alkalmazzák.

Tilos továbbá nem a VTE Részes Állam részére átadni, vagy onnan átvenni.

Az adott Részes Állam által, az ilyen célokra megszerzett összesített mennyiség bármely évben, gyártás, vegyifegyver-készletekből való visszavonás és átadás-átvétel útján nem lehet több, mint 1 tonna.

Az 1. listás vegyületek gyártásához a BFKH KHENF Exportellenőrzési Osztályának (mint a VTE nemzeti végrehajtását felügyelő Nemzeti Hatóság, továbbiakban Hatóság) engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt 200 nappal korábban kell benyújtani.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a gyárat, üzemet vagy létesítményt azonosító adatokon kívül a gyártani tervezett mennyiséget, az üzem részletes műszaki leírását, beleértve a berendezések jegyzékét és a részletes folyamatábrákat, a technológiai leírásokat, a tervezett gyártáshoz szükséges prekurzor nevét és mennyiségét, valamint a gyártani tervezett 1. listás vegyület felhasználásának célját.

A Hatóság az 1. listás vegyület gyártására kiadott engedélyben jóváhagyja, előírja a tevékenység végzésének Egyezményben rögzített feltételeit.

Gyártásra vonatkozó részletes szabályok:

 1. listás vegyületeket előállítása kutatási, gyógyászati, gyógyszerészeti vagy védelmi célokra csak a Nemzeti Hatóság által jóváhagyott, ún. egyedi kisléptékű üzemben végezhető. Az előállítást:
 2. a) olyan termelő sort alkotó reakcióedényekben kell végezni, amely nemfolyamatos termelésre van kialakítva,
 3. b) a reakcióedények űrtartalma nem haladhatja meg a 100 litert, és az 5 literesnél nagyobb reakcióedények összes űrtartalma nem lehet több mint 500 liter,
 4. c) Az 1. listás vegyületek évi összesített mennyisége, ha nem haladja meg a 10 kg-ot, védelmi célra előállíthatók az egyedi kisléptékű üzemen kívül is egy más létesítményben, amelyet a Nemzeti Hatóság jóváhagy.
 5. d) listás vegyületek évi 100 g-ot meghaladó mennyisége előállítható kutatási, gyógyászati és gyógyszerészeti célra az egyedi kisléptékű üzemen kívüli, a Nemzeti Hatóság által jóváhagyott létesítményben, amelyek évi összesített mennyisége nem haladja meg a 10 kg-ot létesítményenként.
 6. e) Az 1. listás vegyületek szintetizálhatók kutatási, gyógyászati vagy gyógyszerészeti célra, de nem védelmi célra, laboratóriumokban, amelyek összesített mennyisége kevesebb mint 100 g évenként és létesítményenként.

Átadás:

212/1998. Korm. rendelet 4.§ értelmében az 1.listás vegyületek átadását vagy átvételét az átadás vagy átvétel időpontja előtt legalább 40 nappal a Hatóság felé be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a) az átadni vagy átvenni kívánt vegyület IUPAC elnevezését és egyedileg meghatározó regisztrációs számát (CAS-szám, ha van)
 2. b) a vegyület mennyiségét,
 3. c) az átadás célját és idejét,
 4. d) a fogadó, valamint az átadó fél nevét és címét.

Az 5 mg-ot nem meghaladó, az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. lista 7. pontjában meghatározott szaxitoxin orvosi vagy diagnosztikai célú átadása vagy átvétele esetén a Hivatal felé történő bejelentést az átadás vagy átvétel időpontjában elégséges megtenni. A bejelentéshez szükséges adatlap itt érhető el. 

Az átadott vagy átvett vegyületek nem adhatók tovább harmadik államnak.

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezménnyel kapcsolatban bővebb tájékoztatás az Exportellenőrzési Osztály honlapján érhető el. 

Rovatszerkesztő:
Pete József 

Telefon:  (1) 458-5601 
Fax:        (1) 458-5869
E-mail:    pete.jozsef--.at.--bfkh.gov.hu
              exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-08-07