PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Nemzetközi szankciók végrehajtása

Exportellenőrzési Osztály

 
Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5599
Fax:        (1) 458-5869
 

Ügyintézőink:

dr. Rózsa György
Telefon: (1) 458-5508
E-mail: rozsa.gyorgy--.at.--bfkh.gov.hu
    exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu
 

 

 

Nemzetközi szankciók végrehajtása

A 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 26. §. értelmében a nemzetközi szankciókban (ENSZ, EBESZ, EU) elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kiviteléhez engedély szükséges. Az engedélyeket a Budapest Főváros Kormányhivatala Exportellenőrzési Osztálya adja ki. A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére csak egyedi exportengedély adható, amely legfeljebb hat hónapig hatályos.

A Hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) nemzetközi szankció a termék kivitelét tiltja vagy

b) az exportőr, vagy üzleti partnere a kettős termékre vonatkozó jogszabályokat vagy nemzetközi non-proliferációs kötelezettségeket megsérti, ezekkel ellentétes tevékenységet folytat,

c) az exportőr az engedélyhez kapcsolódó bármely feltételt nem teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl,

d) a kereskedelmi tevékenység Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét, vagy nemzetbiztonsági érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelével kapcsolatos engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályok irányadók.

 

A jelenleg érvényes külkereskedelmi korlátozásokat tartalmazó szankciók összesítő táblázatát itt éri el.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy táblázatunk nem tartalmaz minden információt, ezért javasoljuk, hogy olvassa át a vonatkozó rendelkezéseket, vagy keresse munkatársunkat. Az uniós jogszabályok hatályos szövegét az eur-lex honalpon találja. Emellett segítségére lehet az EU sanctionsmap.eu honlapja, ahol minden vonatkozó szabályozást elér magyar nyelven is.

A termékekre vonatkozó szankciós rendelkezésekkel kapcsolatban állásfoglalást kérhet Hatóságunktól. Az állásfoglalás iránti kérelemben kérjük megadni a termék pontos leírását és végfelhasználását, vámtarifa számát, illetve ellenőrzési jegyzékszámát (amennyiben van), a kiszállítani kívánt termék mennyiségét és értékét, a szerződő partner(ek) nevét és címét, valamint minden olyan rendelkezésre további álló adatot, körülményt, amely a hatóság segítségére lehet az ügy elbírálásakor. Kérjük, hogy levelét az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu címre küldje.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy az állásfoglalás kérések elbírálása során a Hatóság ugyanazokat a szempontokat vizsgálja, mint az egyedi exportengedély kérelem elbírálása kapcsán.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések esetén az eljáró hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodája (Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42., Tel: +36 1 430-94-66, E-mail: fiu--.at.--nav.gov.hu)


Irán

 Az Irán elleni szankciók részletes szabályait az EU Tanács 2010/413/KKBP határozata, illetve a 267/2012/EU  rendelete és a 359/2011/EU rendelete tartalmazza. A korlátozó intézkedések kiterjednek többek között

 •  a haditechnikai eszközökre, kacsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra (tilalom);
 • a nukleáris anyagokra és berendezésekre és más kapcsolódó kettős felhasználású termékekre (I. melléklet), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, pénzügyi támogatásra;
 •  bizonyos kettős felhasználású árukra, amelyek elősegíthetik a dúsítással, reprocesszálással, vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységet (II. melléklet termékei), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  a III. mellékletben felsorolt ballisztikai rakétaprogramban felhasználható termékekre (tilalom) kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 • a kifejezetten nukleáris vagy katonai létesítményekhez tervezett vállalati erőforrás tervező szoftverekre (VIIA. melléklet), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  bizonyos grafit és nyers-vagy félig feldolgozott fémekre (VIIB. melléklet-grafit, korrózióálló acél, alumínium és-ötvözet, titán és -ötvözet, nikkel és -ötvözet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  a VIII., IX. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyekre;
 •  az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért felelős természetes és jogi személyekre (359/2011/EU rendelet I. melléklete);
 • belső elnyomásra alkalmas eszközökre (359/2011/EU rendelet III. melléklet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra
 •  internet és telefonbeszélgetések megfigyelésére alkalmas eszközökre (359/2011/EU rendelet IV. melléklet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra.

A kérelemhez a 267/2012/EU rendelet IIA. mellékletében meghatározott Végfelhasználói Nyilatkozatot kell csatolni.

Uniós korlátozó intézkedések Iránnal szemben

 

Irán/USA

Az Iránnal szemben újra kivetett amerikai szankciók első csomagja életbe lépésével egyidejűleg 2018. augusztus 7-én hatályossá vált az EU blokkoló intézkedésekről szóló aktualizált rendelete (a Bizottság (EU) 2018/1100 felhatalmazáson alapuló rendelete) annak érdekében, hogy enyhítse a szankcióknak az Iránban jogszerű üzleti tevékenységet folytató uniós vállalatok érdekeire gyakorolt hatását. Az EU a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet mellékletét módosította oly módon, hogy kiterjesztette a rendelet hatályát az Egyesült Államok által ismételten érvényesített, Iránra vonatkozó területen kívüli szankciókat tartalmazó listára. A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet (a Tanács 2271/96/EK rendelete, konszolidált) lehetővé teszi az uniós gazdasági szereplők számára, hogy kártérítést követeljenek az Egyesült Államok által bevezetett területen kívüli szankciókból eredő káraikért az azokat okozó személyektől, és érvényteleníti bármely külföldi bíróság szankciókra alapozott ítéletének hatásait az Unióban. Megtiltja továbbá az uniós személyek számára, hogy eleget tegyenek ezeknek a szankcióknak, kivéve, ha a Bizottság felhatalmazza őket tekintettel arra, hogy a meg nem felelés esetén súlyosan sérülnének e személyek vagy az Unió érdekei. Ennek szabályait a Bizottság (EU) 2018/1101 végrehajtási rendelete tartalmazza. Az EU blokkoló intézkedésekről további információt itt talál!

Az USA által listázott iráni entitásokra a következő linken kereshet rá: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

 

Oroszország

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa által hozott korlátozó intézkedéseket  a 2014/512/KKBP tanácsi határozat illetve a 833/2014 EU tanácsi rendelet tartalmazza. A korlátozó intézkedések kiterjednek többek között:

 • a haditechnikai termékekre (tilalom) kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 • a kettős felhasználású termékekre (katonai célú végfelhasználás esetén); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 • a II. mellékletben található feltárási és kitermelési projektekben használható olaj- és földgázipari berendezésekre; kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra; tilos a szolgáltatás az alábbi szektorokban:
a) 150 m-t meghaladó tengermélységben végzett kőolajfeltárás és –kitermelés;
b) az északi sarkkörtől északra fekvő tengeri területeken folytatott kőolajfeltárás és kitermelés; vagy
c) olyan projektek, amelyek során palakőzetekben található készletekből hidraulikus rétegrepesztés (frakkolás) révén olaj termelhető ki; de nem tartozik ide az olyan, palakőzeteken keresztül végzett feltárás és kitermelés, amelynek célja nem palalelőhelyen található olaj helyének meghatározása és kivonása.
 • tilos értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat III., V. és VI. mellékletben felsorolt szervezetek, pénzügyi intézmények bocsátottak ki; továbbá tilos ezen szervezetek, intézmények részére kölcsönt, vagy hitelt nyújtani, illetve ilyen jellegű megállapodásban részt venni.

Engedélyköteles termékek esetén a kérelemhez csatolni kell a honlapon elérhető, orosz szankcióra vonatkozó Végfelhasználói Nyilatkozatot.

 

Ukrajna, Krím/Szevasztopol

Krím-félsziget és Szevasztopol jogellenes orosz annektálása miatt az Európai Unió Tanácsa 2014. június 23-án szankciókat léptetett életbe, amelyek kezdetben elsősorban a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozóan tartalmaztak korlátozó rendelkezéseket. Későbbiekben a szankciós előírások módosításra, kiterjesztésre kerültek a Krímbe és Szevasztopolba irányuló technológiák kivitelére, különféle szolgáltatások (beleértve pénzügyi szolgáltatások) nyújtására, tulajdonszerzési és egyéb korlátozásokra. A Tanács 692/2014/EU rendelete alapján a tilalom az alábbi termékkörökre terjed ki:

 • a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatala az Európai Unióba, továbbá tilos a behozatallal kapcsolatos finanszírozás, pénzügyi támogatás;
 • új tulajdoni részesedés szerzése vagy a meglévő tulajdoni részesedés növelése a Krímben vagy Szevasztopolban található ingatlanok tulajdonjogában;
 • új tulajdoni részesedés vagy irányítás szerzése, illetve a meglévő tulajdoni részesedés vagy irányítás növelése a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezetekben, beleértve az ilyen szervezetek teljes körű felvásárlását, illetve ezek részvényeinek vagy résztulajdont biztosító értékpapírjainak a megszerzését is; tilos közös vállalkozások létrehozása a Krímben vagy Szevasztopolban, illetve a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezetekkel;
 • kölcsön, hitel vagy egyéb módon biztosított finanszírozás – a saját tőkét is beleértve – nyújtása vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban való részvétel a Krímben vagy Szevasztopolban található szervezeteknek, illetve igazolhatóan ilyen szervezetek felé irányuló finanszírozásban való részvétel;
 • a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák kivitele, átadás, kapcsolatos szolgáltatás, brókertevékenység, finanszírozás, pénzügyi támogatás. A II. melléklet tartalmazza azon árukat, amelyek felhasználhatók az alábbi kulcsszektorokban:
 1. közlekedés;
 2. távközlés;
 3. energia;
 4. kőolaj és földgáz, ásványi anyagok kutatása és feltárása.
 • Krímben vagy Szevasztopolban végzett turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

 

Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét Ukrajna Stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető szankcionált természetes személyek és szervezetek listáját a Tanács 269/2014/EU tanácsi rendelet tartalmazza. Számukra a gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátása (így áruk átadása is) tilos.

 

A többi uniós korlátozó intézkedést (jogszabályokat magyarul is) az alábbi honlapon éri el:

 sanctionsmap.eu

 

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium a szankciók hazai végrehajtásáról és az illetékes Hatóságokról szóló összefoglaló tájékoztatóját a következő linken éri el:

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

 


 

 Hasznos információk…

A korlátozó intézkedések – vagy más néven szankciók – az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) alapvető fontosságú eszközei. Az EU olyan integrált és átfogó politikai megközelítés részeként alkalmaz szankciókat, amelynek részét képezi a politikai párbeszéd, a kiegészítő intézkedések és más rendelkezésre álló eszközök is.

A szankciók megelőző jellegű intézkedések, amelyekkel az EU képes gyorsan reagálni az olyan politikai kihívásokra és fejleményekre, amelyek ellentétesek az Unió céljaival és értékeivel. Szankciókkal sújthatók például a következők:

 • terrorizmus
 • a nukleáris proliferációval kapcsolatos tevékenységek
 • az emberi jogok megsértése
 • külföldi területek annektálása
 • szuverén országok szándékos destabilizálása

A szankciók alkalmazásának célja, hogy a KKBP célkitűzéseinek előmozdítása érdekében változás álljon be a szankció alanyának stratégiájában vagy tevékenységében. A szűkebb értelemben vett szankciók alkalmazásához az uniós Szerződésekben található meghatározott jogalapra van szükség, és azok a következőket foglalják magukban:

 • fegyverembargók
 • jegyzékbe vett személyek belépésének korlátozása (utazási tilalom): az érintett személyek nem léphetnek be az EU területére, illetve – amennyiben uniós polgárokról van szó – nem hagyhatják el az állampolgárságuk szerinti tagállam területét
 • jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek vagyoni eszközeinek befagyasztása: ez azt jelenti, hogy az EU-ban lévő minden vagyoni eszközük befagyasztásra kerül, valamint hogy uniós személyek és szervezetek nem bocsáthatnak a rendelkezésükre pénzeszközöket
 • egyes gazdasági ágazatokat sújtó gazdasági szankciók vagy korlátozások, a bizonyos árukra elrendelt behozatali vagy kiviteli tilalmat, a beruházási tilalmat és a bizonyos szolgáltatások nyújtásának tilalmát is beleértve.

Az utolsó módosítás dátuma: 2020-10-05