PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Nemzetközi szankciók végrehajtása

Exportellenőrzési Osztály

 
Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5807
 
 

 

 

Nemzetközi szankciók végrehajtása

A 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 26. §. értelmében a nemzetközi szankciókban (ENSZ, EBESZ, EU) elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kiviteléhez engedély szükséges. Az engedélyeket a Budapest Főváros Kormányhivatala Exportellenőrzési Osztálya adja ki. A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére csak egyedi exportengedély adható, amely legfeljebb hat hónapig hatályos.

A Hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) nemzetközi szankció a termék kivitelét tiltja vagy

b) az exportőr, vagy üzleti partnere a kettős termékre vonatkozó jogszabályokat vagy nemzetközi non-proliferációs kötelezettségeket megsérti, ezekkel ellentétes tevékenységet folytat,

c) az exportőr az engedélyhez kapcsolódó bármely feltételt nem teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl,

d) a kereskedelmi tevékenység Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét, vagy nemzetbiztonsági érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A nemzetközi szankciókban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája engedélyezi.

A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelével kapcsolatos engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy a Korm. rendelet 3. §, az 5.§ (1) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazandó, valamint az ügyintézési határidő 10 nap, és kiadott engedély érvényességi ideje 1 év. Ahol rendelet exportőrt említ, azon kérelmezőt, ahol terméket, azon finanszírozást vagy pénzügyi támogatás kedvezményezettjét kell érteni.

 

 Az uniós jogszabályok hatályos szövegét az eur-lex honalpon találja. Emellett segítségére lehet az EU sanctionsmap.eu honlapja, ahol minden vonatkozó szabályozást elér magyar nyelven is.

A termékekre vonatkozó szankciós rendelkezésekkel kapcsolatban állásfoglalást kérhet Hatóságunktól. Az állásfoglalás iránti kérelemben kérjük megadni a termék pontos leírását és végfelhasználását, vámtarifaszámát, illetve ellenőrzési jegyzékszámát (amennyiben van), a kiszállítani kívánt termék mennyiségét és értékét, a szerződő partner(ek) nevét és címét, valamint minden olyan rendelkezésre további álló adatot, körülményt, amely a hatóság segítségére lehet az ügy elbírálásakor. Kérjük, hogy levelét az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu címre küldje.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy az állásfoglalás kérések elbírálása során a Hatóság ugyanazokat a szempontokat vizsgálja, mint az egyedi exportengedély kérelem elbírálása kapcsán.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések esetén az eljáró hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodája (Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42., Tel: +36 1 430-94-66, E-mail: fiu--.at.--nav.gov.hu)

EU szankciós rendelkezéseinek megsértését bejelentő online platform

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Bizottság 2022. januárjában létrehozott egy online bejelentő felületet, ahol bárki anonim módon jelezheti az EU szankciós rendelkezéseinek esetleges megsértését a Bizottság számára.


Irán

Az Irán elleni szankciók részletes szabályait az EU Tanács 2010/413/KKBP határozata, illetve a 267/2012/EU  rendelete és a 359/2011/EU rendelete tartalmazza. A korlátozó intézkedések kiterjednek többek között

 • a haditechnikai eszközökre, kacsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra (tilalom);
 • a nukleáris anyagokra és berendezésekre és más kapcsolódó kettős felhasználású termékekre (I. melléklet), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, pénzügyi támogatásra;
 •  bizonyos kettős felhasználású árukra, amelyek elősegíthetik a dúsítással, reprocesszálással, vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységet (II. melléklet termékei), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  a III. mellékletben felsorolt ballisztikai rakétaprogramban felhasználható termékekre (tilalom) kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 • a kifejezetten nukleáris vagy katonai létesítményekhez tervezett vállalati erőforrás tervező szoftverekre (VIIA. melléklet), kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  bizonyos grafit és nyers-vagy félig feldolgozott fémekre (VIIB. melléklet-grafit, korrózióálló acél, alumínium és-ötvözet, titán és -ötvözet, nikkel és -ötvözet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra;
 •  a VIII., IX. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyekre;
 •  az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért felelős természetes és jogi személyekre (359/2011/EU rendelet I. melléklete);
 • belső elnyomásra alkalmas eszközökre (359/2011/EU rendelet III. melléklet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra
 • internet és telefonbeszélgetések megfigyelésére alkalmas eszközökre (359/2011/EU rendelet IV. melléklet); kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és brókertevékenységre, valamint pénzügyi támogatásra.

A kérelemhez a 267/2012/EU rendelet IIA. mellékletében meghatározott Végfelhasználói Nyilatkozatot kell csatolni.

Uniós korlátozó intézkedések Iránnal szemben

Irán/USA/EU blokkoló rendelete

Az Iránnal szemben újra kivetett amerikai szankciók első csomagja életbe lépésével egyidejűleg 2018. augusztus 7-én hatályossá vált az EU blokkoló intézkedésekről szóló aktualizált rendelete (a Bizottság (EU) 2018/1100 felhatalmazáson alapuló rendelete) annak érdekében, hogy enyhítse a szankcióknak az Iránban jogszerű üzleti tevékenységet folytató uniós vállalatok érdekeire gyakorolt hatását. Az EU a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet mellékletét módosította oly módon, hogy kiterjesztette a rendelet hatályát az Egyesült Államok által ismételten érvényesített, Iránra vonatkozó területen kívüli szankciókat tartalmazó listára. A blokkoló intézkedésekről szóló rendelet (a Tanács 2271/96/EK rendelete, konszolidált) lehetővé teszi az uniós gazdasági szereplők számára, hogy kártérítést követeljenek az Egyesült Államok által bevezetett területen kívüli szankciókból eredő káraikért az azokat okozó személyektől, és érvényteleníti bármely külföldi bíróság szankciókra alapozott ítéletének hatásait az Unióban. Megtiltja továbbá az uniós személyek számára, hogy eleget tegyenek ezeknek a szankcióknak, kivéve, ha a Bizottság felhatalmazza őket tekintettel arra, hogy a meg nem felelés esetén súlyosan sérülnének e személyek vagy az Unió érdekei. Ennek szabályait a Bizottság (EU) 2018/1101 végrehajtási rendelete tartalmazza. Az EU blokkoló intézkedésekről további információt itt talál!

Kérdések és válaszok a blokkoló rendeletről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a 2271/96/EK tanácsi rendelet (a blokkoló intézkedésekről szóló rendelet) 7. cikkének a) pontjáról

Az USA által listázott iráni entitásokra a következő linken kereshet rá: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

 

Oroszországi Föderáció

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa által hozott korlátozó intézkedéseket a 2014/512/KKBP tanácsi határozat illetve a 833/2014 EU tanácsi rendelet tartalmazza.

Engedélyköteles termékek esetén a kérelemhez csatolni kell a honlapon elérhető, az adott ügyletnek megfelelő végfelhasználói nyilatkozatot.

Ukrajna, Krím/Szevasztopol, Donyeck/Luhanszk

Ukrajna egyes, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek az Oroszországi Föderáció általi jogellenes elismerése, megszállása és annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló A Tanács (EU) 2022/263 rendelete

Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló A Tanács 269/2014/EU rendelete

A Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti intézkedésekről A Tanács 692/2014/EU rendelete

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan elrendelt szankciókról szóló tájékoztatások, felhívások, útmutatók, segédletek, hasznos információk külön felületen, egységes és átlátható formában érhetők el a NAV internetes oldalán. Továbbá itt megtalálhatók a bizottsági iránymutatások, közlemények, háttéranyagok, előadásanyagok, amelyek segítik a vámeljárások kezdeményezését és végrehajtását. A NAV az elhelyezett tartalmakat, segédleteket, felhívásokat, útmutatókat, háttéranyagokat folyamatosan frissíti.  

Az internetes felület az alábbi linken érhető el (a „Magyar-Ukrán Határ” menüponton belül): https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/magyar-ukran-hatar/az-orosz-ukran-haboruval-osszefuggesben-elrendelt-unios-szankciok

A NAV internetes oldalán további hasznos információk érhetők el a háborús helyzettel összefüggő egyéb témakörben (pl. segélyszállítmányok kivitele), az alábbi linken (Magyar-Ukrán Határ menüpont főoldala) https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/magyar-ukran-hatar

A Kereskedelmi Osztály feladatkörébe tartozó, az 52/2012. (III.28.) Korm. rendeletben szabályozott szankciós tudnivalók itt találhatóak.

 

A többi uniós korlátozó intézkedést (jogszabályokat magyarul is) az alábbi honlapon éri el:

 sanctionsmap.eu

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium a szankciók hazai végrehajtásáról és az illetékes Hatóságokról szóló összefoglaló tájékoztatóját a következő linken éri el:

KKM szankciós tájékoztató


 

Hasznos információk

A korlátozó intézkedések – vagy más néven szankciók – az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) alapvető fontosságú eszközei. Az EU olyan integrált és átfogó politikai megközelítés részeként alkalmaz szankciókat, amelynek részét képezi a politikai párbeszéd, a kiegészítő intézkedések és más rendelkezésre álló eszközök is.

A szankciók megelőző jellegű intézkedések, amelyekkel az EU képes gyorsan reagálni az olyan politikai kihívásokra és fejleményekre, amelyek ellentétesek az Unió céljaival és értékeivel. Szankciókkal sújthatók például a következők:

 • terrorizmus
 • a nukleáris proliferációval kapcsolatos tevékenységek
 • az emberi jogok megsértése
 • külföldi területek annektálása
 • szuverén országok szándékos destabilizálása

A szankciók alkalmazásának célja, hogy a KKBP célkitűzéseinek előmozdítása érdekében változás álljon be a szankció alanyának stratégiájában vagy tevékenységében. A szűkebb értelemben vett szankciók alkalmazásához az uniós Szerződésekben található meghatározott jogalapra van szükség, és azok a következőket foglalják magukban:

 • fegyverembargók
 • jegyzékbe vett személyek belépésének korlátozása (utazási tilalom): az érintett személyek nem léphetnek be az EU területére, illetve – amennyiben uniós polgárokról van szó – nem hagyhatják el az állampolgárságuk szerinti tagállam területét
 • jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek vagyoni eszközeinek befagyasztása: ez azt jelenti, hogy az EU-ban lévő minden vagyoni eszközük befagyasztásra kerül, valamint hogy uniós személyek és szervezetek nem bocsáthatnak a rendelkezésükre pénzeszközöket
 • egyes gazdasági ágazatokat sújtó gazdasági szankciók vagy korlátozások, a bizonyos árukra elrendelt behozatali vagy kiviteli tilalmat, a beruházási tilalmat és a bizonyos szolgáltatások nyújtásának tilalmát is beleértve.

 

További információk...

www.un.org/sc/committees/

https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/sanctions/

European Union Consolidated Financial Sanctions List

 

 Az EU a szankciókra vonatkozó iránymutatásokat fogadott el:

A korlátozó intézkedések (szankciók) végrehajtására és értékelésére vonatkozó iránymutatások – 2018. május 4.

A korlátozó intézkedések hatékony végrehajtására vonatkozó legjobb uniós gyakorlatok - 2018. május 4.

A korlátozó intézkedések (szankciók) alkalmazásának alapelvei – 2004. június 7.

 

Due diligence útmutató uniós gazdasági szereplők részére az Oroszországi Föderációval szembeni szankciók megkerülése ellen 

 

Commission publishes guidance on coronavirus-related humanitarian aid to Syria despite sanctions

 


 

Rovatszerkesztő:

Kovács Anikó

Telefon:  (1) 458-5599
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-11