MKEH » Hírarchivum


12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016. február 29.Piacfelügyelet

Piacfelügyelet

A 2016. évi Piacfelügyeleti Program közzétételre került a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (5) bekezdésének, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 29. § (1) bekezdésének megfelelően.

Bovebben


2016. február 25.Ügyfélfogadási rend

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. évi munkaszüneti napok körüli munka-rendről szóló 18/2015. (VI.29.) NGM rendelet alapján - a 2016. március 15-i (kedd) Nemzeti ünnepre való tekintettel -  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:

Központ Ügyfélfogadási rendje

2016. március 4. (péntek): ügyfélfogadás: 08.30-16.00
2016. március 5. (szombat): ügyfélfogadás: 08.30-13.00
2016. március 14. (hétfő): pihenőnap Hivatal zárva tart.
2016. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep Hivatal zárva tart.

Műszerraktár Ügyfélfogadási rendje

2016. március 4. (péntek): ügyfélfogadás: 08.30-12.30
2016. március 5. (szombat): ügyfélfogadás: 08.30-12.30
2016. március 14. (hétfő): pihenőnap Hivatal zárva tart.
2016. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep Hivatal zárva tart.

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

2016. március 4. (péntek): ügyfélfogadás: 08.00-12.00, 13.00-15.00
2016. március 5. (szombat): ügyfélfogadás: 08.00-12.00
2016. március 14. (hétfő): pihenőnap Hivatal zárva tart.
2016. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep Hivatal zárva tart.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Bovebben


2016. február 25.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. II. negyedéves baromfihús és sertéshús import kontingensek pályázati időszaka 2016. március 1-7. (13.00).

Bovebben


2016. február 19.Nemesfémvizsgálat

Vásárlói tájékoztató

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a rendőrséggel és a készenléti rendőrséggel együtt 2016. február 18-án egy összehangolt akció keretében nemesfém ellenőrzést folytatott le egy olyan vállalkozásnál, mely úgy folytatott a Facebook internetes oldalon nemesfém tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet, hogy ezt a hatóságnak előzetesen nem jelentette be. Az akció során nagy mennyiségű aranynak látszó ékszer került lefoglalásra, melyek nagy valószínűség szerint hamis fémjelet tartalmaznak vagy nincsenek ellátva a forgalmazáshoz szükséges fémjellel és névjellel.

 

Bovebben


2016. február 12.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2016. február 12-ei döntésében:

Az LA PÉNZTÁRGÉP KFT. (székhelye: 2040 BUDAÖRS ÉPÍTŐK ÚTJA 2 - 4
C ÉPÜLET FSZ. 0002/A.) által típusvizsgálatra bemutatott CASHCUBE MINI típusú pénztárgép forgalmazását A190-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/B. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás a pénztárgépek forgalmazási engedélyeiről

 

Bovebben


2016. február 5.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. február hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 

 2016. február 22. és február 25.


A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. február 16.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2016. január 20.Haditechnika - Irán

Az Irán ellen, nukleáris tevékenység miatt elrendelt szankciók felfüggesztése

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2016.01.17-én elfogadta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentését Iránnak a 2015. július 14-én Bécsben aláírt Közös Átfogó Cselekvési Tervben tett vállalásainak verifikációjáról.

Ennek nyomán az Irán nukleáris tevékenysége miatt bevezetett szankciók egy része felfüggesztésre került, módosult a hatályos korlátozó rendelkezéseket tartalmazó 267/2012/EU tanácsi rendelet és 2010/413/KKBP tanácsi határozat.

Az Irán elleni szankciók alkalmazásának felfüggesztéséről az Exportellenőrzési Osztály oldalán a Nemzetközi szankciók végrehajtása menüpont alatt érhető el részletes tájékoztatás.

Bovebben


2016. január 14.Mezőgazdaság

Tájékoztatás egyes mezőgazdasági termékek behozatali kontingens kérelmezésének felfüggesztéséről


Tunéziából származó olívaolaj


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bizottság a 2016/19/EU Végrehajtási rendeletében (2016. január 9.) közzétette az 1918/2006EK rendelet által a 09.4032 tételszám alatt megnyitott Tunéziából származó 56 700 tonna olívaolaj vámkontingensre alkalmazandó elosztási együtthatót, amely a 2016. január 4. és 2015. január 5. között benyújtott a behozatali engedély iránti kérelmekre vonatkozóan 74,495088% volt. A Bizottság a behozatali engedélyek iránti új kérelmek benyújtását 2016. január 11-től a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan felfüggesztette.


Ukrajnából származó kukorica


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bizottság a 2016/30/EU Végrehajtási rendeletében közzétette a 2015/2081/EU Végrehajtási rendelet által a 09.4308 tételszám alatt megnyitott 400 000 tonna Ukrajnából származó kukorica vámkontingensre alkalmazandó elosztási együtthatót, amely a 2016. január 4. és 2016. január 8. között benyújtott a behozatali engedély iránti kérelmekre vonatkozóan 46,78% volt. A Bizottság a behozatali engedélyek iránti új kérelmek benyújtását 2016. január 8-tól a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan felfüggesztette.
09.4131 tételszámú kukorica


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bizottság a 2016/29/EU Végrehajtási rendeletében közzétette a 969/2006/EK rendelet által a 09.4131 tételszám keretén belül az első részidőszakra megnyitott 138 994 tonna kukorica vámkontingensre alkalmazandó elosztási együtthatót, amely a 2016. január 4. és 2016. január 8. között benyújtott a behozatali engedély iránti kérelmekre vonatkozóan 86,33% volt. A Bizottság a behozatali engedélyek iránti új kérelmek benyújtását 2016. január 8-tól a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan felfüggesztette.

Bovebben


2016. január 13.Nemesfémvizsgálat

Nemzeti Kockázatelemzés

A nemzetközileg is elfogadott elvárásoknak megfelelően egy adott országnak szükséges azonosítania, megvizsgálnia, megértenie és kezelnie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatait. A nemzeti kockázatelemzésben szükséges alacsonyabb és magasabb kockázatokat meghatározni, amelyek alapján alkalmazható a fokozott, illetve az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárás. A pénzügyi és a nem pénzügyi szolgáltatók kötelesek azonosítani, megvizsgálni a kockázatokat és kötelesek megfelelő eljárásokat alkalmazni a kockázatok enyhítése céljából, illetve a kockázatok mértékével arányos eljárásokat alkalmazni.

A Nemzeti Kockázatelemzés a 2014-2015. évek gyakorlata alapján készült, annak tartalma évente felülvizsgálatra kerül.

A nyilvánosság számára a teljes nemzeti kockázatelemzésből egy kivonat kerül publikálásra.
A nemzetközileg is elfogadott gyakorlat szerint a kockázatelemzés eredményeiről tájékoztatni szükséges az érintett szolgáltatókat, e tájékoztatás a felügyeletet ellátó szervek közreműködésével kerül végrehajtásra.


A szolgáltatók a teljes kockázatelemzés tartalmát megismerhetik, amennyiben azt kezdeményezik a felügyeletet ellátó szerveknél.

Felhívjuk a szolgáltatók (regisztrált nemesfémmel kereskedők és árukereskedők) figyelmét, hogy a felügyeletet ellátó Hatóság e-mailben küldi meg a Nemzeti Kockázatelemzést azoknak, akik ezt írásban, a következő adatok megküldésével kérik.

Budapest, 2016. január 12.

Bovebben


2016. január 4.Hadiipari tevékenység

Tájékoztatjuk Tisztelt hadiipari tevékenységi engedéllyel rendelkező Ügyfeleinket, hogy a 2016. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások a hadiipari tevékenységi engedélyezési eljárást az alábbiak szerint módosítják:

-          Az engedélyezési eljárás során nem lesz szükséges a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyfél általi megkérése. Hatóságunk az eljárás során adattovábbítási kérelemmel fog fordulni a bűnügyi nyilvántartó hatóság felé a kérelmező által biztosított adatok alapján.

A hatékony és gördülékeny ügyintézés elősegítése érdekében kérjük Önöket, hogy a természetes személy tulajdonosok, felelős vezetők és kérelmezett tevékenységhez kapcsolódó munkakörben alkalmazottak személyes azonosító adatait az alábbi táblázatban elektronikusan, excel formátumban juttassák el a hadiipar@mkeh.gov.hu e-mail címre vagy a Hivatalunk hadiipar rovatában feltüntetett valamely ügyintéző e-mail címére.

-          Ha valamely ügyfelünknél olyan változás áll be, amely nem igényli új engedélyezési eljárás lefolytatását (pl. 25%-ot el nem érő tulajdonosváltozás, ügyvezető vagy hadiipari területen közvetlenül foglalkoztatott alkalmazott személyének változása), akkor továbbra is az ügyfélnek kell gondoskodnia a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről és Hatóságunkhoz történő eljuttatásáról.

-          További változás, hogy az eljárás ügyintézési határideje 60 napról 45 napra csökkent.

 

Bovebben


2016. január 4.Nemesfémvizsgálat

TÁJÉKOZTATÓ
nemzeti fémjeleink változásáról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől új nemzeti fémjelek kerülnek bevezetésre.

A módosítás legfőbb célja, hogy egy új fémjel sorozat bevezetésével:
•    elősegíteni a magyar fémjelzés minél szélesebb körű elfogadását a nemzetközi piacokon,
•    biztonságosabbá tenni a magyar jelzéseket a hamisítások megelőzése érdekében, valamint
•    a nemzetközi trendekhez igazodva új finomsági fokozatot bevezetni a palládium esetében.


Az új fémjel sorozat legfontosabb eleme, hogy a nemesfém ötvözetre vonatkozó finomsági fokozat ezrelékben kifejezett értékét arab számok jelzik. A korábbi fémjeleken a finomsági értékek jellemző módon csak közvetítő jelzések voltak, (mint pl. 14, 18 ) amelyekből csak következtetni lehetett a tényleges finomsági értékre.
További fontos változás, hogy az új fémjel sorozat betűjele a korábbi B-ről C-re változik. A fémjelen alkalmazott évszám betűjel segítségével lehet behatárolni a nemesfém tárgyak készítésének, forgalomba hozatalának idejét.
A Fémjelzési Konvencióban, valamint a nemzetközi szakmai téren kialakult gyakorlatot követve a 2011 évben megjelent jogszabályi változáskor kapott a palládium Magyarországon is nemesfém minősítést. Figyelembe véve az elmúlt időszak piaci jelzéseit, valamint a Fémjelzési Konvencióban elfogadott palládiumra vonatkozó finomságokat, indokolt a palládium jelenleg megengedett 950 ezrelékes finomsági értékét újabb 500 ezrelékes finomsági fokozattal kibővíteni.


Az új fémjelek rajzolatai itt letölthetőek

Bovebben


2015. december 31.Idegenforgalom

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Az engedélyhez kötött utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek

bejelentés-kötelessé válásával

összefüggésben

 

2016. január 1-jétől változnak az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő szabályok. Lényegi változás, hogy a tevékenységek engedélyhez kötöttsége megszűnik és a szolgáltatási tevékenység folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenységgé válik. A tekintetben nincsen változás, hogy a kereskedelmi hatóságként eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé a vállalkozásoknak a tevékenység megkezdését be kell jelenteniük és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményeket von maga után. Ugyanakkor az engedélyezéssel szemben a tevékenység jogszerű folytatása már a bejelentés megtételével megkezdhető, ellentétben a korábban hatályos gyakorlattal, mely szerint az csak a kérelmezett engedély birtokában volt gyakorolható.

Az ún. bejelentési kötelezettség természetesen vonatkozik a korábban már engedélyt szerzett és a kereskedelmi hatóság nyilvántartásába bejegyzésre került vállalkozásokra is a tekintetben ha és amennyiben a nyilvántartásba vett adataikban (pl. vezető tisztségviselő, tevékenységi kör, szakmai felelős személy, székhelycím változása stb.) változás következik be.

Internetes oldalunkon a „Nyomtatványok” menüpont alatt január 1-jét követően elérhetőek lesznek a módosított nyomtatványaink, melyeken a bejelentési kötelezettségek teljesíthetőek. Az egyes bejelentésekhez kapcsolódó igazolandó és csatolandó dokumentumokban érdemi változások nincsenek, azok felsorolását, megjelölését nyomtatványaink továbbra is tartalmazzák.

Egyúttal tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a bejelentésekkel összefüggő hatósági eljárásaink szabályai is változnak. A bejelentés-köteles tevékenységekkel összefüggésben, a bejelentések megfelelésének ellenőrzése vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai az irányadóak.

 

Budapest, 2015. december 31.

 

                                                                    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

                                                                                      Kereskedelmi Hatóság

Bovebben


2015. december 30.Idegenforgalom

Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!

Minden utazási vállalkozást érintő jogszabályváltozásból adódó kötelezettség! Határidő: 2015. december 31!

Ahogy arról már Hivatalunk korábban tájékoztatta Tisztelt Ügyfeleinket a 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 2015. szeptember 2-án módosult. A módosulással összefüggő igazolási kötelezettség minden utazási vállalkozást érinthet. Minden utazási vállalkozásnak szükséges áttekinteni, hogy az általa foglalkoztatott tevékenységért felelős személy jogviszonya tartalmaz –e heti legalább 20 órás foglalkoztatást. Amennyiben nem egy ilyen tartalmú dokumentum lett megküldve az MKEH felé a tevékenységért felelős személy vonatkozásában, úgy 2015. december 31-ig szükséges megküldeni Hivatalunknak a módosított, és heti legalább 20 órás foglalkoztatást tartalmazó foglalkoztatási jogviszonyt! A foglalkoztatási jogviszonynak tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a tevékenységért felelős személy a jogviszonnyal összefüggésben utazásszervezői illetve utazásközvetítői feladatokat lát el.

További fontos tudnivaló: A jogszabályváltozás értelmében 2015. december 31. után egy tevékenységért felelős személy csak egy utazási vállalkozásnál töltheti be a tevékenységért felelős személy pozícióját.

A következő linken részletes tájékoztatást talál a 2015. szeptember 2-i, a szakmai tevékenységért felelős személlyel kapcsolatos egyéb jogszabályváltozásokról: http://mkeh.gov.hu/hirarchivum?page=details&oldal=2&news_id=933&parentID=1285

Bovebben


2015. december 30.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. január hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 

 2016. január 18. és január 21.


A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. január 12.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. december 23.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 21-ei döntésében:

Az OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT. (székhelye: Magyarország 1114 Budapest Október
huszonharmadika utca 6-10. V. em. 5/A) által típusvizsgálatra bemutatott OMV-EUSHOP-NCR-epAEE 1A típusú pénztárgép forgalmazását A189-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

Bovebben


2015. december 22.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  616/2007/EK rendelettel megnyitott csökkentett vámtételű baromfi GATT kontingensek 2016.  II. negyedéves kontingens időszakának kérelmezése: 2016. január 4. és 7. (13 óra) között.

Bovebben


2015. december 15.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 14-ei döntésében:

A SZINTÉZIS INFORMATIKAI Zrt. (székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.) által típusvizsgálatra bemutatott CASHCUBE MINI S típusú pénztárgép forgalmazását A188-as számon engedélyezte

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

 

Bovebben


2015. december 10.Idegenforgalom

K Ö Z L E M É NY


Az ONLINE Travel Services Kft. utazásszervezői és –közvetítői engedélyének visszavonásáról


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nyári főszezonhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzéseket követően, utóellenőrzések keretében továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az utazási irodák működését. Ellenőrzései során elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az utasok befizetéseinek biztonságát garantáló vagyoni biztosíték valóban rendelkezésre áll-e, az utazási vállalkozó képes-e biztosítani az utasai el- és hazautaztatását.

Előzőekkel összefüggésben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság az ONLINE Travel Services Kft. (székhely: 1023 Budapest, Török utca 3., Cégjegyzékszáma: 01-09-960299, adószáma: 23326893-2-41) utazásszervezői tevékenységét is vizsgálta.
 
Az utazási iroda hatósági utóellenőrzését a kereskedelmi hatóság először a vállalkozás székhelycímén kísérelte meg, de az irodahelyiséget zárva találta (később jutott a hatóság tudomására, hogy a Kft. a bérleményt felmondta). A vállalkozás képviseletére jogosult személyt a kialakult helyzetre figyelemmel a kereskedelmi hatóság december 10. napjára az MKEH hivatalos helyiségébe idézte és egyúttal felszólította a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához kapcsolódó iratok, igazolások, bizonylatok stb. bemutatására. A hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok, igazolások, iratok alapján megállapíthatóvá vált, hogy az utazási iroda nem tudja az általa értékesített utazások teljesülését biztosítani, továbbá nem képes az utasok által befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére sem.

Az igazolható körülményekre figyelemmel az MKEH az utazási iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásából, továbbá a jogsértéssel összefüggésben a tevékenység további lehetséges folytatásától egy évre eltiltotta. A döntés 2015. december 10. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá, melyet követően az utazási iroda további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.
 
A MKEH a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében értesítette a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepét, mint az utazási iroda biztosítékát kezelő biztosítótársaságot.
 

Budapest, 2015. december 10.


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság

Bovebben


2015. december 10.Nemesfém

T Á J É K O Z T A T Ó

az engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek

bejelentési eljárássá alakulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 2016. január 1-jétől a korábban engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek bejelentés kötelessé válnak.

Az új szabályokat a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az új bejelentési eljárás lényege, hogy ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző Ügyfél teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság a bejelentési kötelezettség teljesítésének segítésére BEJELENTŐ LAP-ot rendszeresít, melyet a részletes Ügyféltájékoztatóval együtt hamarosan elérhetővé tesz.

A továbbiakban engedélyt csak a névjel használata tekintetében ad a Hatóság.


Budapest, 2015. december 10.

Magyar Kereskedelmi engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Bovebben


2015. december 7.Piacfelügyelet

Veszélyes baromfikopasztó gép forgalmazásának megtiltása


Az Európai Bizottság 2015. november 24-én határozott arról, hogy indokolt a Fringo GmbH által forgalmazott, RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának megtiltása.

A Bizottság kimondta, hogy indokolt a német hatóságok által meghozott intézkedés, melyben megtiltják a Fringo GmbH&Co. KD (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalát.

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a baromfikopasztó gép nem felel meg a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság tudomása szerint a terméktípus Magyarországon nem került forgalomba hozatalra.

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
Bovebben