MKEH » Hírarchivum2015. december 30.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2016. január hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 

 2016. január 18. és január 21.


A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. január 12.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. december 23.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 21-ei döntésében:

Az OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT. (székhelye: Magyarország 1114 Budapest Október
huszonharmadika utca 6-10. V. em. 5/A) által típusvizsgálatra bemutatott OMV-EUSHOP-NCR-epAEE 1A típusú pénztárgép forgalmazását A189-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

Bovebben


2015. december 22.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  616/2007/EK rendelettel megnyitott csökkentett vámtételű baromfi GATT kontingensek 2016.  II. negyedéves kontingens időszakának kérelmezése: 2016. január 4. és 7. (13 óra) között.

Bovebben


2015. december 15.Online pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. december 14-ei döntésében:

A SZINTÉZIS INFORMATIKAI Zrt. (székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2.) által típusvizsgálatra bemutatott CASHCUBE MINI S típusú pénztárgép forgalmazását A188-as számon engedélyezte

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke

 

Bovebben


2015. december 10.Idegenforgalom

K Ö Z L E M É NY


Az ONLINE Travel Services Kft. utazásszervezői és –közvetítői engedélyének visszavonásáról


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nyári főszezonhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzéseket követően, utóellenőrzések keretében továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az utazási irodák működését. Ellenőrzései során elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az utasok befizetéseinek biztonságát garantáló vagyoni biztosíték valóban rendelkezésre áll-e, az utazási vállalkozó képes-e biztosítani az utasai el- és hazautaztatását.

Előzőekkel összefüggésben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság az ONLINE Travel Services Kft. (székhely: 1023 Budapest, Török utca 3., Cégjegyzékszáma: 01-09-960299, adószáma: 23326893-2-41) utazásszervezői tevékenységét is vizsgálta.
 
Az utazási iroda hatósági utóellenőrzését a kereskedelmi hatóság először a vállalkozás székhelycímén kísérelte meg, de az irodahelyiséget zárva találta (később jutott a hatóság tudomására, hogy a Kft. a bérleményt felmondta). A vállalkozás képviseletére jogosult személyt a kialakult helyzetre figyelemmel a kereskedelmi hatóság december 10. napjára az MKEH hivatalos helyiségébe idézte és egyúttal felszólította a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához kapcsolódó iratok, igazolások, bizonylatok stb. bemutatására. A hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok, igazolások, iratok alapján megállapíthatóvá vált, hogy az utazási iroda nem tudja az általa értékesített utazások teljesülését biztosítani, továbbá nem képes az utasok által befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére sem.

Az igazolható körülményekre figyelemmel az MKEH az utazási iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásából, továbbá a jogsértéssel összefüggésben a tevékenység további lehetséges folytatásától egy évre eltiltotta. A döntés 2015. december 10. napján vált jogerőssé és végrehajthatóvá, melyet követően az utazási iroda további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.
 
A MKEH a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében értesítette a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepét, mint az utazási iroda biztosítékát kezelő biztosítótársaságot.
 

Budapest, 2015. december 10.


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság

Bovebben


2015. december 10.Nemesfém

T Á J É K O Z T A T Ó

az engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek

bejelentési eljárássá alakulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 2016. január 1-jétől a korábban engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek bejelentés kötelessé válnak.

Az új szabályokat a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az új bejelentési eljárás lényege, hogy ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző Ügyfél teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság a bejelentési kötelezettség teljesítésének segítésére BEJELENTŐ LAP-ot rendszeresít, melyet a részletes Ügyféltájékoztatóval együtt hamarosan elérhetővé tesz.

A továbbiakban engedélyt csak a névjel használata tekintetében ad a Hatóság.


Budapest, 2015. december 10.

Magyar Kereskedelmi engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Bovebben


2015. december 7.Piacfelügyelet

Veszélyes baromfikopasztó gép forgalmazásának megtiltása


Az Európai Bizottság 2015. november 24-én határozott arról, hogy indokolt a Fringo GmbH által forgalmazott, RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának megtiltása.

A Bizottság kimondta, hogy indokolt a német hatóságok által meghozott intézkedés, melyben megtiltják a Fringo GmbH&Co. KD (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalát.

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a baromfikopasztó gép nem felel meg a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság tudomása szerint a terméktípus Magyarországon nem került forgalomba hozatalra.

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
Bovebben


2015. december 3.Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!

Minden utazási vállalkozást érintő jogszabályváltozásból adódó kötelezettség! Határidő: 2015. december 31!

Ahogy arról már Hivatalunk korábban tájékoztatta Tisztelt Ügyfeleinket a 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 2015. szeptember 2-án módosult. A módosulással összefüggő igazolási kötelezettség minden utazási vállalkozást érinthet. Minden utazási vállalkozásnak szükséges áttekinteni, hogy az általa foglalkoztatott tevékenységért felelős személy jogviszonya tartalmaz –e heti legalább 20 órás foglalkoztatást. Amennyiben nem egy ilyen tartalmú dokumentum lett megküldve az MKEH felé a tevékenységért felelős személy vonatkozásában, úgy 2015. december 31-ig szükséges megküldeni Hivatalunknak a módosított, és heti legalább 20 órás foglalkoztatást tartalmazó foglalkoztatási jogviszonyt! A foglalkoztatási jogviszonynak tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a tevékenységért felelős személy a jogviszonnyal összefüggésben utazásszervezői illetve utazásközvetítői feladatokat lát el.

További fontos tudnivaló: A jogszabályváltozás értelmében 2015. december 31. után egy tevékenységért felelős személy csak egy utazási vállalkozásnál töltheti be a tevékenységért felelős személy pozícióját.

A következő linken részletes tájékoztatást talál a 2015. szeptember 2-i, a szakmai tevékenységért felelős személlyel kapcsolatos egyéb jogszabályváltozásokról: http://mkeh.gov.hu/hirarchivum?page=details&oldal=2&news_id=933&parentID=1285

Bovebben


2015. december 2.Ügyfélfogadási rend

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal ügyfélfogadási rendje a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet alapján, az alábbiak szerint alakul:

Központ ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 8.30-16.00
2015. december 12. (szombat) – ügyfélfogadás: 8.30 -13.00
2015. december 24. (csütörtök)  pihenőnap

Műszerraktár ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 11.30 -15.30
2015. december 12. (szombat) – ügyfélfogadás: 8.30 -12.30
2015. december 24. (csütörtök) – pihenőnap

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság ügyfélfogadási rendje

2015. december 11. (péntek) ügyfélfogadás: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 között
2015. december 12. (szombat) ügyfélfogadás: 8.00 - 12.00 között
2015. december 24. (csütörtök) - pihenőnap

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Bovebben


2015. december 1.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2015. december hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 2015. december 14. és december 17.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. december 8.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. november 30.Nemesfémvizsgálat

T Á J É K O Z T A T Ó
a Pmt. szerinti új mintaszabályzatokról
 
Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság – mint felügyeletet ellátó szerv – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 33. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint:
  • a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedő, továbbá
  • a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadására jogosult árukereskedelmi tevékenységet folytató

szolgáltatók rendelkezésére bocsátott mintaszabályzatot köteles kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Bővebben->


Bovebben


2015. november 27.Online pénztárgép - típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. november 25 – ei döntésében:

- a DATAKING INFORMATIKAI KFT. (székhelye: 1118 Budapest, Breznó köz 9/B.) által típusvizsgálatra bemutatott Dataking EPOM 2015 típusú számítógép alapú pénztárgép forgalmazását A187-es számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Magyar Kereskedelmi engedélyezési Hivatal
Bovebben


2015. november 25.Konferencia

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. december 8-9-én kerül sor a XIII. Műszaki Biztonsági Konferenciára és Kiállításra Siófokon.
 
A konferencia hagyományos szerepe, hogy áttekinti a szakma aktuális kérdéseit, a várható fejlődés irányait és a jogszabályi környezet változásait. 

A konferencia plenáris ülésén kiemelt szerepet kapnak az iparszabályozás, az akkreditálás, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági szakmai irányítás aktuális kérdései.

A szakmai szekciók programján szerepelő témák: a villamos energiáról szóló törvényhez kapcsolódó eljárások, változások a felvonókkal kapcsolatos szabályozásban, a gáz- és olajfogyasztó rendszerek műszaki biztonsági követelményei, a nyomástartó berendezések és rendszerek műszaki biztonsági kérdései, valamint a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolásának biztonsági szabályozása.
 
A konferencia részletes programja elérhető itt:
Bovebben


2015. november 18.Online pénztárgép - típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. november 18 – ai döntésében:

- a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS KFT. (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.) által típusvizsgálatra bemutatott FUJITSU RETAIL SYSTEM II típusú pénztárgép forgalmazását A186-os számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Bovebben


2015. november 10.Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság
 
metrológus
munkakör betöltésére.

Bovebben


2015. november 9.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2015. november hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

 2015. november 23. és november 26.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. november 17.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmeket tárgyaljuk!

Bovebben


2015. november 5.Pályázati felhívás

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság
Közraktározás-felügyelete
közraktározás-felügyeleti referens
munkakör betöltésére.
Bovebben


2015. november 4.Tájékoztató a magánszemélyek fémjelzési kérelmére vonatkozóan

Tisztelt Ügyfeleink!

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM rendelet 15. & (4) bekezdése alapján a magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak.


A részletes ügyféltájékoztató letölthető itt.
Bovebben


2015. október 29.Utazási iroda

KÖZLEMÉNY
 
a Boci Tours Utazásszervező és Szolgáltató Kft. utazásszervezői és –közvetítői engedélyének visszavonásáról
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság a napokban vizsgálat alá vonta a Boci Tours Utazásszervező és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, Tátra utca 18., Cg: 01-09-193072; továbbiakban: utazási iroda) utazásszervezői tevékenységét.
 
Az utazási iroda hatósági ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a vállalkozás nem képes utasai el- és hazautaztatását önerőből biztosítani. Az utazási irodának külföldön tartózkodó utasai ugyan nincsenek, azonban az október 27-én induló utazásra, illetve a későbbi időpontokra tervezett utazásokra befizető utasok már nem tudták ill. nem tudják a vonatkozó szolgáltatásokat igénybe venni, az általuk megrendelt utazásokat az utazási iroda pénzügyileg nem rendezte.
 
Előzőek miatt az MKEH az utazási iroda utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta, a vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásából és a tevékenysége további folytatását megtiltotta. A döntés 2015. október 27. napjától jogerős és végrehajtható. Az utazási iroda a döntés értelmében további utazásokat már nem szervezhet, nem értékesíthet, utazásokra előlegeket, részvételi díjakat nem fogadhat el.
 
A kárrendezéssel összefüggő vagyoni biztosítékot elsődleges helytállóként az Union Vienna Insurance Biztosító Zrt.-Meira Kft., másodlagos helytállóként az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítótársaság szolgáltatja. Az utazási iroda saját szervezésű útjaival kapcsolatos kárigényeiket az utasok az Union Vienna Insurance Biztosító Zrt.- Meira Kft. és az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítótársaságoknál jelenthetik be, illetve kérhetnek további felvilágosítást.
 
A Biztosítók elérhetőségei:
 
Union Vienna Insurance Biztosító Zrt.-Meira Kft.
Cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 22.
Telefon: +36 1 349 3777
E-mail: uzlet@meirakft.hu
 
Európai Utazási Biztosító Zrt.
Cím: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefon: +36 1 452 3580
E-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság
Bovebben


2015. október 27.Online pénztárgép - típusvizsgálat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága a 2015. október 27 – ei döntésében:
 
- a WINCOR NIXDORF KFT.  (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Duna Tower irodaház B. torony 11. em.) által típusvizsgálatra bemutatott BEETLE Decathlon NewPOS típusú pénztárgép forgalmazását A185-ös számon engedélyezte.

További információ a forgalmazási engedélyekkel kapcsolatban a honlapunk "Nyilvántartások" részében olvasható illetve közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozásról:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Bovebben