Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Nemesfém Ellenőrzési Osztály

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Telefon: +36 1 313-0020


Az osztály feladatai:

 • javaslatot tesz a nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével, illetve forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységével foglalkozó vállalkozások ellenőrzési tervére;

 • ellenőrzi a nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozásokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az ország egész területén, együttműködve a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi Igazgatóságaival;

 • az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak alapján, szükség szerint lefolytatja az első fokú hatósági eljárást;

 • indokolt esetben - előzetes szakvélemény adása mellett - szabálysértési és büntető feljelentést tesz;

 • a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő, kereskedelmi forgalomban lévő nemesfémtárgyakat a hatósági eljárás lefolytatását követően forgalomba hozatal céljára alkalmatlanná teszi (összetöri);

 • az illetékes hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálatot végez, és szakvéleményt készít. Ennek tekintetében a külső szervezetek felé a Hivatalt hatóságot képviseli;

 • lefolytatja a fémjelzés egyenértékűség megállapítására vonatkozó eljárást;

 • javaslatot tesz új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására;

 • gondoskodik az új fémjelek apa- és anyatöveinek legyártatásáról, valamint a lézer fémjelek elektronikus adatainak elkészítéséről;

 • megszervezi a fémjelzési tevékenység során használt hitelesítő eszközök és szerszámok egyedi nyilvántartását, betartásukat ellenőrzi. Az elkészült névjelbeütő szerszámokról lenyomatot készít, a lenyomatokat a számítógépes nyilvántartási rendszer számára digitalizálja, az ezekkel járó adminisztrációs teendőket ellátja;

 • kiállítja a minőségi tanúsítványt a nemesfém tárgyakra vonatkozóan;

 • ellátja az osztály tevékenységi körébe tartozó minőségirányítási és FEUVE eljárások fenntartásával kapcsolatos feladatokat;

 • a kereskedelemről szóló törvény, valamint a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló kormányrendeletben, valamint ezek részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bejelentés alapján nyilvántartja a nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenységét, elvégzi az adatmódosításokat, lefolytatja a törlési eljárásokat, valamint ezek eredményét a jogszabálynak megfelelően közli az illetékes szervekkel;; a Hatóság által nyilvántartott szolgáltatatók jegyzéke itt tekinthető meg;

 • regisztrálja a nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások bejelentéseit az alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő forgalmazási szándékról. A bejelentésekről értesítést küld a területileg illetékes NAV Igazgatóságának, valamint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek;

 • engedélyezi a gyártók, forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását;

 • nyilvántartást vezet a névjelbeütő szerszámot készítő vésnökökről;

 • engedélyezi és regisztrálja a magánügyfelek fémjelzési kérelmeit;

 • ellátja a hatóság munkájával kapcsolatos információs és ügyfélszolgálati feladatokat;

 • működteti a jogszabályban előírt tartalmú országos hatósági ügyfélnyilvántartást, ellátja a nyilvántartás egyeztetésével összefüggő feladatokat a más szakhatóságokhoz fűződő szakmai kapcsolatokban, gondoskodik a nyilvántartási adatok megjelenítéséről;

 • a helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján lefolytatja a szükséges hatósági eljárásokat;

 •  minősíti a nemesfém tárgyakat és - termékeket laboratóriumi vizsgálatot követően,

 • elkészíti és kiadja az anyagvizsgálati jegyzőkönyveket;

 • minősíti a fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyaknak megfelelő összetételű karctűket roncsolásos analitikai vizsgálatokkal;

 • meghatározza a nemesfémtartalmú anyagok (bányaminták, ipari termékek és katalizátorok, nemesfémtömbök, félgyártmányok és hulladékok) nemesfém tartalmát;

 • megvizsgálja a nagytisztaságú nemesfémek szennyező tartalmát;

 • meghatározza a nemesfém tartalmú anyagok egyéb fémtartalmát;

 • megszervezi, irányítja és ellenőrzi a nemesfémtömbök hitelesítésének logisztikai rendjét;

 • gondoskodik a Hatósági eljárás során vizsgált nemesfém tárgyak és termékek biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

 • gondoskodik a hitelesítő eszköz biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

 • felelős a vizsgálati laboratórium NAH szerinti akkreditáció megszerzéséért és fenntartásáért;

 • megszervezi anyagvizsgálatok területén a nemzetközi körelemzésekben való részvételt;

 • képviseli a hatóságot a nemzetközi szakmai fórumokon;

 • elkészíti évente egyszer a nemesfém tartalmú mintamaradványok összegzését;

Rovatszerkesztő:
                                                                                  

Telefon:  +36 1 333-0147 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail:    nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-05-17