MKEH » Utazásszervezők
2018. október 31-i kötelezettségének teljesítése

Utazásszervezők
2018. október 31-i kötelezettségének teljesítése

 

Tájékoztatjuk az utazásszervezői tevékenységet folytató utazási vállalkozókat, hogy a 2018. október 31-i kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztató levél, az adatlap és a hasznos információkat tartalmazó segédlet megtalálható és letölthető a weboldalunk "Nyomtatványok" menüpontjában közvetlenül a felugró oldal második blokkjában, "Felhívás" címszó alatt, valamint elérhetőek jelen hír mellékleteként is. (http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)

FELHÍVÁS

október 31-éig teljesítendő

IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan utazásszervezői tevékenységet végző utazási vállalkozók részére!

Ezúton is köszönjük az utazásszervezői tevékenységgel összefüggő, a nyári utaztatási főszezon alatt hatályba lépő új szabályozási környezetnek megfelelő fizetésképtelenség elleni védelem igazolására vonatkozó együttműködésüket, a megküldött igazolásokat, nyilatkozatokat!

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan abban nem hozott változást az új szabályozás, hogy az utazásszervező vállalkozásoknak 2018. október 31. napjáig kell igazolniuk annak tényét, miszerint rendelkeznek, a korábbi bejelentésükben megadott tevékenységekhez kapcsolódó 2019. naptári évre érvényes vagyoni biztosítékkal (szükség szerint nemzetközi ill. belföldi). Valamint ezen időpontig kell nyilatkozniuk a biztosíték rendszer alapjául szolgáló releváns árbevételi összegről, garantált szerződésből származó esetleges kötelezettségükről és charter járat igénybe vételi szándékukról is.

A kötelezettségüket az utazásszervezők akkor teljesítik megfelelően, ha megküldik 2018. október 31. napjáig az alábbiakat:

  • A 2019. teljes naptári évre érvényes vagyoni biztosítékot igazoló iratot (kötvény, bankgarancia, letéti szerződés)
  • A biztosítási / banktitok alóli felhatalmazást mindkét fél által aláírva
  • Az internetes oldalunkról is letölthető adatlapon feltüntetett adatokat (árbevételek, charter igénybe vétel, garantált szerződés, 213/1996. (XII.23.) Korm. r. 8. § (9) kötelezettség tudomásul vétele, másolatban csatolt iratok eredetivel egyezősége) cégszerű aláírással.

A kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatlap kitöltési útmutatóval, valamint a megfelelő kitöltést támogató segédlet a linkekről és a Nyomtatványok menüpont alatt letölthető!

Az adatszolgáltatást és a dokumentumok megküldését elsősorban email útján kérjük teljesíteni az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő küldéssel, de lehetőség van személyes, postai, vagy e-ügyintézés útján történő beadásra is (elérhetőségek és részletek a www.mkeh.gov.hu oldalunkon olvashatóak).

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak adatszolgáltatás teljesíthető emailen, kérelem, bejelentés email útján történő benyújtására továbbra sincsen mód, azt elsődlegesen az e-ügyintézés szabályai szerint kell előterjeszteniük.

Mivel a július 1. napján hatályba lépett új jogszabály az október 31-i kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése kapcsán konkrét jogkövetkezményeket határoz már meg, kérjük, hogy a megfelelő teljesítés érdekében olvassák el a fontos információkat tartalmazó 2 oldalas segédletünket is.

Hitelintézettel szerződő (bankgarancia, letét) utazási vállalkozók mindenképpen olvassák el a segédlet vonatkozó pontját, mert a baki szerződéseket jellemzően módosítani kell!

A 2019. évre érvényes biztosíték igazolásával kapcsolatos együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Tájékoztató levél

ADATLAP 2019. évi vagyoni biztosíték igazolási kötelezettségéhez

SEGÉDLET - Hasznos információk az adatszolgáltatás kapcsán

2018. október 8.
Vissza