Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Közraktári Felügyelet

Feladatai:

a) a közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges feltételrendszer kidolgozása és folyamatos alakítása;

b) a közraktári tevékenységgel kapcsolatos jogi szabályozás szakmai elõkészítése, szabályozásának továbbfejlesztése és végrehajtás;

c) a közraktárak mûködésének engedélyezése;

d) a közraktárak éves általános ellenõrzése, a PSZÁF-fal együttmûködve;

e) a közraktáraknál cél- és utóvizsgálatok végzése;

f) a közraktárakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása;

g) a közraktári adatszolgáltatás elrendelése és az adatok feldolgozása;

h) a közraktárakkal kapcsolatos kérdésekben a Magyar Közraktárak és Terménytárolók Szövetségével, más tárcákkal, hatóságokkal és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás.

2.2.4. A Hatóság piacfelügyeleti feladatai:

a) az elsõfokú piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása, a gazdasági célfelhasználásra szánt – a forgalomba kerülõ, a létesítményekbe beépített – készülékek, berendezések, rendszerek, mérõeszközök megfelelõségének ellenõrzése, a külön jogszabályban meghatározottak szerint;

b) nem megfelelõség feltárása esetén az eljárás megindítása, súlyos veszély esetén azonnali intézkedés elrendelése;

c) az éves piacfelügyeleti ellenõrzési terv elõkészítése, a jóváhagyott tervrõl az EU Bizottság értesítése, a terv közzététele;

d) kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, a gazdasági szereplõk tájékoztatása;

e) részvétel az EU Bizottság és a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságai részvételével – az egyes irányelvek területén – mûködõ piacfelügyeleti együttmûködési (ADCO) munkacsoportok munkájában;

f) a fõigazgató megbízása alapján a Hivatal képviselete a Piacfelügyeleti Tanácsban, az NGM és az NFM szakterületét érintõ Kijelölési Bizottság munkájában;

g) részvétel szabványosítási szakbizottságok munkájában.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-06-30