PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Ipari termékek
Európai Unióba történő behozatala

 

Egyes ipari termékek Európai Unióba történő behozatalához az Európai Unió által felhatalmazott hatóság engedélyére van szükség. Magyarországon ez a hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az engedélyezési eljárás az Európai Uniós jogszabályok alapján történik. A közösségi jogszabályok megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az ipari termékek területén az Európai Uniós előírások a következőkre vonatkoznak:

 

TÁJÉKOZTATÓ

az ipari termékek import engedélyezésének általános rendjéről
 

Az ipari termékek behozatalára vonatkozó kérelmek Magyarországon a Budapest Főváros Kormányhivatalában (BFKH),  1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. nyújthatók be.

A Hivatal által kiállított import engedély vagy felügyeleti dokumentum egy adott termék meghatározott mennyiségére, adott érvényességi időn belül, harmadik országból a közösség területén történő szabad forgalomba helyezésre jogosító okmány.

A BFKH által kibocsátott import engedély joghatása minden egyes tagállamban azonos érvényű.

Az engedély birtoklása nemcsak jogokat biztosít, hanem kötelezettségeket is ró a kérelmezőkre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos, az adott kérelmezésre vonatkozó EU-s jogszabályok az irányadók, a tájékoztatók csupán az eligazodást segítik.

 

Jelenleg hatályos rendeletek, melyek alapján az engedélyezés történik:

Általános szabályozás:

(EU) 2015/478 rendelet

(EU) 2015/755 rendelet

Textil:

2015/936/EU rendelet

3036/1994/EK rendelet

3017/1995/EK rendelet

1235/2014/EU rendelet
 

Kálium Klorid:

1818/2006/EK rendelet

Vas és acélipari termékek:

(EU) 2016/670 rendelet

Az import engedély és a felügyeleti dokumentum kérelmezése

Kérelmet benyújtani kizárólag a Hivatal honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) letölthető formanyomtatvány felhasználásával illetőleg az elektronikus ügyintézés keretében lehet.

A kérelem benyújtása

Postai feladás vagy személyes benyújtás.

Postai feladás esetén a kérelmeket 2 példányban kell a BFKH 1534. Budapest BKKP Pf. 919. címre kell feladni. A visszapostázás feltétele a kérelmező nevére címzett, bérmentesített válaszboríték csatolása.

 

Személyes beadás esetén a kérelmeket 3 példányban, a BFKH telephelyén, 1124. Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz. szobában lehet benyújtani.

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől- csütörtökig: ½ 9-16 óráig

pénteken:               ½ 9-13 óráig

 

Amennyiben egy megbízott vagy meghatalmazott, a kérelmező meghatalmazásából, vagy megbízásából nyújtja be a kérelmet, vagy veszi át az engedélyt, akkor a megbízottnak vagy meghatalmazottnak rendelkeznie kell az adott kérelemre vagy adott engedélyre vonatkozó szabályos meghatalmazással, vagy megbízási szerződéssel.

Elektronikus benyújtás

Az E-ügyintézés általános tájékoztatója megtalálható a Hivatal honlapján.

Az alábbi táblázatban került összefoglalásra, hogy az elektronikus úton történő kérelmezés esetén a kérelem részét képező mellékletek közül melyek küldhetők elektronikus formában, illetve melyeket kell eredetiben, papír alapon mellékelni. Ez történhet személyes beadással, az Ügyfélkapcsolati Osztályon keresztül, vagy postai feladással. Az elektronikusan beküldött kérelem, megjegyzés rovatában jelezni kell, hogy a mellékletek hagyományos úton feladásra kerülnek, mely feladás napja lehetőleg meg kell, hogy egyezzen az E- kérelem benyújtásának napjával, amennyiben arról 13 óra előtt megkapta az ügyfél a befogadási értesítést. Az E-kérelem befogadásakor az ügyfél részére MKEH portál által küldött érkeztető számot fel kell tüntetni a mellékleten.

Az illeték fizetési kötelezettség teljesítésénél az E-ügyintézés általános tájékoztatójának 2. pontjában leírtak szerint kell eljárni.

 

Kérelem típusa

elektronikus úton benyújtható

Postai vagy személyes úton benyújtható

Textil

Autonóm import engedély kérelem (Észak-Korea, Fehéroroszország)

kérelem nyomtatvány,

kötelező melléklet nyomtatványok,

szerződés

 

 

Hosszabbítás

kérelem nyomtatvány

 

import engedély

 

Hosszabbítás

kérelem nyomtatvány

import engedély

 

     

Kálium-klorid

Import engedély kérelem

kérelem nyomtatvány

 

szerződés,

 

Vas és acélipari termékek

Import engedély kérelem

 

Hosszabbítás

előírt mellékletek

kérelem nyomtatvány

kérelem nyomtatvány import engedély

 

Az import engedélyek minden esetben papír alapon kerülnek kiadásra.

Útmutató az engedély kérelem kitöltéséhez

A kérelmet géppel, vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

Az engedély kérelem minden példányát a kérelmezőnek alá kell írnia, és le kell pecsételnie, a kérelem kitöltésének dátumát feltűntetve.

Az E-nyomtatványok letölthetők kitöltési útmutatóval együtt az MKEH honlapjáról.

 


Rovatszerkesztő:                                                 Telefon: (1) 458-522                     
Pásztor Éva                                     Fax: (1) 4585-832
                                      E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-07
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
 MKEH-EFER
 
 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés