Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Ellenőrzési feladat

Békési Tamás

osztályvezető
Telefon: +36-1-4-585-538
e-mail: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az Idegenforgalmi Osztály ellenőrzési feladatok tekintetében az idegenforgalommal kapcsolatos, az MKEH feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek vonatkozásában végez hatósági ellenőrzési feladatokat, mint kereskedelmi hatóság, illetve mint szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó szerv. Az ellenőrzési tevékenységet folyamatosan, monitoring jelleggel végzik ellenőreink helyszíni ellenőrzések keretében és helyben történő feladatellátással. A helyszíni ellenőrzések során az ellenőrök hatósági igazolvánnyal igazolják jogosultságukat.

 

A vizsgált tevékenységek az alábbiak:

 

 • Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységLovas szolgáltató tevékenység
 • Idegenvezetői tevékenység
 • Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység (time share tevékenység)
 • A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggő tevékenység

 

 

 

A kiemelt célok:

 • Jogszabályi és hatósági előírások megtartásának ellenőrzése.
 • Tájékoztatási tevékenység a jogkövető magatartás elősegítése érdekében.
 • Hatósági nyilvántartásban szereplő adatok naprakészen tartása, különös tekintettel a közérdekből nyilvános adatokra.
 • Fogyasztók védelmének fokozása.
 • A szolgáltatók tájékoztatása, jogszerű működésének segítése.

 

Ellenőrzési feladatok:

 

 • Kiemelt feladatként országosan ellátja az engedéllyel rendelkező utazásszervezők vagyoni biztosíték mértékének megfelelőségére, érvényességére, a számított biztosíték összegére, a fedezett kockázatok jogszerűségére vonatkozó ellenőrzési tevékenységet.
 • Ellenőrzi valamennyi engedély és bejelentés köteles tevékenység (utazásszervezés –közvetítés, lovas szolgáltatás, time share tevékenység, idegenvezetés) kapcsán a vállalkozások bejelentési kötelezettségének teljesülését.
 • Közreműködik a jogosulatlan, engedély nélkül működő utazásszervezők és utazásközvetítők elleni hatósági fellépésben.
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) rendelkezéseire figyelemmel az Idegenforgalmi Osztály valamennyi szolgáltatási tevékenység kapcsán vizsgálja a szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevők számára nyújtott tájékoztatási kötelezettség teljesülését.
 • Ellátja a lovas szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások kapcsán a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentést követően a jogszerű tevékenységgyakorláshoz előírt jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálatát helyszíni szemle keretében.
 • Végzi a bejelentés nélkül, jogosulatlanul működő lovardák, lovas szolgáltatók hatósági ellenőrzését.
 • Gondoskodik – a miniszter utasításának megfelelően - a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggésben ellátandó ellenőrzési feladatok végrehajtásáról.
 • Végzi a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások kapcsán - a bejelentési és tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésén túl - az általuk értékesített szállás szemlézését az értékesítési dokumentációban foglaltaknak való megfeleltethetőség szempontjából, különös tekintettel a szállás felszereltségére; karbantartási állapotára; fekvésére, megközelíthetőségére, a szálláshoz tartozó közművekre; az alap és kiegészítő szolgáltatásokra.
 • Ellenőrzi az idegenvezetői tevékenység folytatása kapcsán az arra vonatkozó jogosultságot, valamint annak tényét, hogy a szolgáltatás végzése a jogosultságban meghatározott keretekben történik-e.
 • Végzi más EGT-állam megkeresésére, a más EGT-államban letelepedett, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatott szolgáltatási tevékenység vizsgálatát, valamint ellenőrzi a más EGT-állam területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, a Magyar Köztársaság területén letelepedett szolgáltató tevékenységét.
 • A vizsgált tevékenységek kapcsán megállapított jogsértések esetén első fokon eljár a vállalkozásokkal szemben, illetve más szerv hatáskörébe tartozó ügy esetében hatósági eljárás megindítását kezdeményezi az illetékes hatóságnál.
 • Az Ellenőrzési feladat az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó tevékenységek hatékony ellátása kapcsán közreműködik más hatóságokkal és civil szervezetekkel (NFH, FKF, MGSZH, rendőrség, MISZ, MUISZ stb.).
Rovatszerkesztő:
Nyerges Márton
Tel.: (1) 4585-544
Fax: (1) 4585-847
E-mail: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-06
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV