PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 

2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet alapján:

II/11. Adat: A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláspályázatok


P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

 

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság Piacfelügyeleti Osztály

 

piacfelügyeleti referens

 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a Hivatal piacfelügyeleti feladat- és hatásköréből eredő faladatok ellátása;
 • hatósági ellenőrzés gyártóknál, importőröknél, forgalmazóknál, üzemeltetőknél országos illetékességgel, piacfelügyeleti eljárás lefolytatása, hatósági döntések előkészítése;
 • részvétel az európai uniós piacfelügyeleti munkacsoportok munkájában;
 • hatósági adatbázis kezelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • középfokú angol nyelvtudás;
 • haladó számítógépes felhasználói ismeretek (elsősorban MS-Office).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépek, villamossági termékek vagy más műszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy vizsgálatában szerzett gyakorlat;
 • releváns közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • az angol mellett további uniós nyelv ismerete;
 • „B” kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.

 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • konfliktuskezelés;
 • kiváló kommunikáció,
 • csapatmunka, együttműködés.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

 

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

 

 

A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, az 1/4585-596-os telefonszámon Kapitány Mária megbízott osztályvezető.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben a palyazat--.at.--mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „piacfelügyeleti referens munkakör”.


 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

 

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság Műszaki Felügyeleti Osztály

 

műszaki biztonsági referens

 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • egyes ipari szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele, valamint az alkalmasságot igazoló szervezetek kijelölése és felügyelete;
 • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezése, valamint a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása;
 • az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölése és felügyelete;
 • egyes ipari szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzések és egyes műszaki biztonsági munkakörökhöz tartozó továbbképzések képzési programjának jóváhagyása és a hatósági jellegű képzés felügyelete.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, vagy természettudományos felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • haladó számítógépes felhasználói ismeretek (elsősorban MS-Office).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vegyiparban, olajiparban, gyógyszeriparban vagy gáziparban szerzett tervezői, üzemeltetési vagy karbantartási gyakorlat, és/vagy az ezekre vonatkozó biztonságtechnikai, környezetvédelmi ismeretek;
 • releváns közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • „B” kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.

 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • konfliktuskezelés;
 • kiváló kommunikáció,
 • csapatmunka, együttműködés.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

 

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben a palyazat--.at.--mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „műszaki biztonsági referens munkakör”.


 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

 

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság

Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály

 

metrológus

 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Ionizáló sugárzások munkakörben dolgozókra vonatkozó munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • sugárfizikai mérőeszközök hitelesítése és kalibrálása;
 • közreműködés a sugárvédelmi feladatok ellátásában;
 • részvétel sugárfizikai mérésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában;
 • részvétel nemzetközi projektekben;

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • középfokú angol nyelvtudás;
 • számítógépes felhasználói ismeretek (Office).

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • fizikusi vagy villamosmérnöki végzettség;
 • az ionizációs sugárzások mérésével kapcsolatos korábbi tapasztalatok;
 • mérőeszközök használatáról szerzett ismeretek;
 • sugárvédelmi képzettség illetve továbbképzésekben való részvétel;

 

 

 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • tolerancia;
 • jó problémamegoldó készség;
 • kiváló kommunikáció;
 • csapatmunka, együttműködés.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget, esetleg sugárvédelmi végzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

 

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

 

 

A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, az 1/4585-838-as telefonszámon Nagyné Szilágyi Zsófia osztályvezető.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben a palyazat--.at.--mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „sugárfizika”.


 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

 

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság Mechanikai Mérések Osztály

 

metrológus

 

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a Hivatal metrológiai feladat- és hatásköréből eredő faladatok ellátása;
 • mérőeszközök hitelesítése kalibrálása
 • nemzeti etalonok fenntartása, etalonok leszármaztatása
 • kapcsolattartás nemzetközi mérésügyi szervezetekkel, ajánlások hazai alkalmazásának előkészítése; mérőeszköz ellenőrzésre vonatkozó eljárások kidolgozása
 • hatósági adatbázisok kezelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • középfokú angol nyelvtudás;
 • haladó számítógépes felhasználói ismeretek (elsősorban MS-Office).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • méréstechnikában szerzett gyakorlat;
 • releváns közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • az angol mellett további uniós nyelv ismerete;
 • „B” kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.

 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • konfliktuskezelés;
 • kiváló kommunikáció,
 • csapatmunka, együttműködés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

 

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

 

 

A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, az 1/4585-829-os telefonszámon Kálóczi László osztályvezető.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben a palyazat--.at.--mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „metrológus munkakör”.


 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Exportellenőrzési Osztálya

(1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszonyba pályázatot hirdet

engedélyezési referens 

munkakör betöltésére.

 

Ellátandó feladatok: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 35. pontja szerinti Európai uniós és 81. pontja szerinti Külgazdasági igazgatási feladatkör.

 

 • Kettős felhasználású és szankcióban érintett termékek engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatok a vonatkozó jogszabályok alapján.
 • Relációértékelések, szankciók nyomon követése.
 • Kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel.
 • Részvétel a szakterületet érintő jogszabályok elkészítésében, véleményezésében, hazai gyakorlatba történő átültetésében.
 • Ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.

  

Pályázati feltételek: 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
  3. számú melléklet 35. pontja szerinti Európai uniós és 81. pontja szerinti Külgazdasági igazgatási feladatkörnek megfelelően:
  • Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, egyes társadalomtudományi (kiemelten nemzetközi tanulmányok szakon) vagy közgazdasági felsőoktatásban (kiemelten nemzetközi kapcsolatok, külgazdasági, nemzetközi menedzsment szakon) szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség, valamint
  • írásban és szóban egyaránt legalább középfokú (B2) angol nyelvvizsga (tárgyalóképes nyelvtudás),
  • továbbá még egy élő idegen nyelvből szerzett legalább középfokú (B2) nyelvvizsga (tárgyalóképes nyelvtudás),
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • külkereskedelmi, haditechnikai alkalmazási, jogszabályozási, hatósági jogalkalmazási/ engedélyezési vagy államigazgatási gyakorlat, illetve ez irányú elköteleződés,
 • további élő idegen nyelv ismerete,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga, illetve versenyvizsga vagy jogi szakvizsga megléte,
 • érvényes nemzetbiztonsági átvizsgálás megléte,
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés, tanulási, fejlődés iránti vágy,
 • jó szervező- és kommunikációs készség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office),
 • iktatóprogramok ismerete (NetRegister).

 

A pályázat részeként benyújtandó:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat büntetlen előéletről (3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány vagy annak igénylésre vonatkozó bar-kód és feladóvevény),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: HEH engedélyezési referens.

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai Osztálya (tothf--.at.--mkeh.gov.hu; sugarerika--.at.--mkeh.gov.hu) valamint
dr. Stefán László igazgató (stefan--.at.--mkeh.gov.hu) részére. A tárgyban kérjük feltüntetni:

pályázat HEH EXIO engedélyezési referens munkakörre.”

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követően folyamatosan kerülnek elbírálásra.
A kiválasztott pályázók az MKEH személyügyi munkatársaival és az érintett szervezeti egység vezetőivel személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Telefonon a Humánpolitikai Osztálynál a 1-4585-547, 1-4585-840 telefonszámokon, illetve szakmai kérdésekben a 1-4585-577 telefonszámon.

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik, lehetőség van eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaguk visszaküldésére vagy egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében a kiválasztási adatbázisba legfeljebb
6 hónapos időtartamra történő nyilvántartásba vételére. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez.

Az önéletrajz részletes tartalmát, formáját a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.

 
 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálya

(1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszonyba pályázatot hirdet 

engedélyezési referens 

munkakör betöltésére.

  

Ellátandó feladatok: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 51. pontja szerinti Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési és 81. pontja szerinti Külgazdasági igazgatási feladatkör.

 

 • Hadiipari gyártási és szolgáltatásfelügyeleti, illetve haditechnikai külkereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatok a vonatkozó jogszabályok alapján.
 • Relációértékelések, szankciók nyomon követése.
 • Kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel.
 • Részvétel a szakterületet érintő jogszabályok elkészítésében, véleményezésében, hazai gyakorlatba történő átültetésében.
 • Ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.

  

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
  3. számú melléklet 51. pontja szerinti Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési és
  81. pontja szerinti Külgazdasági igazgatási feladatkörnek megfelelően: jogász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; műszaki, államigazgatási, igazgatási vagy közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül kiemelten nemzetközi kapcsolatok, kereskedelmi, külgazdasági, gazdálkodási szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és külkereskedelmi jellegű felsőfokú szakképesítés,
 • írásban és szóban egyaránt legalább középfokú (B2) angol nyelvvizsga (tárgyalóképes nyelvtudás),
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása.

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • külkereskedelmi, haditechnikai alkalmazási, jogszabályozási, hatósági jogalkalmazási/ engedélyezési vagy államigazgatási gyakorlat, illetve ez irányú elköteleződés,
 • további élő idegen nyelv ismerete,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga, illetve versenyvizsga vagy jogi szakvizsga megléte,
 • érvényes nemzetbiztonsági átvizsgálás megléte,
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés, tanulási, fejlődés iránti vágy,
 • jó szervező- és kommunikációs készség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office),
 • iktatóprogramok ismerete (NetRegister). 

 

A pályázat részeként benyújtandó:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat büntetlen előéletről (3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány vagy annak igénylésre vonatkozó bar-kód és feladóvevény),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: HEH HHKO engedélyezési referens. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai Osztálya (tothf--.at.--mkeh.gov.hu; sugarerika--.at.--mkeh.gov.hu) valamint
dr. Stefán László igazgató (stefan--.at.--mkeh.gov.hu) részére. A tárgyban kérjük feltüntetni:

pályázat HEH HHKO engedélyezési referens munkakörre.”

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követően folyamatosan kerülnek elbírálásra.
A kiválasztott pályázók az MKEH személyügyi munkatársaival és az érintett szervezeti egység vezetőivel személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Telefonon a Humánpolitikai Osztálynál a 1-4585-547, 1-4585-840 telefonszámokon, illetve szakmai kérdésekben a 1-4585-588 telefonszámon.

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik, lehetőség van eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaguk visszaküldésére vagy egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében a kiválasztási adatbázisba legfeljebb
6 hónapos időtartamra történő nyilvántartásba vételére. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez.

Az önéletrajz részletes tartalmát, formáját a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.


 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kereskedelmi Hatóság

Kereskedelmi Osztály

különleges engedélyezési referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Budapest, XII. Németvölgyi út 37-39. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Hatósági feladatok ellátása

 • a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott kötelezettségek, valamint
 • a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek vonatkozásában. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű vegyipari vagy gazdasági vagy igazgatásszervezői szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat
 • számítógépes ismeretek (MS Office) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vegyészmérnöki végzettség,
 • releváns vegyipari szakterületen szerzett szakmai tapasztalat
 • egyéb ellenőrzési területen szerzett tapasztalat,
 • angol nyelvből államilag elismert nyelvvizsga. 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • konfliktuskezelés;
 • kommunikáció (írásbeli, szóbeli, befolyásolás);
 • csapatmunka, együttműködés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, a 4585-514-es telefonszámon dr. Kövesiné Bors Judit osztályvezető.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), valamint e-mailben a keo--.at.--mkeh.gov.hu címre.

 
 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kereskedelmi Hatóság

Idegenforgalmi Osztály

 

idegenforgalmi-pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, XII. Németvölgyi út 37-39.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Utazási vállalkozók ellenőrzése - különös tekintettel a vagyoni biztosíték összegének megfelelőségére - országos illetőséggel.
 • Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása.
 • Szükség esetén egyéb kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekkel (idegenvezetés, lovas szolgáltató tevékenység, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység) kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása.
 • Beszámolók, jelentések, kimutatások készítése.
 • Ellenőrzésekhez kapcsolódó egyéb közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági (pénzügyi, számviteli) szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat
 • angol, francia vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga
 • számítógépes ismeretek (MS Office) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • igazgatásszervezői szakképzettség,
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • utazási vállalkozókkal kapcsolatos könyvviteli ismeretek, utazási iroda könyvelésében szerzett gyakorlat,
 • egyéb ellenőrzési területen szerzett tapasztalat,
 • turisztikai területen szerzett gyakorlat, 

Elvárt képességek, készségek:

 • felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • precizitás, megbízhatóság;
 • kezdeményezőkészség;
 • terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 • mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 • jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • konfliktuskezelés;
 • kommunikáció (írásbeli, szóbeli, befolyásolás);
 • csapatmunka, együttműködés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7.

Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 22.

A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, a 4585-538-as telefonszámon Békési Tamás.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), valamint e-mailben az idegenforgalmio--.at.--mkeh.gov.hu címre.

 

 


Vissza az előző oldalra

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-27
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV