Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Tevékenység engedélyezés

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
I. em. 155. szoba

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

A Nyilvántartási szakterület munkatársainak elérhetőségei: 

Várady László

engedélyezési referens

Telefon: (1) 4585-690
e-mail: varady.laszlo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Nagy Elvira

engedélyezési asszisztens

Telefon: (1) 4585-688
e-mail: nagy.elvira--.at.--bfkh.gov.hu

 

Tájékoztató a nemesfémes tevékenységek bejelentésére vonatkozó eljárásról


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Az egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja és 11. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatóságként.


A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ értelmében a nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenység a hatóságnál tett bejelentés alapján kezdhető meg. A Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha a vállalkozás megfelel a rendeletben előírt követelményeknek a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott adatokat a Korm. rendelet tartalmazza.


A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységre vonatkozó - kivéve a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor tevékenységét -, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésnek - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmaznia kell:
a) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
b) a vállalkozás magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván folytatni, illetve forgalmazás esetében a d) pontban meghatározott folytatni kívánt tevékenység címét,
c) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
d) a bejelentő által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdése szerint.

 

A bejelentés benyújtásával egyidejűleg a vállalkozásnak harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Letölthető nyomtatványok:

 

Rovatszerkesztő:
Csík István                                                            

Telefon:  +36 1 4585-669 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

   

Az utolsó módosítás dátuma: 2018-05-07