Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Általános tudnivalók

A Pmt. szerinti belső szabályzat kialakításához felvilágosítás kérhető:

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
I. em. 120. szoba

Telefonszám: +36 1 333-0147/ 124, 103 mellék
Telefax szám: +36 1 210-2171
E-mail cím: npfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Az Európai Unió és Az ENSZ Biztonsági tanácsa által elrendelt Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26. napján lépett hatályba. A hatóság a nemesfémmel kereskedők és a regisztrált árukereskedők (Pmt. 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja) felügyeleti szerve.

A Kit. és a Pmt. itt található. A Pmt.-vel kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések itt olvashatóak.

A védelemmel ellátott elektronikus beküldésre 2017. június 26. napjától szolgáló nyomtatványt itt csatoljuk.

A kijelölt személy bejelentésére 2017. június 26. napjától új nyomtatvány szolgál, mely itt található.


A hatóság felügyeleti szervként ellenőrzi a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelést, a megsértése, illetőleg a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság a jogsértés súlyával arányosan joghátrányt alkalmaz.

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, nemesfém tárgyakkal kereskedők esetében

A Pmt. 65. § (9) bekezdés értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (ha a nyilvántartásba vétel 2017. június 26. napját követően történt) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és benyújtani jóváhagyásra a hatóság részére.

 

A Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a már működő szolgáltatóknak meglévő szabályzatokat a felügyeleti útmutató kiadását követően, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kell átdolgozni, és az átdolgozás tényéről a felügyeletet írásban értesíteni.

Az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, azt a felügyeleti szerv az új törvény 65. § (5) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését követő első felügyeleti eljárás keretében hagyja jóvá.

 

A jóváhagyás feltétele mindkét esetben, hogy a belső szabályzat tartalmazza a Pmt. és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeit és jogszabállyal, valamint a Pmt. céljával nem ellentétes.

 

A felügyeleti Útmutató Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet formájában kerül kiadásra.

 

A megváltozott jogszabályokról, az új Mintaszabályzatról, az értesítés módjáról honlapunkon és hírlevélben folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

Kérjük, a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

 

A további részletekről a felügyeletet ellátó szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály munkatársai adnak felvilágosítást.

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése az árukereskedelemben

A Pmt.-ben foglaltak szerint a kettőmillió-ötszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató csak a törvény hatálya alá tartozóan gyakorolhatja tevékenységét. A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a Pmt. előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

Az árukereskedő - ha nem szerepel a nyilvántartásban- legkésőbb 2017. október 31-ig fogadhat el kettőmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést.

A felügyeleti Útmutató Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet formájában kerül kiadásra. A megváltozott jogszabályokról, az új Mintaszabályzatról, az értesítés módjáról honlapunkon és hírlevélben folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

 

Kérjük, a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

 

A további részletekről a felügyeletet ellátó szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály munkatársai adnak felvilágosítást.

A Nyilvántartások menüpontban szerepelnek azok az árukereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, melyeket a hatóság nyilvántartásában regisztrált.

 


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            

Telefon:  +36 1 333-0147 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-11-10