Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Általános tudnivalók

A belső szabályzat kialakításához felvilágosítás kérhető:
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
I. em. 120. szoba

Telefonszám: +36 1 333-0147/124, 103 mellék
Telefax szám: +36 1 210-2171
E-mail cím: npfo--.at.--bfkh.gov.hu


Tájékoztató
 az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, különös tekintettel a Pmt.-vel kapcsolatos ügyfél-átvilágítási kötelezettségekre.

A Pmt. 23. § (4) bekezdése szerint a nemesfém kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, valamint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak a bejelentést, amelynek beérkezéséről a pénzügyi információs egységként működő hatóság elektronikus üzenet formájában haladéktalanul értesíti a bejelentést továbbító szolgáltatót.

A Pmt.-vel kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések itt olvashatóak.

A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldésére szolgáló PMT08 nyomtatvány, illetve a kapcsolódó Kitöltési útmutató elérhető az alábbi címen:


A hatóság felügyeleti szervként ellenőrzi a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelést, a megsértése, illetőleg a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazza:

a) felhívja a szolgáltatót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket e törvény rendelkezéseinek betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére;
b) javaslatot tesz a szolgáltatónak
ba) az alkalmazottak vagy vezetők speciális képzési programban való részvételére vagy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező alkalmazottak (vezetők) felvételére,
bb) a szabályzat meghatározott határidőn belüli, meghatározott szempontok szerinti átdolgozására;
bc) vizsgálat lefolytatására a szabályzat szerint és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésre;
c) figyelmezteti a szolgáltatót;
d) határozattal megállapítja a jogsértés tényét, s egyben elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését;
e) kötelezi a szolgáltatót a jogsértés abbahagyására;
f) az a)-e) pontban felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan ötvenezertől húszmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, nemesfém tárgyakkal kereskedők esetében

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.; hatályba lépés: 2007. december 14.; módosította a 2013. évi LII. törvény, hatályba lépés: 2013. 07. 01.) értelmében a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők (a továbbiakban: szolgáltató) tekintetében a felügyeletet ellátó szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelemi hatóság (a továbbiakban: hatóság).

Az a szolgáltató, amely tevékenységét a Pmt. hatálybalépését követően kezdte meg, a megalakulást követő kilencven napon belül köteles belső szabályzatot készíteni és azt a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani.

Az e törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a szabályzatát a törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül köteles a törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni.

A 2013. július 1-jén hatályba lépett törvényi változásokat 2013. október 1-jéig kell átvezetniük a már meglévő belső szabályzatukban. Az átdolgozott belső szabályzatokat nem kell benyújtani jóváhagyásra, azt a hatóság helyszíni vagy átfogó ellenőrzés keretében kéri bemutatni.
 

2013. október 1-jét követően – függetlenül a működés megkezdésének időpontjától - valamennyi nemesfémmel kereskedő vállalkozásnak az új előírások szerinti belső szabályzattal kell rendelkeznie.

A hatóság nem kötelező jellegű ajánlásként - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, az illetékes miniszter egyetértésével - a belső szabályzat elkészítéséhez mintaszabályzatot bocsát rendelkezésre, amely a Hivatal honlapjáról itt tölthető le.

A nemesfém kereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a Pmt., valamint a Pmt. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet előírásainak, és nem lehet jogszabállyal ellentétes.

A mintaszabályzat segítségül szolgál a nemesfém kereskedelmi szolgáltató sajátosságainak leginkább megfelelő, egyedi belső szabályzat elkészítéséhez, tehát azt a szolgáltató sajátosságait is figyelembe véve, személyre szabottan kérjük alkalmazni.

A szolgáltató belső szabályzatának jóváhagyását a Pmt szerinti belső szabályzat jóváhagyásának kérelme benyújtásával kezdeményezheti.

A mintaszabályzathoz tartozó útmutató itt letölthető illetve elolvasható.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden nemesfém termékkel és tárggyal kereskedő szolgáltató a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül az elfogadott készpénz nagyságától, ezért minden nemesfém kereskedőnek kötelező a belső szabályzat elkészítése vagy átdolgozása.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése az árukereskedelemben

A Pmt-ben foglaltak szerint a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató csak a törvény hatálya alá tartozóan gyakorolhatja tevékenységét. A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a Pmt előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

A 2013. július 1-jén hatályba lépett törvényi változásokat 2013. október 1-jéig kell átvezetniük a már meglévő belső szabályzatukban. Az átdolgozott belső szabályzatokat nem kell benyújtani jóváhagyásra, azt a hatóság átfogó ellenőrzés keretében kéri bemutatni.

2013. október 1-jét követően – függetlenül a működés megkezdésének időpontjától - valamennyi árukereskedő vállalkozásnak az új előírások szerinti belső szabályzattal kell rendelkeznie.

Az árukereskedelmi szolgáltatók tekintetében a felügyeletet ellátó szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelemi hatóság (a továbbiakban: hatóság).

A hatóság nem kötelező jellegű ajánlásként - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, az illetékes miniszter egyetértésével - a belső szabályzat elkészítéséhez mintaszabályzatot bocsát rendelkezésre, amely a Hivatal honlapjáról itt tölthető le.

Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a Pmt., valamint a Pmt. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet előírásainak, és nem lehet jogszabállyal ellentétes.

A mintaszabályzat segítségül szolgál az árukereskedelmi szolgáltató sajátosságainak leginkább megfelelő, egyedi belső szabályzat elkészítéséhez, tehát azt a szolgáltató sajátosságait is figyelembe véve, személyre szabottan kérjük alkalmazni.

A belső szabályzat jóváhagyásának és az árukereskedelmi szolgáltató nyilvántartásba vételének eljárását az ügyfél kezdeményezi, a hatóság részére benyújtott kérelemmel.

A mintaszabályzathoz tartozó útmutató itt letölthető illetve elolvasható.

Közlemény a 3.600.000. –Ft. összeget elérő vagy meghaladó készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi szolgáltatók részére.(2008 évben kelt)

A Nyilvántartások menüpontban szerepelnek azok az árukereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, melyeket a hatóság nyilvántartásában regisztrált, tehát jogosultak elfogadni a Pmt-ben meghatározott összegű készpénzt. 

 


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            

Telefon:  +36 1 333-0147 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-08
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
 MKEH-EFER
 
 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés