Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi engedélyezés, regisztrálás » Egyéb nem harmonizált engedélyezés

Tájékoztató egyes kiviteli, behozatali előírások változásáról

  

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a 441/2013. (XI.20.) Korm.rendelet 15. §-a alapján 2013. november 28-i hatállyal módosul az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.).

Fontosabb változások:

A módosított R. 2013. november 28-ától kezdődő hatállyal már nem írja elő a 93 KN szám alá tartozó, haditechnikai terméknek nem minősülő polgári használatú kézi lőfegyverek, fegyverek, ezek alkatrészei, tartozékai, részegységei, lőszerei, töltényei harmadik országok viszonylatában történő behozatalához, kiviteléhez, reexportjához a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) engedélyét. Ezen áruk vonatkozásában a R. szerinti  import, reexport tevékenységi engedélyezés is egyidejűleg megszűnik.

 

A R. alábbi pontjai hatályukat vesztik:

a)    1. melléklet 1.3 pontja

b)    2. melléklet 3. pontja és

c)    3. melléklet 4. pontja

 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 93 KN szám alá tartozó közbiztonságra különösen veszélyes eszközök (pl. kardok, tőrök, airsoft fegyverek, gázspray) vonatkozásában a nem közösségi áruk behozatali és reexport tevékenysége továbbra is az MKEH Kereskedelmi Hatósága által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető (R. 1. melléklet 1.4 pont), valamint a nem közösségi áruk behozatali szállításaihoz az import engedélykötelezettség továbbra is fennmarad (R. 3. melléklet 3. pont), mely esetben a jövőben szintén az MKEH Kereskedelmi Hatósága jár el.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, alkatrészek, lőszerelemek Magyarország területére történő behozatalához, innen irányuló kiviteléhez a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.(VIII.31.) Korm.rendelet alapján a rendőrhatóság engedélye szükséges.

 

I. Kivitel, behozatal forgalmi engedélyezése

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló  110/2004.(IV.28.) Korm. rendeletet és a végrehajtására kiadott 67/2004.(IV.28.) GKM rendeletet 2012. április 5-ével hatályon kívül helyezte az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.)

A kereskedelmi forgalomban kiviteli, reügyleti és behozatali engedélyköteles árukat a R. 2., 3. és 4.  mellékletei határozzák meg.

/A R. 1. melléklete a tevékenységi engedélyköteles azon árukat tartalmazza, amelyek vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport, továbbá a biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető./

A kiviteli, behozatali forgalmi/szállítási engedélyezési eljárás feltételeit – a R. 5-7.§-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 10., 11. §-ai szabályozzák.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 15 nap.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon terjeszthetők elő – a R. fenti előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatókat teszi közzé az egyes árucsoportok kivitelének, behozatalának engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról.

Ezen tájékoztatók témakörei a következők:

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti kiviteli, reexport és behozatali engedélyezés rendjéről - a fenti tárgykörökben – további felvilágosítást ad:

az éticsiga kivételével
Hohl Gyöngyi
vezető főtanácsos
Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--mkeh.gov.hu
védett, élő és feldolgozott
éti csiga témában
Váncsodi Ilona
főtanácsos
Telefon: (1) 4585-529
Fax: (1) 4585-822
E-mail: keo--.at.--mkeh.gov.hu

II. A kivitel, behozatal külön tevékenységi engedélyezése

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló  110/2004.(IV.28.) Korm. rendeletet és a végrehajtására kiadott 67/2004.(IV.28.) GKM rendeletet 2012. április 5-ével hatályon kívül helyezte az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.)

A R. 3. § (1) bekezdése alapján a R. 1. melléklete 1. pontjában meghatározott engedélyköteles áruk vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenységek, továbbá az 1. melléklet 2. pontjában szereplő biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban Hivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.

A behozatali, reexport, kiviteli tevékenységi engedélyezési eljárás feltételeit - a R. 5-7. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 8-9. §-ai és a R. 5. melléklete szabályozza.

A R. 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 21 nap.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek előterjeszthetők – a fenti rendelet előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatót teszi közzé az egyes árucsoportok tevékenységi engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról:

Tájékoztató a tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárásról és a kérelmek benyújtásához szükséges tudnivalókról

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedélyezés rendjéről további felvilágosítást ad:

 

Rovatszerkesztő:
Hohl Gyöngyi 
vezető főtanácsos

Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--mkeh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-07-13
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV