PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

I. A kivitel, behozatal forgalmi engedélyezése

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló többször módosított 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján kereskedelmi forgalomban kiviteli, reügyleti és behozatali szállítási engedélyköteles egyes árukat a R. 2., 3. és 4.  mellékletei határozzák meg.

(A R. 1. melléklete a tevékenységi engedélyköteles azon árukat tartalmazza, amelyek vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenység, továbbá a biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.)

A kiviteli, behozatali forgalmi/szállítási engedélyezési eljárás feltételeit – a R. 5-7. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 10., 11. §-ai szabályozzák.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 15 nap.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály  – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon terjeszthetők elő – a R. fenti előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatókat teszi közzé az egyes árucsoportok kivitelének, behozatalának engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról.

Ezen tájékoztatók témakörei a következők:

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti kiviteli, reexport és behozatali engedélyezés rendjéről - a fenti tárgykörökben – további felvilágosítást ad:

Hohl Gyöngyi
vezető főtanácsos
Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

II. A kivitel, behozatal külön tevékenységi engedélyezése

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése alapján a R. 1. melléklete 1. pontjában meghatározott engedélyköteles áruk vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenységek, továbbá az 1. melléklet 2. pontjában szereplő biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.

A behozatali, reexport, kiviteli tevékenységi engedélyezési eljárás feltételeit - a R. 5-7. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 8-9. §-ai és a R. 5. melléklete szabályozza.

A R. 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 21 nap.

A kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek előterjeszthetők – a fenti rendelet előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatót teszi közzé az egyes árucsoportok tevékenységi engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról:

Tájékoztató a tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárásról és a kérelmek benyújtásához szükséges tudnivalókról

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedélyezés rendjéről további felvilágosítást ad:

Rovatszerkesztő:
Hohl Gyöngyi 
vezető főtanácsos

Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-29