PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény

Exportellenőrzési Osztály

Kovács Anikó osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5577
Fax:        (1) 458-5869
 

Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény

végrehajtása

A Hivatal a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) Nemzeti Hatósága.

 

Az Exportellenőrzési Osztály feladata: az 1997. évi CIV. Törvény által kihirdetett, a "vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény" hazai végrehajtása, az Egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az egyezmény végrehajtása során az Exportellenőrzési Osztály tartja a kapcsolatot a hágai székhelyű Vegyifegyver Tilalmi Szervezettel. Elkészíti és továbbítja a nemzetközi szervezethez évente két alkalommal benyújtandó nemzeti nyilatkozatokat, a Törvény hatálya alá eső tevékenységet folytató szervezeteknek az Osztály felé kötelezően tett nyilatkozatai alapján.

A nyilatkozattétel módját a Deklarációs Kézikönyv foglalja össze.

A hágai székhelyű Vegyifegyver Tilalmi Szervezet ellenőrei e nyilatkozatokban foglaltak valódiságát jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés lefolytatását, a felek jogait és kötelezettségeit a Törvény és a Deklarációs Kézikönyv foglalja össze. A Hivatal mint Nemzeti Hatóság gondoskodik az ilyen ellenőrzések fogadásának és szabályszerű lefolytatásának feltételeiről.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtását és az ellenőrzés rendjét szabályozó  212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. paragrafusában előírt nyilatkozattételi kötelezettség alapján az érintett szervezetek évente kétszer kötelesek nyilatkozatot tenni az ellenőrzött tevékenységekről. A nyilatkozattételhez szükséges nyomtatványokat, illetve a kitöltési útmutatót innen letölthetik le word.,  odt. 

Aktuális információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. október 29.-én hatályba lépett a 280/2012. (IX. 28) Korm. rendelet, amely módosította a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtását és az ellenőrzés rendjét szabályozó 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletet.
A módosító Korm. rendelet által bevezetett változásokról összefoglaló tájékoztatót adott ki az Exportellenőrzési Osztály, amely itt érhető el.

Hasznos információk

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény, valamint az annak végrehajtását szabályozó 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletben, továbbá a hivatkozott Deklarációs Kézikönyvben leírt export és import fogalmak magukba foglalják a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmének szabályozására vonatkozó az Európai Unió Tanácsának 428/2009/EK tanácsi rendeletében, valamint a Kormány 13/2011. (II.22.) Korm. rendeletében definiált export, behozatal és transzfer  fogalmakat.

A fentiek alapján tehát a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó transzferekről szóló nyilatkozatok (10. és 11. sz. adatlapok) esetén az export alatt értjük a bármely országba történő kivitelt, míg import alatt a bármely országból történő behozatalt. Az ilyen transzferekről szóló nyilatkozatokban feltüntetendő származási- vagy célországnak azt az országot kell feltüntetni, ahonnan a vegyianyagot Magyarországra szállították, illetve ami a vegyianyag végső rendeltetési (felhasználási) helye (függetlenül attól, hogy a vevő/kereskedelmi partner mely országban található és mely országba történt számlázás vagy egyéb pénzügyi tranzakció). 

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény I. Mellékletében szereplő anyagok listája külön dokumentumként itt érhető el.

A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) számos eszközzel igyekszik segíteni az Egyezmény végrehajtásában részt vevő nemzeti hatóságok valamint az érintett ipari szereplők munkáját. A listás vegyületek beazonosítása a legtöbb esetben egyszerű és egyértelmű, de az Egyezmény listáin több olyan bejegyzés is van, amelyekben nem egy konkrét vegyület, hanem egy kémiailag meghatározott vegyületcsoport szerepel, ami akár több száz különböző vegyületet is magában foglalhat.

A listás vegyületek azonosításában lehet hasznos az alábbi link:
https://apps.opcw.org/CAS/default.aspx

A linken található keresőben CAS-szám, HS kód, vagy angol nyelvű elnevezés alapján ellenőrizhető, hogy az adott vegyület listás-e vagy sem. A kereső az oldalon történő ingyenes regisztráció után használható.

 

Az 1997. évi CIV. Törvény által kihirdetett, a "vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény" végrehajtásával kapcsolatban felvilágosítást ad:

Pete József                                Tel: (1) 4585-601
tanácsos                             E-mail: pete.jozsef--.at.--bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat

Rovatszerkesztő:
Pete József 

Telefon:  (1) 458-5601 
Fax:        (1) 458-5869
E-mail:  exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-20