PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Eljárási és szolgáltatási díjak

Eljárási illetékek és szolgáltatási díjak

 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díj- és eljárási illetékfizetési kötelezettségek teljesítésére az alábbiaktól részben eltérő fizetési szabályok vonatkoznak, amelyek az E-ügyintézés menüpont alatt találhatók meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjak (továbbiakban: díjak) megfizetésére

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen), az MKEH Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlája javára,

aa) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás útján (a továbbiakban: banki átutalás), az átutalási megbízás közlemény rovatában az eljárás és az ügyfél megnevezésével, a kérelemhez az eredeti banki példányt csatolva, vagy

ab) a Hivatal által kibocsátott készpénz-átutalási megbízással, a postai feladóvevény (sárgacsekk) közlemény rovatában az eljárás és az ügyfél megnevezésével, a kérelemhez az eredeti postai feladóvevényt csatolva, vagy

b) utólagosan,

ba) a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel,

bb) kizárólag nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági eljárásban az MKEH Bláthy Ottó utcai pénztárában készpénzzel, vagy POS terminálon történő bankkártyás fizetéssel van lehetőség.

Az eljárási illeték megfizetésére 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen)

aa) illetékbélyeggel , az illetékbélyeget a kérelemre felragasztva, vagy

ab) banki átutalás útján, az MKEH MÁK-nál vezetett 10032000-00282448-21000005 számú számlája javára, valamint az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez az átutalás igazolásának szkennelt példányát csatolva, vagy

 

b) utólagosan, a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel van lehetőség.

A VPOS fizetésről részletesebb tájékoztató ezen a linken olvasható.


 

I.    A Kereskedelmi Hatóságnál kezdeményezett hatósági ügyekben

II.   A Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságnál kezdeményezett hatósági ügyekben
 
III.  Műszaki biztonsági hatósági ügyekben

A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjait a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

IV. A Budapest Főváros Kormányhivatala műszaki-biztonsági hatósági eljárásainak a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet szerint megállapítandó díját az alábbi összefoglaló tartalmazza.
V.  Egyes sajátos építményfajták építésügyi engedélyezése
 
 

VI.    Nemesfémvizsgálat és hitelesítés

VII.   Mérésügyi igazgatási szolgáltatások
A díjfizetés részletes szabályait a többször módosított "A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról" szóló 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet tartalmazza.
Az igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősülő mérésügyi tevékenységek igénybevételéért díjat kell fizetni. 
A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap: a rendelet mellékletében meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítéséért a darabszám, a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért (típusvizsgálatok elvégzéséért, használati etalonok hitelesítéséért, használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért, mérésügyi engedélyezési eljárásokért) az időráfordítás. A fizetendő díj - díjszámítási alaponként - a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata.
Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával számla ellenében előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolnia kell.
 
A pénztárgép forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértéke-> Díjak

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-04
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV