PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Eljárási és szolgáltatási díjak

Eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak

 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
 
I.   Műszaki biztonsági hatósági ügyekben
 
A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjait a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

II. A Budapest Főváros Kormányhivatala műszaki-biztonsági hatósági eljárásainak a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet szerint megállapítandó díját az alábbi összefoglaló tartalmazza.
III.  Egyes sajátos építményfajták építésügyi engedélyezése
IV.   Mérésügyi igazgatási szolgáltatások

A díjfizetés részletes szabályait a többször módosított "A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról" szóló 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet tartalmazza.

Az igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősülő mérésügyi tevékenységek igénybevételéért díjat kell fizetni. A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap: a rendelet mellékletében meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítéséért a darabszám, a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért (típusvizsgálatok elvégzéséért, használati etalonok hitelesítéséért, használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért, mérésügyi engedélyezési eljárásokért) az időráfordítás. A fizetendő díj - díjszámítási alaponként - a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata.
Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával számla ellenében előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolnia kell.

A pénztárgép forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértéke-> Díjak
 
 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

V. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály

VI. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály
VII. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály

VIII. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztály

IX. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály, valamint Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-11